Poriadok bohoslužieb od 11.06. do 17.06.2018

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: cez rok

 

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

11.06. 2018

Pondelok

 

 

12.06. 2018

Utorok

1830

za ružencové spoločenstvo pani Oľgy Bučekovej

13.06. 2018

Streda

1830 + Idka Kubešová (10. výročie)

14.06. 2018

Štvrtok

1830 + Alexander Tóth (5. výročie)

15.06. 2018

Piatok

1830

+ Milan Kocian a rodičia

16.06. 2018

Sobota

1830

+ Štefánia Gubricová, manžel Tomáš, dcéra Želmíra a zať Štefan

17.06. 2018

Nedeľa

1030

za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok

Spomienka - sv. Barnabáša, apoštola

Utorok


Streda

Spomienka - sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Štvrtok


Piatok


Sobota


Nedeľa

Jedenásta nedeľa v období cez rok

Oznamy

1. Upratovanie kostola - č.d. 269, 275, 275.

2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby farnosti.

 

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745