Oznam o uvoľnení dvoch nájomných bytov v Lipovej

Obecný úrad Lipová oznamuje, že sa uvoľní 3-izbový nájomný byt (74,64 m2) a 1-izbový nájomný byt (44,08 m2) nachádzajúce sa v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 442.

Obec Lipová z tohto dôvodu oznamuje záujemcom o nájom v byte v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 442, že informácie ako aj potrebné tlačivá k žiadosti o nájom môžu získať na tunajšom obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín. Vyplnené potrebné tlačivá je potrebné doručiť na obecný úrad do 8. marca 2024 do 12:00 hod.