Poriadok bohoslužieb od 17.07. do 23.07.2017

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: cezročné

 

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

17.07. 2017

Pondelok

 

 

18.07. 2017

Utorok

1830

+ Júlia Muchová, syn Jozef a Štefan a manželka Otília

19.07. 2017

Streda

1830

+ František a Helena Botkoví a rodičia z oboch strán

20.07. 2017

Štvrtok

1830

+ Dominik Kvasnovský, manželka Mária a + deti

21.07. 2017

Piatok

1830

+ Ladislav Kvasnovský a rodičia z oboch strán

22.07. 2017

Sobota

1830

+ Helena Mikulcová a manžel Milan

23.07. 2017

Nedeľa

1030

za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok

Sviatok - sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, patrónov diecézy

Utorok


Streda


Štvrtok


Piatok


Sobota

Sviatok - sv. Márie Magdalény

Nedeľa

Šestnásta nedeľa v období cez rok

Oznamy

1. Upratovanie kostola č.d.: 399, 402, 403.

2. Vo štvrtok budú litánie ku Kristovej Krvi pred sv. omšou s Eucharistickým požehnaním.

 

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745