Projekt "Vyčistime si Slovensko"

Naša obec sa prihlásila do projektu Ministerstva životného prostredia pod názvom "Vyčistime si Slovensko". Dňa 21.04.2012 z príležitosti Dňa Zeme v popoludňajších hodinách budeme v rámci obce organizovať skupinové čistenie verejných priestranstiev a okrajových častí obce v oboch častiach obce. Privítame akúkoľvek iniciatívu zo strany občanov, akoby sme mohli tento deň čo najužitočnejšie využiť pre zdravé životné prostredie a zároveň prežiť príjemné jarné popoludnie v rámci lipovskej komunity. Obecný úrad zabezpečí na toto popoludnie pracovné rukavice a igelitové vrecia.