Do pozornosti záhradkárom !

Pre členov i nečlenov ZO SZZ – termíny praktických ukážok rezov stromov / Eduard Jakubek/ dňa 29. 09. 2012:

13.00 hod. –  u p. Pistráka – č. d 479 Ondrochov

14.00 hod. – u p. Mačugu – č. d. 553 Ondrochov

15.00 hod –  u p. Švajdu Štefana – č. d. 329 Mlynský Sek

Všetci ste srdečne vítaní!