Poriadok bohoslužieb od 12.08. do 18.08.2019

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: cez rok

 

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

12.08. 2019

Pondelok


 

13.08. 2019

Utorok

800

+ Rudolf Polák a rodičia z oboch strán

14.08. 2019

Streda


15.08. 2019

Štvrtok

1830 za farníkov

16.08. 2019

Piatok

1830

+ Marek Demo

17.08. 2019

Sobota

1830

+ Dominik Ďúran a rodičia z oboch strán

18.08. 2019

Nedeľa

1030

za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok

Spomienka - sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky

Utorok

Spomienka - sv. Ponciána, pápeža, a Hypolyta, kňaza, mučeníkov

Streda

Spomienka - sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

Štvrtok

Slávnosť - Nanebovzatie Panny Márie - prikázaný sviatok

Piatok

Spomienka - sv.Štefana Uhorského

Sobota


Nedeľa

Dvadsiata nedeľa v období cez rok

Oznamy

1. Upratovanie kostola č.d.: 223, 226.

 

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Pondelok o 1700

Štvrtok o 1700

Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Streda o 1700

Nedeľa o 745