Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome 442

Obecný úrad Lipová oznamuje, že sa uvoľní 3-izbový nájomný byt nachádzajúci sa v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 442.

Obec Lipová z tohto dôvodu oznamuje záujemcom o nájom v byte v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 442, že informácie ako aj potrebné tlačivá k žiadosti o nájom môžu získať na tunajšom obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín. Vyplnené potrebné tlačivá je potrebné doručiť na obecný úrad do 24. júna 2019 do 16:00 hod.