Úvod

Milí spoluobčania!

Dovoľte mi aspoň takýmto spôsobom vstúpiť do Vašich domovov a prihovoriť sa Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.  Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné.

Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. V tento čas pokoja schádza sa rodina a na život za nami spolu sa spomína. Pri slávnostne prestretom stole sú aj prázdne miesta a okrem ligotavých ozdôb a plameňov sviečok sa ligocú aj slzy v našich očiach. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom,  je  príležitosťou zastaviť sa,  pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania. Veď Vianoce sú plné zázrakov... V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Nezabudnime na teplé ľudské slovo, pohladenie. Robí nás to lepšími a druhých šťastnejšími. Vianočné sviatky sú časom radosti , vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.

Vo svojom mene ako i v mene obecného zastupiteľstva a  pracovníkov obecného úradu chcem pozdraviť spoluobčanov, rodákov, občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť doma vianočných sviatkov, návštevníkov obce, ktorí tu v našej obci prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svojimi najbližšími, chorých a osamelých občanov, ktorí sú v nemocniciach alebo doma.

Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým požehnané vianočné sviatky, nech ticho Vianoc naplní Vaše srdcia pravým pokojom, radosťou, láskou a nech ste zdraví po celý nový rok.

 

Mgr. Tatiana Ölvecká

starostka obce Lipová