Poriadok bohoslužieb od 13.11. do 19.11.2017

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: cezročné

 

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

13.11. 2017

Pondelok

1700

+ Danka Štefániková

14.11. 2017

Utorok

1700

+ Rudolf Borovica a rodičia Kolárikoví a ich + deti

15.11. 2017

Streda

1700

+ Imrich Šilhavík a + synovia Marián a Jaroslav

16.11. 2017

Štvrtok

1700

+ Martin Naď a + rodina

17.11. 2017

Piatok

1700

za zdravie a Božiu pomoc a Božie požehnanie pre celú rodinu

18.11. 2017

Sobota

1700

+ Július Čičman a rodičia z oboch strán

19.11. 2017

Nedeľa

1030

za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok


Utorok


Streda

Spomienka - sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok


Piatok

Spomienka - sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Sobota


Nedeľa

Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok

Oznamy

1. Upratovanie kostola - č. d. 201, 206, 213.

2. Vo štvrtok budú litánie ku Kristovej Krvi pred sv. omšou s Eucharistickým požehnaním.

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745