Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Základnej organizácie záhradkárov v Lipovej - 4.2.2023

 

Základná organizácia záhradkárov v Lipovej Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 4. februára 2023 so začiatkom o 17:00 hodine v Kultúrnom dome v Lipovej.
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Správa o činnosti za rok 2022
4. Správa o hospodárení za rok 2022
5. Plán činnosti na rok 2023
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Počas schôdze bude možnosť zakúpiť si členskú známku na rok 2023 v hodnote 6 Eur  a nákup semien na jarnú výsadbu.
MVDr. Milan Kajan, predseda ZO SZZ Lipová