Presne tu nájdete okamihy z jednotlivých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí konaných na území našej obce.

 


Názov Autor Počet návštev
Fotoalbum - jesenné práce v sade 2021 Napísal: ouclanky 147
Fotoalbum poďakovanie za úrodu 2021 Napísal: ouclanky 107
Fotoalbum - Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2021 Napísal: ouclanky 105
Fotoalbum - začiatok školského roka v ZŠ 2021 Napísal: ouclanky 317
Fotoalbum - začiatok školského roka v MŠ 2021 Napísal: ouclanky 313
Fotoalbum - Guláš 2021 Napísal: ouclanky 509
Fotoalbum - Lipovské rodinkovo Napísal: ouclanky 128
Fotoalbum - Labková patrola v Lipovej Napísal: ouclanky 470
Fotoalbum uvítanie novorodencov - jún 2021 Napísal: ouclanky 388
Fotoalbum - koniec školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 245
Fotoalbum - rozlúčka s deviatakmi na obecnom úrade Napísal: ouclanky 235
Fotoalbum - koniec školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 250
Fotoalbum stretnutie záhradkárov a seniorov Napísal: ouclanky 197
Fotoalbum Naši najmenší prežili krásne MDD na ihrisku Napísal: ouclanky 308
Fotoalbum MDD v ZŠ 2021 Napísal: ouclanky 276
Fotoalbum MDD 2021 Napísal: ouclanky 384
Fotoalbum stavanie májov - 2021 Napísal: ouclanky 319
Fotoalbum Deň Zeme 2021 Napísal: ouclanky 271
Fotoalbum - Mikuláš 2020 Napísal: ouclanky 563
Fotky zo začiatku školského roka v materskej škôlke Napísal: ouclanky 638
Fotky "z pasovania za prvákov" Napísal: ouclanky 558
Fotoalbum - slávnostné uvítanie novorodencov - júl 2020 Napísal: ouclanky 1249
Fotoalbum - Koniec školského roka 2019-2020 v našej obci Napísal: ouclanky 710
Fotoalbum - Naša obec očami tretiakov ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 670
Fotoalbum - Fašiangy - Ondrochov - 2020 Napísal: ouclanky 931
Fotoalbum - Fašiangy - Mlynský Sek - 2020 Napísal: ouclanky 944
Fotoalbum detská fašiangová párty 2020 Napísal: ouclanky 779
Fotoalbum - Trojkráľový spomienkový koncert - 05.01.2020 Napísal: ouclanky 580
Fotoalbum - Silvester s Dúhalkou - 31.12.2019 Napísal: ouclanky 849
Fotoalbum - Vianočný večierok - 26.12.2019 Napísal: ouclanky 589
Fotoalbum koncert Vlasty Mudríkovej - 21.12.2019 Napísal: ouclanky 522
Fotoalbum - sadenie stromov - Ondrochov 2019 Napísal: ouclanky 842
Fotoalbum - uvítanie novorodencov - december 2019 Napísal: ouclanky 753
Fotoalbum - Mikuláš 2019 Napísal: ouclanky 821
Fotoalbum - stretnutie jubilantov 2019 Napísal: ouclanky 1039
Fotoalbum - výstava ovocia a zeleniny 2019 Napísal: ouclanky 646
Fotoalbum - súťaž vo varení gulášu - Ondrochov 2019 Napísal: ouclanky 1098
Fotoalbum - začiatok školského roka v ZŠ - 2.9.2019 Napísal: ouclanky 706
Fotoalbum - začiatok školského roka v MŠ - 2.9.2019 Napísal: ouclanky 717
Fotoalbum rozlúčka s deviatakmi 2019 Napísal: ouclanky 891
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2019 Napísal: ouclanky 1116
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2019 Napísal: ouclanky 707
Fotoalbum - procesia 2019 Napísal: ouclanky 763
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2019 Napísal: ouclanky 774
Fotoalbum Míľa pre mamu 2019 Napísal: ouclanky 634
Fotoalbum - Deň matiek 2019 Napísal: ouclanky 849
Fotoalbum - stavanie mája 2019 - Ondrochov Napísal: ouclanky 609
Fotoalbum - stavanie mája 2019 - Lipová Napísal: ouclanky 581
Fotoalbum - Deň Zeme 2019 Napísal: ouclanky 628
Fotoalbum fašiangy 2019 - Ondrochov Napísal: ouclanky 899
Fotoalbum fašiangy 2019 - Mlynský Sek Napísal: ouclanky 1324
Fotoalbum Vianočný večierok 2018 Napísal: ouclanky 953
Fotoalbum uvítanie novorodencov december 2018 Napísal: ouclanky 700
Fotoalbum Mikuláš v materskej škole 2018 Napísal: ouclanky 826
Fotoalbum Mikuláš 2018 Napísal: ouclanky 1068
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2018 Napísal: ouclanky 1120
Fotoalbum Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska Napísal: ouclanky 957
Fotoalbum Lipová na súťaži klobás v Podhájskej Napísal: ouclanky 835
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2018 Napísal: ouclanky 830
Fotoalbum začiatok školského roka 2018/2019 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 1162
Fotoalbum Môj prvý deň v škôlke... Napísal: ouclanky 1028
Fotoalbum Súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 1100
Fotoalbum Agrokomplex 2018 Napísal: ouclanky 723
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2018 Napísal: ouclanky 1163
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2018 Napísal: ouclanky 1016
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 806
Fotoalbum Deň detskej radosti 2018 Napísal: ouclanky 817
Fotoalbum Míľa pre mamu 2018 Napísal: ouclanky 806
Fotoalbum prvomájový koncert Napísal: ouclanky 714
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej a krst knihy 2018 Napísal: ouclanky 922
Fotoalbum stavanie mája 2018 - Ondrochov Napísal: ouclanky 757
Fotoalbum jar zavítala do Lipovej Napísal: ouclanky 946
Fotoalbum Ako sme sa zabávali... Napísal: ouclanky 1197
Fotoalbum Ako sme sviňu lapali ... Napísal: ouclanky 1000
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 1183
Fotoalbum karneval v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 725
Fotoalbum detský karneval 2018 Napísal: ouclanky 1051
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2018 Napísal: ouclanky 681
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Živé zvieratká Napísal: ouclanky 1098
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočný príbeh Napísal: ouclanky 801
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočné trhy Napísal: ouclanky 709
Fotoalbum - Výstava betlehemov - návštevníci výstavy Napísal: ouclanky 855
Fotoalbum - Výstava betlehemov - betlehemy Napísal: ouclanky 864
Fotoalbum Mikuláš 2017 Napísal: ouclanky 1088
Fotoalbum adventné vence 2017 Napísal: ouclanky 1266
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2017 Napísal: ouclanky 978
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2017 Napísal: ouclanky 1221
Fotoalbum Okresná prehliadka speváckych zborov seniorov Napísal: ouclanky 888
Fotoalbum deti a seniori na Dni klobás v Podhájskej 2017 Napísal: ouclanky 923
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2017 Napísal: ouclanky 891
Fotoalbum úvod školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 841
Fotoalbum úvod školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 998
Fotoalbum súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 1178
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová 2017 Napísal: ouclanky 1050
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade 2017 Napísal: ouclanky 691
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2017 Napísal: ouclanky 1042
Fotoalbum aktivity seniorov 2017 Napísal: ouclanky 824
Fotoalbum premiéra Malého princa Napísal: ouclanky 744
Fotoalbum Starostlivý anjel 2017 Napísal: ouclanky 893
Fotoalbum aktivity záhradkárov 2017 Napísal: ouclanky 586
Fotoalbum ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017 Napísal: ouclanky 572
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2017 Napísal: ouclanky 841
Fotoalbum súťaž v ručnej kosbe vo Vlkolínci Napísal: ouclanky 502
Fotoalbum MDD 2017 Napísal: ouclanky 795
Fotoalbum MDD 2017 - Klaun Adi Napísal: ouclanky 707
Fotoalbum Deň matiek 2017 Napísal: ouclanky 1197
Fotoalbum stavanie mája 2017 Ondrochov Napísal: ouclanky 826
Fotoalbum stavanie mája 2017 Lipová Napísal: ouclanky 1019
Fotoalbum fašiangy Lipová 2017 Napísal: ouclanky 1063
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 826
Fotoalbum ples darcov krvi 2017 Napísal: ouclanky 905
Fotoalbum Trojkráľový spomienkový koncert 2017 Napísal: ouclanky 1268
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2017 Napísal: ouclanky 857
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2016 Napísal: ouclanky 979
Fotoalbum Mikuláš 2016 Napísal: ouclanky 1073
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2016 Napísal: ouclanky 1261
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2016 Napísal: ouclanky 956
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v ZŠ Napísal: ouclanky 1381
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v MŠ Napísal: ouclanky 957
Fotoalbum súťaž vo varení guláša Ondrochov 2016 Napísal: ouclanky 2306
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2016 Napísal: ouclanky 1095
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade Napísal: ouclanky 831
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová Napísal: ouclanky 968
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2016 Napísal: ouclanky 1161
Fotoalbum oslavy MDD a Dňa otcov 2016 Napísal: ouclanky 1057
Fotoalbum Deň obce 18.06.2016 Napísal: ouclanky 979
Fotoalbum primície Štefana Gagu Napísal: ouclanky 2735
Fotoalbum odovzdávanie cien Oskar bez bariér 2016 Napísal: ouclanky 1013
Fotoalbum Deň matiek 2016 Napísal: ouclanky 1621
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej 2016 Napísal: ouclanky 1508
Fotoalbum Deň Zeme 2016 Napísal: ouclanky 876
Fotoalbum Lipovčanka na Myjave 2016 Napísal: ouclanky 1113
Fotoalbum zakladanie ovocného sadu 2016 Napísal: ouclanky 1185
Fotoalbum fašiangy 2016 Napísal: ouclanky 1867
Fotoalbum ples darcov krvi 2016 Napísal: ouclanky 1250
Fotoalbum Vianočná besiedka ZŠ 2015 Napísal: ouclanky 1154
Fotoalbum divadelná premiéra Vianočná koleda Napísal: ouclanky 986
Fotoalbum uvítanie novorodencov Napísal: ouclanky 1301
Fotoalbum_Mikulas_v_Lipovej_2015 Napísal: ouclanky 1121
Fotoalbum spevácky súbor Ozvena zaspievala v Lipovej Napísal: ouclanky 1073
Fotoalbum lipovské cintoríny Napísal: ouclanky 1213
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2015 Napísal: ouclanky 1138
Fotoalbum výstava pána Mandúcha Napísal: ouclanky 857
Fotoalbum konferencia o deinštitucionalizácií sociálnych zariadení Napísal: ouclanky 689
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2015 Napísal: ouclanky 1135
Fotoalbum pilotný projekt - prvý deň v práci Napísal: ouclanky 1016
Fotoalbum prvý deň v škôlke 2015 Napísal: ouclanky 1323
Fotoalbum prvý školský deň 2015 Napísal: ouclanky 1102
Fotoalbum príprava MŠ a ZŠ na školský rok 2015/2016 Napísal: ouclanky 1040
Naši seniori na splave Dunajca Napísal: ouclanky 1380
Lipovskí záhradkári na Agrokomplexe 2015 Napísal: ouclanky 828
Fotoalbum farský športový deň 2015 Napísal: ouclanky 782
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2015 Napísal: ouclanky 1276
Fotoalbum turnaj o pohár starostky obce Napísal: ouclanky 1333
Fotoalbum uličkový turnaj 2015 Napísal: ouclanky 1074
Fotoalbum ukončenie školského roka 2014/2015 Napísal: ouclanky 1113
Fotoalbum koniec školského roka 2015 v Ondrochove Napísal: ouclanky 1104
Fotoalbum Výstava výtvarných prác v škole Napísal: ouclanky 651
Fotoalbum deň detí 2015 Napísal: ouclanky 1031
Fotoalbum procesia na oslavu Božieho tela 2015 Napísal: ouclanky 1217
Fotoalbum boccia 2015 Napísal: ouclanky 1068
Fotoalbum Deň matiek 2015 Napísal: ouclanky 1190
Fotoalbum stavanie mája Ondrochov 2015 Napísal: ouclanky 1383
Fotoalbum stavanie mája Lipová 2015 Napísal: ouclanky 1427
Fotoalbum veľkonočné vítanie jari Napísal: ouclanky 1178
Fotoalbum jarná ukážka rezu ovocných stromov 2015 Napísal: ouclanky 1115
Fotoalbum schôdza záhradkárov 2015 Napísal: ouclanky 889
Fotoalbum maškarný ples 2015 Napísal: ouclanky 1846
Fotoalbum Divadlo na podvalku v Lipovej Napísal: ouclanky 1644
Fotoalbum ples darcov krvi 2015 Napísal: ouclanky 1595
Fotoalbum obecná zabíjačka 2015 Napísal: ouclanky 2466
Fotoalbum fašiangy 2015 Napísal: ouclanky 1692
Fotoalbum regionálna degustácia destilátov Napísal: ouclanky 1378
Fotoalbum Vianočný spomienkový koncert 2015 Napísal: ouclanky 1548
Fotoalbum Mikuláš 2014 Napísal: ouclanky 1982
Fotoalbum Halloween v ZŠ Napísal: ouclanky 2096
Fotoalbum strašidelná párty Ondrochov 2014 Napísal: ouclanky 2087
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2014 Napísal: ouclanky 1499
Fotoalbum Európsky deň rodičov a škôl 2014 Napísal: ouclanky 1445
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2014 Napísal: ouclanky 1422
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2014 Napísal: ouclanky 1720
Fotoalbum začiatok školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 1438
Fotoalbum začiatok školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 1398
Fotoalbum Agrokomplex 2014 Napísal: ouclanky 1788
Rozlúčkový koncert Letného školského CAMPU Napísal: ouclanky 1354
Fotoalbum futbalový turnaj o pohár starostky 2014 Napísal: ouclanky 1124
Fotoalbum uličkový turnaj 2014 Napísal: ouclanky 1294
Fotoalbum rozlúčka s predškolákmi 2014 Napísal: ouclanky 1547
Fotoalbum koniec školského roka 2013/2014 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 2576
Fotoalbum deviataci - koniec školského roka 2014 Napísal: ouclanky 1794
Fotoalbum procesia 2014 Napísal: ouclanky 1062
Fotoalbum opekačka v ZŠ Lipová 2014 Napísal: ouclanky 2169
Fotoalbum Boccia v ZSS "Lipka" 2014 Napísal: ouclanky 1270
Fotoalbum ukážka letného rezu ovocných stromčekov Napísal: ouclanky 1081
Fotoalbum Deň matiek 2014 Napísal: ouclanky 1518
Fotoalbum Míľa pre mamu 2014 Napísal: ouclanky 1221
Fotoalbum stavanie mája 2014 Napísal: ouclanky 1162
Noc s Andersenom Napísal: ouclanky 1452
Fotoalbum záhradkári 2014 Napísal: ouclanky 1141
Fotoalbum fašiangy 2014 v Ondrochove Napísal: ouclanky 1862
Fotoalbum z plesu darcov krvi 2014 Napísal: ouclanky 1586
Fotoalbum zachranari snp 2013 Napísal: ouclanky 940
Fotoalbum fašiangy Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1812
Fotoalbum darovanie krvi december 2013 Napísal: ouclanky 1098
Fotoalbum zachranari v MS Napísal: ouclanky 1062
Fotoalbum Mikulas 2013 Napísal: ouclanky 1855
Fotoalbum beseda seniori Napísal: ouclanky 1452
Jubilanti 2013 Napísal: ouclanky 3431
Fotoalbum výstava ovocia zeleniny a kvetov 2013 Napísal: ouclanky 3020
Uvitanie novorodencov 2013 Napísal: ouclanky 2079
Fotoalbum guláš 2013 Napísal: ouclanky 3247
Fotoalbum výmena okien na škôlke Napísal: ouclanky 1688
Zahájenie školského roka 2013/2014 Napísal: ouclanky 1952
Beh ozlomkrk 2013 - fotoalbum Napísal: ouclanky 1649
Brigáda na cintoríne a darovanie krvi v dňoch 16.-19.08.2013 Napísal: Obecný úrad 1163
Turnaj o pohár starostky obce Lipová 27.07.2013 Napísal: Obecný úrad 2126
Koniec školského roka 2012/2013 Napísal: ouclanky 2066
Deň otcov v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1740
Deň detí 2. júna 2013 Napísal: ouclanky 2404
Deň detí 1.júna 2013 Napísal: ouclanky 1893
Turnaj v dáme 08.05.2013 Napísal: Obecný úrad 1153
Deň matiek v Lipovej 12.05.2013 Napísal: Obecný úrad 2403
Stavanie mája v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1296
Stavanie mája v časti Ondrochov 2013 Napísal: Obecný úrad 2041
Ukážka očkovania ovocných stromov 02.05.2013 Napísal: Obecný úrad 4178
Darovanie krvi dňa 04.04.2013 a 12.04.2013 Napísal: Obecný úrad 1964
Ukážka rezu stromov s Ing. Eduardom Jakubekom Napísal: Obecný úrad 1265
Predsilvestrovská veselica 29.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1454
Detský karnevalový ples 10.02.2013 Napísal: Obecný úrad 1887
Odovzdávanie Jánskeho plakety a Valentínsky ples darcov krvi dňa 09.02.2013 Napísal: Obecný úrad 2624
Lipovské predvianočné mrazenie Napísal: Obecný úrad 1434
Uvítanie novorodencov 9.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1298
Stretnutie s Mikulášom 5.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1187
Lipovské deti na ľade Napísal: Obecný úrad 1997
Stolnotenisový turnaj 04.11.2012 Napísal: Obecný úrad 1170
Slávnostné stretnutie jubilantov 28.10.2012 Napísal: Obecný úrad 1239
Envirodeň 26.10.2012 Napísal: Obecný úrad 1202
Výstava ovocia a zeleniny 2012 Napísal: Obecný úrad 2670
Turnaj v Boccii - ZSS Lipka 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1981
Varíme guláš 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 2239
Beh "Ozlomkrk" 01.09.2012 Napísal: Obecný úrad 1457
Zahájenie školského roka 2012/2013 Napísal: Obecný úrad 1460
Uvítanie novorodencov 29.08.2012 Napísal: Obecný úrad 1241
Prázdninové popoludnie 17.08.2012 Napísal: Obecný úrad 1061
Koniec jesennej časti futbalovej sezóny 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1222
Návšteva Doc. Ing. Milana Belicu PhD. v Lipovej 2011 Napísal: Obecný úrad 1091
Rozlúčka s futbalovou sezónou 2010/2011 Napísal: Obecný úrad 1068
Darcovia ocenení Janského plaketou 12.12.2011 Napísal: Obecný úrad 1064
Stretnutie jubilantov 16.10.2011 Napísal: Obecný úrad 2555
Sviatok záhradkárov v Lipovej 17.06.2011 Napísal: Obecný úrad 1034
Uvítanie novorodencov 26.06.2011 Napísal: Obecný úrad 1135
Turnaj o pohár starostky obce 2012 Napísal: Obecný úrad 1331
Slávnostné otvorenie detského ihriska v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 2652
Rozlúčka predškolákov 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 2779
Slávnostné ukončenie školského roku 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1381
Ukončenie futbalovej sezóny pre rok 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1316
Deň detí v Mlynskom Seku 2012 Napísal: Obecný úrad 1568
Deň detí v Ondrochove 2012 Napísal: Obecný úrad 1259
Športové hry obyvateľov ZSS a ZŠ Napísal: Obecný úrad 1417
Koncert Majka Spirita v KD Lipová 4.5.2012 Napísal: Obecný úrad 2109
Deň matiek v Lipovej 13.05.2012 Napísal: Obecný úrad 1799
Návšteva Ing. Jakubeka v Lipovej 10. mája 2012 Napísal: Obecný úrad 1216
Výstava fotografií Ing. Mariána Mandúcha Napísal: Obecný úrad 1203
Stavanie májov 2012 Napísal: Obecný úrad 1660
"Vyčistime si svoju obec" dňa 21.04.2012 Napísal: Obecný úrad 1570
Celodenný výlet za Nitrianskymi záchranármi Napísal: Obecný úrad 1056
Otvorenie futbalovej sezóny pre rok 2012 Napísal: Obecný úrad 1461
Veľkonočné tvorivé dielne Napísal: Obecný úrad 2234
"Lipová zo vzduchu" Napísal: Obecný úrad 2298
Valentínsky ples dobrovoľných darcov krvi 2012 Napísal: Obecný úrad 2345
Fašiangy v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 6796
Fašiangy v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 2443
Lipovské fašiangy a Princeznovský bál 2012 Napísal: Obecný úrad 2724
Nové kúrenie v kostole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 2785
Príprava OŠK Lipová na jarnú sezónu 2012 Napísal: Obecný úrad 2207
Veľké upratovanie Napísal: Obecný úrad 2376
Vianočný stolnotenisový turnaj 2011 Napísal: Obecný úrad 1597
Záchranársky deň v MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1649
Krúžok "Mladý záchranár" , ZŠ a MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 2517
Mikuláš v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 1696
Tekvicová párada - práce detí z MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1997
Divadlo v MŠ - Martinka v krajine zázrakov Napísal: Obecný úrad 1312
Mikuláš v Lipovej, 05.12.2011 Napísal: Obecný úrad 2448
Uvítanie novorodencov 20.11.2011 Napísal: Obecný úrad 1543
Slávnostné stretnutie jubilantov 2011 Napísal: Obecný úrad 1876
Výstava ovocia a zeleniny 2011 Napísal: Obecný úrad 2167
Lipovský kotlík 2011 Napísal: Obecný úrad 2893
Posedenie dobrovoľných darcov krvi po odbere Napísal: Obecný úrad 1817
Zahájenie prevádzky v Materskej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1595
Otvorenie školského roka 2011/2012 v Základnej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 2069
Augustové prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1920
Modrá hviezda - Pomáhajme si navzájom Napísal: Obecný úrad 2361
Futbalový turnaj o pohár starostky obce Napísal: Obecný úrad 3443
Pôvodný stav Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 3464
Súčasný stav a slávnostné odovzdávanie projektu Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 4065
Prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1858
Rozlúčka predškolákov Napísal: Obecný úrad 3715
Deň detí v Ondrochove 2011 Napísal: Obecný úrad 2081
Starostka obce prijala deviatakov Napísal: Obecný úrad 2888
Deň detí v Lipovej 2011 Napísal: obecný úrad 1716
Stolnotenisový turnaj Ondrochov 2011 Napísal: obecný úrad 2534
Obecné fašiangy 2011 Napísal: obecný úrad 1888
Fotky obce - máj 2011 Napísal: obecný úrad 2130
Fašiangy materská škola 2011 Napísal: obecný úrad 3238
Marec mesiac knihy 2011 Napísal: obecný úrad 1642
Stavanie mája 2011 Napísal: obecný úrad 1862
Deň matiek 2011 Napísal: obecný úrad 2298