Poriadok bohoslužieb od 09.07. do 15.07.2018

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: cez rok

 

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

09.07. 2018

Pondelok

 

 

10.07. 2018

Utorok

 

11.07. 2018

Streda12.07. 2018

Štvrtok


 

13.07. 2018

Piatok

1830

za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantku k 60. rokov života

14.07. 2018

Sobota

1830

+ Hanka Tóthová

15.07. 2018

Nedeľa

1030

za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok


Utorok


Streda

Sviatok - sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

Štvrtok


Piatok


Sobota


Nedeľa

Pätnásta nedeľa v období cez rok

Oznamy

1. Upratovanie kostola - č.d. 332, 343, 370.

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745