Verejné prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2018

Pozývame Vás v pondelok 11.12.2017 o 16:00 hod do zasadačky obecného úradu v Lipovej na verejný výklad k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a následnú verejnú diskusiu k predloženému návrhu rozpočtu. Očakávame Vaše podnetné pripomienky a návrhy.