Materská škola

Materská škola

 

Materská škola sídlila v starej budove základnej školy, v roku 1956 bola presťahovaná do budovy za kostolom / na jej mieste je terajšia fara /. Bola to jedna veľká trieda s celodennou prevádzkou a suchým WC. Slúžila ako herňa i učebňa.

Deti si nosili desiatu, olovrant v „taštičkách na krku“, obedovať chodili domov. Po obede ich mamičky znovu priniesli do škôlky kde, pokračovali v začatej činnosti. Tieto informácie spolu s fotografickým materiálom nám poskytla pani Motičáková, ktoré pracovala v materskej škole ako nekvalifikovaná ako nekvalifikovaná učiteľka a súčasne si privyrábala kúrením i upratovaním. Deti v materskej škole vykonávali činnosti, ktorých dominujúcou zložkou boli hry, piesne, básne vychádzky do prírody. Bez deti sa neobišiel ani jeden kultúrny program odohrávajúci sa v obci. Kronika obce obsahuje záznamy, že materská škola od roku 1966/1967 poskytovala deťom celodennú starostlivosť. Riaditeľkou v tom období bola Eva Markusková.

 

 

 

Na základe rozhodnutia ONV sa v septembri 1980 začala výstavba budovy materskej školy pre 60 detí. Bola to investičná stavba akcie. V roku 1983 bola ukončená a jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 6.10. 1983. Riaditeľkou sa stala Ružena Gúcka, ktorá bola ňou až do odchodu do dôchodku v roku 2001. V roku 2002 sa stala  riaditeľkou Zuzana Morvayová.

 

V súčasnosti má materská škola dve triedy s celodennou prevádzkou. Navštevuje ich 35 detí, o ktoré sa starajú tri pedagogické zamestnankyne, prevádzková zamestnankyňa a dve  zamestnankyne školskej jedálne. Prevádzka v materskej škole je v dobe od 6.30 h do 15.45 h. Riaditeľkou je Ivana Muchová, ktorá bola do tejto funkcie vymenovaná 1. júna 2003.

 

 

  • Riaditeľka : Ivana Muchová
  • Učiteľky:    Monika  Oremusová, Viktória Malíková

  • Upratovačka : Anna Živáňová

  • Vedúca školskej jedálne: Anna Vaculová

  • Kuchárka: Dana Némethová

 

Kontakt: Materská škola

941 02 Lipová

tel: 035/650 72 177