Regionálny plán práce na rok 2012

ZO SZZ v Lipovej dáva do pozornosti záhradkárom, ale aj ostatným záujemcom nasledovný plán práce regionálneho záhradkárskeho združenia na rok 2012.

 

 

REGIONÁLNY PLÁN PRÁCE NA ROK 2012

Zástupcovia výborov ZO SZZ zo Šurian, Palárikova, Úľan nad Žitavou, Mane a Mojzesova sa dohodli na vzájomnej propagácii a pomoci pri organizovaní nasledovných spoločných podujatiach:

 

 

Marec

-   odborná prednáška „Biologická ochrana v záhradách a viniciach“

Organizátor: ZO Maňa

T: 19.3.2012

 

-    súťaž družstiev ZO v reze jadrovín

Organizátor: ZO Šurany

T: 24.3.2012

 

Apríl

-   organizácia zájazdu na veľtrh „Záhradkár“ v Trenčíne  spojenú s návštevou PLANTEXU Veselé

Organizátor: ZO Maňa

T: 13.4.2012

 

Máj

-     organizácia zájazdu na medzinárodnú výstavu vín v Kyjove

Organizátor: ZO Šurany

T: 19.5.2012

 

Júl

-    odborná prednáška s tematikou „Drobné ovocie“ spojenú s ochutnávkou

Organizátor: ZO Palárikovo

T: bude upresnený

 

-      organizácia zájazdu na Strekovské pivničné slávnosti

Organizátor: ZO Mojzesovo

T: bude upresnený

 

Október

-    súťaž o „Najkrajšie jablko a hrušku regiónu“

Organizátor: ZO Maňa

T: 13. a 14.10.2012

 

November

-    svätenie „Martinských vín“  s následnou degustáciou

Organizátor: ZO Úľany nad Žitavou

T: 17.11.2012

 

Január 2013

-    degustácia domácich destilátov, likérov, kompótov a pomazániek

Organizátor: ZO Palárikovo

T: bude upresnený

 

Február 2013

-  4. ples Záhradkárov

Organizátor: ZO Šurany

T: 9.2.2013