Čipovanie nádob na komunálny odpad

Dňa 25.4.2024 sa v obci Lipová začína čipovanie smetných nádob. Označenie nádob elektronickým čipom bude realizovať firma Brantner v spolupráci s obecným úradom. Žiadame občanov, aby smetné nádoby vyložili pred svoje domy a ponechali ich tam do doby začipovania a zberu odpadu.

Čítať ďalej: Čipovanie nádob na komunálny odpad

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce

Vážení občania, Obec Lipová na základe schváleného uznesenia č. 145/2024 zo dňa 13.3.2024 začala s vypracovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Obce Lipová na roky 2024 - 2033. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý sa vypracúva na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce

Vlhčené hygienické obrúsky, utierky nepatria do verejnej kanalizácie!

Vlhčené hygienické obrúsky, utierky nepatria do verejnej kanalizácie!

Vážení občania, producenti odpadových vôd!

Používate vlhčené hygienické obrúsky, resp. utierky?

Viete, že hygienické utierky na rozdiel od toaletného papiera vo vode nerozpustné?

Vyhadzujete ich do splachovacieho záchoda?

Čítať ďalej: Vlhčené hygienické obrúsky, utierky nepatria do verejnej kanalizácie!

Odpočet elektromerov 13.04. - 15.04.2024

13.4. - 15. 4. 2024 bude prebiehať v našej obci odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektriny bez ohľadu na dodávateľa.

Odpočet je nutné vykonať fyzicky, stavy na lístkoch nebudú akceptované. V prípade, že má niekto elektromerovú skrinku v oplotení uzamknutú, prosíme o odstránenie zámku, resp. odomknutie počas uvedeného termínu. Ondrochov sa bude odčítať 15.4.2024.