Regionálny plán práce na rok 2014

Zástupcovia výborov ZO SZZ zo Šurian, Palárikova, Mane, Mojzesova, Lipovej a Úľan nad Žitavou, sa 5. februára 2014, na stretnutí v Úľanoch nad Žitavou, dohodli na vzájomnej propagácii a pomoci pri organizovaní nasledovných spoločných podujatí.

 

 

Január  - Súťaž a ochutnávka ovocných destilátov, likérov, zaváranín a domá-

cich koláčov v Palárikove. Termín: 18.1.2014

Organizátor :  ZO SZZ Palárikovo.

 

Február – Zabezpečenie a predaj podpníkov pre ZO SZZ regiónu Šuriansko.

Objednávky od ZO zaslať na OV SZZ do 14.2.2014.

Organizátor : OV SZZ  NZ – Ing.P.Balažovič.

 

Marec -  Praktická ukážka jarného rezu ovocných stromov v sade Palárikovo.

Prednášateľ : doc.Ing Oleg Paulen,Phd. – SPU Nitra.

Presný dátum určí organizátor ZO SZZ Palárikovo.

-   Celoslovenská súťaž v reze ovocných stromov – Ružomberok.

Termín : 29.3.2014, Organizuje: OV SZZ Nové Zámky – Ing. P.Balažovič.

 

Apríl - Zájazd na veľtrh Záhradkár do Trenčína.

Termín : 11.4.2014, organizuje ZO SZZ Šurany.

- Zájazd na celoslovenskú výstavu vín do Skalice.

Termín : 25.4.2014, organizuje ZO SZZ Maňa.

- V. Požitavská výstava vín ŠURANY.

Termín : 26.4.2014, organizátor ZO SZZ Šurany.

 

Máj - Pestovanie, výživa a ochrana zeleniny – prednáška.

Termín určí organizátor ZO SZZ Maňa.

 

Jún - Celoslovenská vedomostná súťaž detí v SZŠ Piešťany.

Termín : podľa určenia OV SZZ Nové Zámky – Ing.P.Balažovič.

- Letný rez ovocných stromov + drobné ovocie – praktická ukážka s odbornou

prednáškou v sade v Palárikove.

Prednášateľ Ing. Eduard Jakubek – predseda RV SZZ

Termín určí organizátor ZO SZZ Palárikovo.

 

August - Odborná prednáška o výrobe a ošetrovaní vína. Prednášateľ: Ing.P.Porubský.

Termín určí organizátor ZO SZZ Šurany.

-   Zahraničný zájazd na výstavu záhradného umenia do Tullnu, Rakúsko.

Termín určí organizátor ZO SZZ Bánov.

 

Október - Regionálna súťaž o najkrajšie jablko a hrušku 2014, v Lipovej.

Termín : 11.-12.10.2014, organizátor: ZO SZZ Lipová.

Najkrajšie exponáty zašleme na Celoslovenskú súťaž do Trenčína (24.-25.10.2014)

 

November - Svätomartinské požehnanie mladých vín v Úľanoch nad Žitavou.

Presný termín určí organizátor  ZO SZZ Úľany nad Žitavou.

 

Úľany nad Žitavou, 5.2.2014.