Sviatok záhradkárov v Lipovej

17. 6. 2011 mali Lipovčania malý sviatok. Do obce medzi záhradkárov zavítal predseda Slovenského zväzu záhradkárov Ing. Eduard Jakubek, ktorý prišiel až z ďalekého Prešova, aby v rámci dvojdňového putovania oboznámil verejnosť – dospelých i mládež v našom regióne ošetrovaním ovocných stromov a okrasných drevín. Na dvojdňových potulkách prírodou ho sprevádzal predseda Okresného zväzu SZZ v Nových Zámkoch Ing. Peter Balážovič.

 

Ráno sa začalo zvítaním u pani starostky Tatiany Ölveckej za prítomnosti predsedu miestnej organizácie SZZ v Lipovej a zároveň zástupcu starostky p. MVDr. Milana Kajana. Bolo to veľmi srdečné a úprimné. O 8:45 hod. sa s Ing. Jakubekom stretli deti v ZŠ – vonku v prírode, v pekných priestoroch besiedky. Za prítomnosti riaditeľky školy PaedDr. Zdenky Depešovej, hostí, ostatných pedagógov a žiakov školy sa začala ukážka strihania a očkovania drevín. Deti boli pozorné, prejavili záujem o danú tému a za odmenu dostali darčeky z dreva a šiltovky. O 10:00 hod. pokračoval program v Lipovej praktickou ukážkou ošetrovania drevín v súkromnej záhrade  MVDr. Milana Kajana – predsedu lipovských záhradkárov.

Bolo to veľmi príjemné, zaujímavé a osožné stretnutie s človekom, z ktorého vyžaruje humor, energia, vnútorná vyrovnanosť a hlavne láska k prírode.

S potešením môžeme konštatovať, že Ing. Jakubek prisľúbil svoju účasť na pripravovanej výstave ovocia a zeleniny v Lipovej na jeseň tohto roka. Už teraz sa tešíme na jeho prítomnosť. Za zorganizovanie celého podujatia patrí poďakovanie predsedovi ZO SZZ v Lipovej MVDr. Milanovi Kajanovi.

 

Fotografie z podujatia si pozrite tu: