Presne tu nájdete okamihy z jednotlivých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí konaných na území našej obce.

 


Názov Autor Počet návštev
Fotoalbum - Mikuláš v MŠ 2021 Napísal: ouclanky 292
Fotoalbum - blahoželanie jubilantom 2021 Napísal: ouclanky 249
Fotoalbum - Uctili sme si našich zosnulých spoluobčanov Napísal: ouclanky 211
Fotoalbum - park Lipa v ZŠ Napísal: ouclanky 177
Fotoalbum - jesenné práce v sade 2021 Napísal: ouclanky 286
Fotoalbum poďakovanie za úrodu 2021 Napísal: ouclanky 185
Fotoalbum - Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2021 Napísal: ouclanky 172
Fotoalbum - začiatok školského roka v ZŠ 2021 Napísal: ouclanky 366
Fotoalbum - začiatok školského roka v MŠ 2021 Napísal: ouclanky 345
Fotoalbum - Guláš 2021 Napísal: ouclanky 623
Fotoalbum - Lipovské rodinkovo Napísal: ouclanky 170
Fotoalbum - Labková patrola v Lipovej Napísal: ouclanky 509
Fotoalbum uvítanie novorodencov - jún 2021 Napísal: ouclanky 434
Fotoalbum - koniec školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 293
Fotoalbum - rozlúčka s deviatakmi na obecnom úrade Napísal: ouclanky 258
Fotoalbum - koniec školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 279
Fotoalbum stretnutie záhradkárov a seniorov Napísal: ouclanky 237
Fotoalbum Naši najmenší prežili krásne MDD na ihrisku Napísal: ouclanky 338
Fotoalbum MDD v ZŠ 2021 Napísal: ouclanky 332
Fotoalbum MDD 2021 Napísal: ouclanky 435
Fotoalbum stavanie májov - 2021 Napísal: ouclanky 372
Fotoalbum Deň Zeme 2021 Napísal: ouclanky 307
Fotoalbum - Mikuláš 2020 Napísal: ouclanky 616
Fotky zo začiatku školského roka v materskej škôlke Napísal: ouclanky 688
Fotky "z pasovania za prvákov" Napísal: ouclanky 577
Fotoalbum - slávnostné uvítanie novorodencov - júl 2020 Napísal: ouclanky 1269
Fotoalbum - Koniec školského roka 2019-2020 v našej obci Napísal: ouclanky 732
Fotoalbum - Naša obec očami tretiakov ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 709
Fotoalbum - Fašiangy - Ondrochov - 2020 Napísal: ouclanky 974
Fotoalbum - Fašiangy - Mlynský Sek - 2020 Napísal: ouclanky 965
Fotoalbum detská fašiangová párty 2020 Napísal: ouclanky 796
Fotoalbum - Trojkráľový spomienkový koncert - 05.01.2020 Napísal: ouclanky 615
Fotoalbum - Silvester s Dúhalkou - 31.12.2019 Napísal: ouclanky 868
Fotoalbum - Vianočný večierok - 26.12.2019 Napísal: ouclanky 613
Fotoalbum koncert Vlasty Mudríkovej - 21.12.2019 Napísal: ouclanky 538
Fotoalbum - sadenie stromov - Ondrochov 2019 Napísal: ouclanky 880
Fotoalbum - uvítanie novorodencov - december 2019 Napísal: ouclanky 773
Fotoalbum - Mikuláš 2019 Napísal: ouclanky 849
Fotoalbum - stretnutie jubilantov 2019 Napísal: ouclanky 1074
Fotoalbum - výstava ovocia a zeleniny 2019 Napísal: ouclanky 664
Fotoalbum - súťaž vo varení gulášu - Ondrochov 2019 Napísal: ouclanky 1128
Fotoalbum - začiatok školského roka v ZŠ - 2.9.2019 Napísal: ouclanky 744
Fotoalbum - začiatok školského roka v MŠ - 2.9.2019 Napísal: ouclanky 746
Fotoalbum rozlúčka s deviatakmi 2019 Napísal: ouclanky 909
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2019 Napísal: ouclanky 1142
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2019 Napísal: ouclanky 737
Fotoalbum - procesia 2019 Napísal: ouclanky 780
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2019 Napísal: ouclanky 802
Fotoalbum Míľa pre mamu 2019 Napísal: ouclanky 651
Fotoalbum - Deň matiek 2019 Napísal: ouclanky 862
Fotoalbum - stavanie mája 2019 - Ondrochov Napísal: ouclanky 629
Fotoalbum - stavanie mája 2019 - Lipová Napísal: ouclanky 599
Fotoalbum - Deň Zeme 2019 Napísal: ouclanky 644
Fotoalbum fašiangy 2019 - Ondrochov Napísal: ouclanky 936
Fotoalbum fašiangy 2019 - Mlynský Sek Napísal: ouclanky 1341
Fotoalbum Vianočný večierok 2018 Napísal: ouclanky 973
Fotoalbum uvítanie novorodencov december 2018 Napísal: ouclanky 729
Fotoalbum Mikuláš v materskej škole 2018 Napísal: ouclanky 845
Fotoalbum Mikuláš 2018 Napísal: ouclanky 1090
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2018 Napísal: ouclanky 1146
Fotoalbum Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska Napísal: ouclanky 983
Fotoalbum Lipová na súťaži klobás v Podhájskej Napísal: ouclanky 853
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2018 Napísal: ouclanky 870
Fotoalbum začiatok školského roka 2018/2019 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 1182
Fotoalbum Môj prvý deň v škôlke... Napísal: ouclanky 1047
Fotoalbum Súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 1125
Fotoalbum Agrokomplex 2018 Napísal: ouclanky 735
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2018 Napísal: ouclanky 1186
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2018 Napísal: ouclanky 1037
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 837
Fotoalbum Deň detskej radosti 2018 Napísal: ouclanky 832
Fotoalbum Míľa pre mamu 2018 Napísal: ouclanky 830
Fotoalbum prvomájový koncert Napísal: ouclanky 733
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej a krst knihy 2018 Napísal: ouclanky 945
Fotoalbum stavanie mája 2018 - Ondrochov Napísal: ouclanky 778
Fotoalbum jar zavítala do Lipovej Napísal: ouclanky 964
Fotoalbum Ako sme sa zabávali... Napísal: ouclanky 1228
Fotoalbum Ako sme sviňu lapali ... Napísal: ouclanky 1018
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 1221
Fotoalbum karneval v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 753
Fotoalbum detský karneval 2018 Napísal: ouclanky 1071
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2018 Napísal: ouclanky 696
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Živé zvieratká Napísal: ouclanky 1122
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočný príbeh Napísal: ouclanky 822
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočné trhy Napísal: ouclanky 719
Fotoalbum - Výstava betlehemov - návštevníci výstavy Napísal: ouclanky 873
Fotoalbum - Výstava betlehemov - betlehemy Napísal: ouclanky 884
Fotoalbum Mikuláš 2017 Napísal: ouclanky 1107
Fotoalbum adventné vence 2017 Napísal: ouclanky 1348
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2017 Napísal: ouclanky 1002
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2017 Napísal: ouclanky 1247
Fotoalbum Okresná prehliadka speváckych zborov seniorov Napísal: ouclanky 920
Fotoalbum deti a seniori na Dni klobás v Podhájskej 2017 Napísal: ouclanky 942
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2017 Napísal: ouclanky 934
Fotoalbum úvod školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 857
Fotoalbum úvod školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 1008
Fotoalbum súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 1204
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová 2017 Napísal: ouclanky 1093
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade 2017 Napísal: ouclanky 705
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2017 Napísal: ouclanky 1068
Fotoalbum aktivity seniorov 2017 Napísal: ouclanky 845
Fotoalbum premiéra Malého princa Napísal: ouclanky 765
Fotoalbum Starostlivý anjel 2017 Napísal: ouclanky 907
Fotoalbum aktivity záhradkárov 2017 Napísal: ouclanky 615
Fotoalbum ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017 Napísal: ouclanky 587
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2017 Napísal: ouclanky 858
Fotoalbum súťaž v ručnej kosbe vo Vlkolínci Napísal: ouclanky 517
Fotoalbum MDD 2017 Napísal: ouclanky 818
Fotoalbum MDD 2017 - Klaun Adi Napísal: ouclanky 725
Fotoalbum Deň matiek 2017 Napísal: ouclanky 1230
Fotoalbum stavanie mája 2017 Ondrochov Napísal: ouclanky 840
Fotoalbum stavanie mája 2017 Lipová Napísal: ouclanky 1037
Fotoalbum fašiangy Lipová 2017 Napísal: ouclanky 1090
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 837
Fotoalbum ples darcov krvi 2017 Napísal: ouclanky 924
Fotoalbum Trojkráľový spomienkový koncert 2017 Napísal: ouclanky 1284
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2017 Napísal: ouclanky 870
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2016 Napísal: ouclanky 997
Fotoalbum Mikuláš 2016 Napísal: ouclanky 1098
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2016 Napísal: ouclanky 1277
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2016 Napísal: ouclanky 973
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v ZŠ Napísal: ouclanky 1396
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v MŠ Napísal: ouclanky 980
Fotoalbum súťaž vo varení guláša Ondrochov 2016 Napísal: ouclanky 2370
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2016 Napísal: ouclanky 1126
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade Napísal: ouclanky 847
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová Napísal: ouclanky 986
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2016 Napísal: ouclanky 1187
Fotoalbum oslavy MDD a Dňa otcov 2016 Napísal: ouclanky 1070
Fotoalbum Deň obce 18.06.2016 Napísal: ouclanky 996
Fotoalbum primície Štefana Gagu Napísal: ouclanky 2763
Fotoalbum odovzdávanie cien Oskar bez bariér 2016 Napísal: ouclanky 1032
Fotoalbum Deň matiek 2016 Napísal: ouclanky 1640
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej 2016 Napísal: ouclanky 1534
Fotoalbum Deň Zeme 2016 Napísal: ouclanky 897
Fotoalbum Lipovčanka na Myjave 2016 Napísal: ouclanky 1130
Fotoalbum zakladanie ovocného sadu 2016 Napísal: ouclanky 1206
Fotoalbum fašiangy 2016 Napísal: ouclanky 1893
Fotoalbum ples darcov krvi 2016 Napísal: ouclanky 1277
Fotoalbum Vianočná besiedka ZŠ 2015 Napísal: ouclanky 1174
Fotoalbum divadelná premiéra Vianočná koleda Napísal: ouclanky 1001
Fotoalbum uvítanie novorodencov Napísal: ouclanky 1322
Fotoalbum_Mikulas_v_Lipovej_2015 Napísal: ouclanky 1138
Fotoalbum spevácky súbor Ozvena zaspievala v Lipovej Napísal: ouclanky 1085
Fotoalbum lipovské cintoríny Napísal: ouclanky 1255
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2015 Napísal: ouclanky 1152
Fotoalbum výstava pána Mandúcha Napísal: ouclanky 898
Fotoalbum konferencia o deinštitucionalizácií sociálnych zariadení Napísal: ouclanky 705
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2015 Napísal: ouclanky 1154
Fotoalbum pilotný projekt - prvý deň v práci Napísal: ouclanky 1032
Fotoalbum prvý deň v škôlke 2015 Napísal: ouclanky 1340
Fotoalbum prvý školský deň 2015 Napísal: ouclanky 1133
Fotoalbum príprava MŠ a ZŠ na školský rok 2015/2016 Napísal: ouclanky 1067
Naši seniori na splave Dunajca Napísal: ouclanky 1411
Lipovskí záhradkári na Agrokomplexe 2015 Napísal: ouclanky 864
Fotoalbum farský športový deň 2015 Napísal: ouclanky 799
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2015 Napísal: ouclanky 1295
Fotoalbum turnaj o pohár starostky obce Napísal: ouclanky 1352
Fotoalbum uličkový turnaj 2015 Napísal: ouclanky 1085
Fotoalbum ukončenie školského roka 2014/2015 Napísal: ouclanky 1130
Fotoalbum koniec školského roka 2015 v Ondrochove Napísal: ouclanky 1125
Fotoalbum Výstava výtvarných prác v škole Napísal: ouclanky 691
Fotoalbum deň detí 2015 Napísal: ouclanky 1057
Fotoalbum procesia na oslavu Božieho tela 2015 Napísal: ouclanky 1235
Fotoalbum boccia 2015 Napísal: ouclanky 1103
Fotoalbum Deň matiek 2015 Napísal: ouclanky 1205
Fotoalbum stavanie mája Ondrochov 2015 Napísal: ouclanky 1402
Fotoalbum stavanie mája Lipová 2015 Napísal: ouclanky 1451
Fotoalbum veľkonočné vítanie jari Napísal: ouclanky 1201
Fotoalbum jarná ukážka rezu ovocných stromov 2015 Napísal: ouclanky 1128
Fotoalbum schôdza záhradkárov 2015 Napísal: ouclanky 902
Fotoalbum maškarný ples 2015 Napísal: ouclanky 1868
Fotoalbum Divadlo na podvalku v Lipovej Napísal: ouclanky 1664
Fotoalbum ples darcov krvi 2015 Napísal: ouclanky 1614
Fotoalbum obecná zabíjačka 2015 Napísal: ouclanky 2489
Fotoalbum fašiangy 2015 Napísal: ouclanky 1709
Fotoalbum regionálna degustácia destilátov Napísal: ouclanky 1404
Fotoalbum Vianočný spomienkový koncert 2015 Napísal: ouclanky 1565
Fotoalbum Mikuláš 2014 Napísal: ouclanky 2005
Fotoalbum Halloween v ZŠ Napísal: ouclanky 2134
Fotoalbum strašidelná párty Ondrochov 2014 Napísal: ouclanky 2125
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2014 Napísal: ouclanky 1519
Fotoalbum Európsky deň rodičov a škôl 2014 Napísal: ouclanky 1463
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2014 Napísal: ouclanky 1471
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2014 Napísal: ouclanky 1755
Fotoalbum začiatok školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 1457
Fotoalbum začiatok školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 1419
Fotoalbum Agrokomplex 2014 Napísal: ouclanky 1817
Rozlúčkový koncert Letného školského CAMPU Napísal: ouclanky 1383
Fotoalbum futbalový turnaj o pohár starostky 2014 Napísal: ouclanky 1139
Fotoalbum uličkový turnaj 2014 Napísal: ouclanky 1306
Fotoalbum rozlúčka s predškolákmi 2014 Napísal: ouclanky 1563
Fotoalbum koniec školského roka 2013/2014 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 2642
Fotoalbum deviataci - koniec školského roka 2014 Napísal: ouclanky 1839
Fotoalbum procesia 2014 Napísal: ouclanky 1097
Fotoalbum opekačka v ZŠ Lipová 2014 Napísal: ouclanky 2193
Fotoalbum Boccia v ZSS "Lipka" 2014 Napísal: ouclanky 1289
Fotoalbum ukážka letného rezu ovocných stromčekov Napísal: ouclanky 1112
Fotoalbum Deň matiek 2014 Napísal: ouclanky 1536
Fotoalbum Míľa pre mamu 2014 Napísal: ouclanky 1239
Fotoalbum stavanie mája 2014 Napísal: ouclanky 1201
Noc s Andersenom Napísal: ouclanky 1477
Fotoalbum záhradkári 2014 Napísal: ouclanky 1153
Fotoalbum fašiangy 2014 v Ondrochove Napísal: ouclanky 1879
Fotoalbum z plesu darcov krvi 2014 Napísal: ouclanky 1602
Fotoalbum zachranari snp 2013 Napísal: ouclanky 958
Fotoalbum fašiangy Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1827
Fotoalbum darovanie krvi december 2013 Napísal: ouclanky 1112
Fotoalbum zachranari v MS Napísal: ouclanky 1085
Fotoalbum Mikulas 2013 Napísal: ouclanky 1885
Fotoalbum beseda seniori Napísal: ouclanky 1487
Jubilanti 2013 Napísal: ouclanky 3451
Fotoalbum výstava ovocia zeleniny a kvetov 2013 Napísal: ouclanky 3090
Uvitanie novorodencov 2013 Napísal: ouclanky 2100
Fotoalbum guláš 2013 Napísal: ouclanky 3274
Fotoalbum výmena okien na škôlke Napísal: ouclanky 1719
Zahájenie školského roka 2013/2014 Napísal: ouclanky 1975
Beh ozlomkrk 2013 - fotoalbum Napísal: ouclanky 1674
Brigáda na cintoríne a darovanie krvi v dňoch 16.-19.08.2013 Napísal: Obecný úrad 1175
Turnaj o pohár starostky obce Lipová 27.07.2013 Napísal: Obecný úrad 2155
Koniec školského roka 2012/2013 Napísal: ouclanky 2082
Deň otcov v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1757
Deň detí 2. júna 2013 Napísal: ouclanky 2448
Deň detí 1.júna 2013 Napísal: ouclanky 1914
Turnaj v dáme 08.05.2013 Napísal: Obecný úrad 1169
Deň matiek v Lipovej 12.05.2013 Napísal: Obecný úrad 2421
Stavanie mája v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1338
Stavanie mája v časti Ondrochov 2013 Napísal: Obecný úrad 2064
Ukážka očkovania ovocných stromov 02.05.2013 Napísal: Obecný úrad 4199
Darovanie krvi dňa 04.04.2013 a 12.04.2013 Napísal: Obecný úrad 1988
Ukážka rezu stromov s Ing. Eduardom Jakubekom Napísal: Obecný úrad 1280
Predsilvestrovská veselica 29.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1478
Detský karnevalový ples 10.02.2013 Napísal: Obecný úrad 1908
Odovzdávanie Jánskeho plakety a Valentínsky ples darcov krvi dňa 09.02.2013 Napísal: Obecný úrad 2649
Lipovské predvianočné mrazenie Napísal: Obecný úrad 1447
Uvítanie novorodencov 9.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1313
Stretnutie s Mikulášom 5.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1201
Lipovské deti na ľade Napísal: Obecný úrad 2021
Stolnotenisový turnaj 04.11.2012 Napísal: Obecný úrad 1184
Slávnostné stretnutie jubilantov 28.10.2012 Napísal: Obecný úrad 1250
Envirodeň 26.10.2012 Napísal: Obecný úrad 1218
Výstava ovocia a zeleniny 2012 Napísal: Obecný úrad 2691
Turnaj v Boccii - ZSS Lipka 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 2005
Varíme guláš 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 2263
Beh "Ozlomkrk" 01.09.2012 Napísal: Obecný úrad 1512
Zahájenie školského roka 2012/2013 Napísal: Obecný úrad 1474
Uvítanie novorodencov 29.08.2012 Napísal: Obecný úrad 1252
Prázdninové popoludnie 17.08.2012 Napísal: Obecný úrad 1075
Koniec jesennej časti futbalovej sezóny 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1243
Návšteva Doc. Ing. Milana Belicu PhD. v Lipovej 2011 Napísal: Obecný úrad 1107
Rozlúčka s futbalovou sezónou 2010/2011 Napísal: Obecný úrad 1097
Darcovia ocenení Janského plaketou 12.12.2011 Napísal: Obecný úrad 1076
Stretnutie jubilantov 16.10.2011 Napísal: Obecný úrad 2571
Sviatok záhradkárov v Lipovej 17.06.2011 Napísal: Obecný úrad 1055
Uvítanie novorodencov 26.06.2011 Napísal: Obecný úrad 1148
Turnaj o pohár starostky obce 2012 Napísal: Obecný úrad 1347
Slávnostné otvorenie detského ihriska v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 2673
Rozlúčka predškolákov 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 2823
Slávnostné ukončenie školského roku 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1400
Ukončenie futbalovej sezóny pre rok 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1332
Deň detí v Mlynskom Seku 2012 Napísal: Obecný úrad 1602
Deň detí v Ondrochove 2012 Napísal: Obecný úrad 1287
Športové hry obyvateľov ZSS a ZŠ Napísal: Obecný úrad 1430
Koncert Majka Spirita v KD Lipová 4.5.2012 Napísal: Obecný úrad 2128
Deň matiek v Lipovej 13.05.2012 Napísal: Obecný úrad 1834
Návšteva Ing. Jakubeka v Lipovej 10. mája 2012 Napísal: Obecný úrad 1234
Výstava fotografií Ing. Mariána Mandúcha Napísal: Obecný úrad 1231
Stavanie májov 2012 Napísal: Obecný úrad 1676
"Vyčistime si svoju obec" dňa 21.04.2012 Napísal: Obecný úrad 1588
Celodenný výlet za Nitrianskymi záchranármi Napísal: Obecný úrad 1069
Otvorenie futbalovej sezóny pre rok 2012 Napísal: Obecný úrad 1487
Veľkonočné tvorivé dielne Napísal: Obecný úrad 2253
"Lipová zo vzduchu" Napísal: Obecný úrad 2360
Valentínsky ples dobrovoľných darcov krvi 2012 Napísal: Obecný úrad 2366
Fašiangy v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 6865
Fašiangy v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 2469
Lipovské fašiangy a Princeznovský bál 2012 Napísal: Obecný úrad 2751
Nové kúrenie v kostole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 2806
Príprava OŠK Lipová na jarnú sezónu 2012 Napísal: Obecný úrad 2222
Veľké upratovanie Napísal: Obecný úrad 2421
Vianočný stolnotenisový turnaj 2011 Napísal: Obecný úrad 1611
Záchranársky deň v MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1670
Krúžok "Mladý záchranár" , ZŠ a MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 2541
Mikuláš v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 1719
Tekvicová párada - práce detí z MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 2016
Divadlo v MŠ - Martinka v krajine zázrakov Napísal: Obecný úrad 1327
Mikuláš v Lipovej, 05.12.2011 Napísal: Obecný úrad 2467
Uvítanie novorodencov 20.11.2011 Napísal: Obecný úrad 1557
Slávnostné stretnutie jubilantov 2011 Napísal: Obecný úrad 1896
Výstava ovocia a zeleniny 2011 Napísal: Obecný úrad 2206
Lipovský kotlík 2011 Napísal: Obecný úrad 2911
Posedenie dobrovoľných darcov krvi po odbere Napísal: Obecný úrad 1831
Zahájenie prevádzky v Materskej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1613
Otvorenie školského roka 2011/2012 v Základnej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 2091
Augustové prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1978
Modrá hviezda - Pomáhajme si navzájom Napísal: Obecný úrad 2384
Futbalový turnaj o pohár starostky obce Napísal: Obecný úrad 3463
Pôvodný stav Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 3511
Súčasný stav a slávnostné odovzdávanie projektu Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 4111
Prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1877
Rozlúčka predškolákov Napísal: Obecný úrad 3743
Deň detí v Ondrochove 2011 Napísal: Obecný úrad 2110
Starostka obce prijala deviatakov Napísal: Obecný úrad 2903
Deň detí v Lipovej 2011 Napísal: obecný úrad 1735
Stolnotenisový turnaj Ondrochov 2011 Napísal: obecný úrad 2547
Obecné fašiangy 2011 Napísal: obecný úrad 1905
Fotky obce - máj 2011 Napísal: obecný úrad 2171
Fašiangy materská škola 2011 Napísal: obecný úrad 3259
Marec mesiac knihy 2011 Napísal: obecný úrad 1657
Stavanie mája 2011 Napísal: obecný úrad 1875
Deň matiek 2011 Napísal: obecný úrad 2329