Zber a odvoz biologického odpadu zo záhrad

Vážení občania, aj v túto jeseň pripravujeme zber a zvoz rastlinného odpadu z našich záhrad. Konáre treba uviazať do snopov, aby bola s nimi ľahšia manipulácia. Upozorňujeme, že sa nebudú zberať hrubé konáre o priemere viac ako 5 cm. Snopky môžete vykladať tento týždeň, v Ondrochove až po hodových sviatkoch. Zber kôrovia sa bude vykonávať tak, že na obecný úrad si občan nahlási požiadavku na vlečku, ktorú mu na určený termín pristavíme a následne aj odvezieme. Takto isto treba postupovať aj v prípade, že biologického odpadu máte v záhrade väčšie množstvo.

Pripájanie domácností na verejnú kanalizáciu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nové Zámky oznamuje občanom, že sa začína s pripájaním domácností na verejnú kanalizáciu. Žiadosti potrebné na pripojenie si môžu občania vyzdvihnúť na Obecnom úrade v úradných hodinách.

Upozornenie pre chovateľov hospodárskych zvierat

 

Čítať ďalej: Upozornenie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Oznámenie o výluke

Čítať ďalej: Oznámenie o výluke

Potvrdenie o návšteve školy pre ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú strednú školu alebo vysokú školu (denné štúdium), aby si  splnili svoju oznamovaciu povinnosť  a predložili potvrdenie o návšteve školy na školský rok 2016/2017.

Čítať ďalej: Potvrdenie o návšteve školy pre ÚPSVaR