Poriadok bohoslužieb od 12.03. do 18.03.2018

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: pôstne

 

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

12.03. 2018

Pondelok

 

 

13.03. 2018

Utorok

1730

+ Štefan Szabó, manželka Mária a + deti

14.03. 2018

Streda

1730 + Anton a Mária a + rodina

15.03. 2018

Štvrtok

1730
za milosť pokánia

16.03. 2018

Piatok

800

na úmysel

17.03. 2018

Sobota

1830

za Božie požehnanie a poďakovanie za 50 rokov života

18.03. 2018

Nedeľa

1030

za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok


Utorok


Streda


Štvrtok


Piatok


Sobota


Nedeľa

Piata pôstna nedeľa

Oznamy

1. Upratovanie kostola k Veľkej noci bude v sobotu o 900- č. d.: 50, 52, 58, 60, 68, 69, 70, 74, 76.

2. Vo štvrtok budú litánie ku Kristovej Krvi pred sv. omšou s Eucharistickým požehnaním.

3. V nedeľu je krížová cesta o 1500 a v piatok o 1700 bude krížová cesta.

4. V stredu budem chodiť spovedať chorých k Veľkej noci. Zahláste prosím chorých v sakristii.

5. Vo štvrtok pri svätej omši budem udeľovať pomazanie chorých.

6. Na budúcu nedeľu Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745