Prerušenie distribúcie elektriny - 19.04.2017

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 19.04.2017 bez dodávky elektriny v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

v časti Mlynský Sek domy č.: 1, 2, 200, 201, 202, 203/PRI, 205, 206, 207/D2, 208, 208/ZA, 211, 212, 213, 214/VE, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 231/VE, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 251/OP, 251/VE, 251/ZA, 252, 253, 254, 255, 255/ZA, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 3, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 306/VE, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322/VE, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 330/VE, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368/D1, 368/D2, 369, 369/VE, 371, 372, 374, 374/VE, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 387/VE, 388, 390, 391, 392, 393, 396, 397, 399, 4, 402/OP, 405, 406, 407, 408, 412, 418, 436, 437, 441, 442, 445

- v časti Ondrochov č.: 453, 454, 455, 456, 457, 458/BL, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 468, 469, 470, 473/VE, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 484, 484/OP, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/VE, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 533/VE, 536, 537, 538, 545, 546, 547, 548, 548/VE, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 560/VE, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 575, 576, 578, 581, 581/VE, 583, 584, 586, 587, 587/BL, 588, 588/VE, 590, 592, 593, 595.