Pozvánka na členskú schôdzu záhradkárov

Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov v Lipovej Vás pozýva na ukážku rezu ovocných stromov, ktorú predvedie Ing. Eduard Jakubek dňa  27.februára t.j. tento piatok o 16:30 v Lipovej na čísle domu 190.

Ďalej Vás pozýva ZO SZZ na členskú schôdzu záhradkárov ,ktorá sa uskutoční v sobotu 28.februára v Kultúrnom dome v Lipovej so začiatkom o 17:30  s nasledovným programom:

 

1. Zahájenie

2. Prednáška Ing. Tamašeka o biologickej ochrane rastlín

3. Aktuálne otázky

4. Diskusia

5. Záver

 

Bude možnosť si zakúpiť široký sortiment osív, sadív a taktiež prostriedky na biologickú ochranu rastlín. Na Vaše otázky ohľadne ovocných stromov Vám zodpovie Ing. Eduard Jakubek - predseda SZZ, ktorý bude hosťom členskej schôdze.

 

MVDr.  Milan  Kajan

Predseda ZO SZZ Lipová