Poriadok bohoslužieb od 02.12. do 08.12.2019

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: adventné

 

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

02.12. 2019

Pondelok


 

03.12. 2019

Utorok

1645

za zdravie a Božiu pomoc pre dobrodincov

04.12. 2019

Streda05.12. 2019

Štvrtok

1645
+ Miroslav Banás (1. výročie)

06.12. 2019

Piatok

1645

za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

07.12. 2019

Sobota

1645

za oslobodenie od zlého

08.12. 2019

Nedeľa

1030

za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok


Utorok

Spomienka - sv. Františka Xaverského, kňaza

Streda


Štvrtok


Piatok


Sobota

Spomienka - sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Nedeľa

Druhá adventná nedeľa

Oznamy

1. Upratovanie kostola č.d.: 201, 206, 213.

2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Možnosť ku sv. spovedi budete mať pred sv. omšami.

 

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Pondelok o 1530

Streda o 1530

Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745