Samosprávu obce, v zmysle zákona o obecnom zriadení, vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba ( § 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Samospráva obce Lipová na volebné obdobie 2022 - 2026

Starostka obce

Mgr. Tatiana Ölvecká

 

Poslanci  OZ

Michal Andel

Bc. Henrich Barci

Mgr. Eva Bolchová

Juraj Ďúran

Pavol Hajaš

Bc. Jana Keméňová

Mário Kocian

Daniel Mikulec

Ľubomír Puk

 

 

 

Samospráva obce Lipová na volebné obdobie 2018 - 2022

Starostka obce

Mgr. Tatiana Ölvecká

 

Poslanci  OZ

Michal Andel

Bc. Henrich Barci

Mgr. Eva Bolchová

MVDr. Milan Kajan

Bc. Jana Keméňová

Jozef Kúkela

Daniel Mikulec

Ľubomír Puk

Štefan Švajda

 

Hlavný kontrolór

Ing. Marek Harmata (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

 

 

Samospráva obce Lipová na volebné obdobie 2014 - 2018

Starostka obce

Mgr. Tatiana Ölvecká

 

Poslanci  OZ

Michal Andel

Andrej Gál

Ing. Marek Harmata

MVDr. Milan Kajan

Jozef Kúkela

František Lukůvka

Slavomír Mikulec

Ľubomír Puk

Mgr. Hana Staňová /do 22.08.2017/

Štefan Švajda /od 28.09.2017/

 

Hlavná kontrolórka

Ing. Renáta Petrušková /do 7.8.2018/

 

Komisia na ochranu verejného záujmu v zložení

predseda Ing. Marek Harmata

členovia Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec

 

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

predseda: MVDr. Milan Kajan

členovia: Andrej Gál a Ľubomír Puk

 

 

Samospráva obce Lipová na volebné obdobie 2010 - 2014

Starostka obce

Tatiana Ölvecká

 

Poslanci  OZ

Andrej Gál

Ing. Marek Harmata - od 16.12.2013

Mgr. Jozef Hlavatý - do 5.11.2013

MVDr. Milan Kajan

Kvetoslava Kocianová

Radúz Kosora

Mgr. Jaroslav Mačuga

Bc. Oľga Rišková

Róbert Roob

Ivan Sepeši

 

Hlavná kontrolórka

Ing. Renáta Petrušková

 

Komisia na ochranu verejného záujmu v zložení

predseda Mgr. Jozef Hlavatý

členovia Mgr. Jaroslav Mačuga, Radúz Kosora

 

Komisia pre ochranu životného prostredia:

predseda MVDr. Milan Kajan

členovia Kvetoslava Kocianová, Róbert Roob

 

Komisia verejného poriadku:

predseda Mgr. Jaroslav Mačuga

členovia Radúz Kosora, Andrej Gál

 

Územný plán obce Lipová