Harmonogram jarnej likvidácie odpadov v našej obci

Vážení občania, keďže sa pomaly otepľuje a prichádza jar, s blížiacimi veľkonočnými sviatkami si chceme urobiť poriadok vo svojich záhradách a dvoroch, ale aj upraviť a vyčistiť verejné priestranstvá.

Obecný úrad v Lipovej chystá na tento mesiac niekoľko zberov.

 

Vážení občania, tak ako každý rok aj v tomto roku obec organizuje kompletnú likvidáciu odpadu z Vašich domácností. Obecný úrad oznamuje, že v dňoch  27. – 30. marca 2017 sa v obci uskutoční jarný zber veľkoobjemového odpadu a súčasne aj zber elektroniky, textilu, pneumatík z osobných automobilov a zber autobatérií.

Občania môžu veľkoobjemový odpad ako aj spomínaný triedený odpad pripraviť pred svoje rodinné domy. Pracovníci Obecného úradu budú postupne odpad odvážať podľa jednotlivých zložiek.

Zber konárov zo záhrad sa uskutoční:

-v týždni od 13. – 17. marca 2017 v časti Mlynský Sek

-v týždni od 20. – 24. marca 2017 v časti Ondrochov.

Konáre treba uviazať do snopov, aby bola s nimi ľahšia manipuláciu. Biologický odpad aj v tomto roku môžete nosiť individuálne na kompostovisko v Ondrochove každú stredu od 8:00      do 12:00 a každú sobotu od 11:00 do 15:00 hod.

V apríli bude uskutočnený separovaný zber podľa harmonogramu a to nasledovne:

- 3.4. pet flaše, tetrapaky, plechovky, polystyrén

- 10.4. papier

- 12.4. sklo

V prípade, že občania z nejakých dôvodov nemajú vrecia, tieto si môžu vyzdvihnúť v pracovné dni na obecnom úrade. Na obecnom úrade sa nachádzajú tiež vrecká na psie exkrementy, ktoré občanom poskytuje obec bezplatne.

Veríme, že občania majú radi svoju obec a každí podľa svojich možností pomôže v obci vyčistiť verejné priestranstvá pred svojimi rodinnými domami, za čo Vám srdečne ďakujeme.