Kalendár akcií 2011

Obec Lipová

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2011

V prípade, že máte záujem prenajať si priestory KD Lipová, KD Ondrochov alebo ihriska, je potrebné objednať termín osobne v kancelárii obecného úradu v pracovný deň od 08:00h do 16:00h.

 

Dňa

Akcia

Usporiadateľ/

objednávateľ

Objednané

dňa

Poznámka

15.01.

 

Svadba

L. Hradecká

11/2010

 

KD Mlynský Sek

22.01.

Cirkevný ples

 

Bc. J. Gálová

10/2010

KD Mlynský Sek

29.01.

Rodinná oslava

V. Holešovský

1/2011

KD Mlynský Sek

05.02.

 

Schôdza OŠK

OŠK Lipová

1/2011

KD Mlynský Sek

10.02.

 

Schôdza Jednota

Jednota SD

1/2011

KD Mlynský Sek

12.02.

 

Školský ples

J. Lukůvková

 

1/2011

KD Mlynský Sek

13.02.

Schôdza poľovníckeho

Združenia Javorina

Javorina

2/2011

KD Ondrochov

16.02.

 

Zdravotná prednáška

Ivo Tesarčík

1/2011

KD Mlynský Sek

18.02.

 

Karneval

ZŠ Lipová

2/2011

KD Mlynský Sek

19.02.

 

Obecné fašiangy

Obecný úrad

2/2011

KD Mlynský Sek/ Ondrochov

20.02.

Schôdza Slovenský záhradkársky zväz

Záhradkári

2/2011

KD Mlynský Sek

26.02.

Maškarný ples Fit klub

Lipová

I. Baková

 

2/2011

KD Mlynský Sek

04.03.

Koncert The Hunters

J. Kanás

 

2/2011

KD Mlynský Sek

05.03.

Stolnotenisový turnaj

R. Roob

2/2011

 

KD Ondrochov

08.03.

 

Výchovno-vzdelávací koncert

ZŠ Lipová

3/2011

KD Mlynský Sek

12.03.

 

Životné jubileum

A. Mikulcová

1/2011

KD Mlynský Sek

20.03.

 

Podujatie pre deti – Marec, mesiac knihy

Obecný úrad

3/2011

KD Mlynský Sek

26.03.

27.03.

Životné jubileum

Š. Krchňák

2/2011

KD Mlynský Sek

07.04.

Smútočná udalosť

A. Kokoška

 

4/2011

KD Ondrochov

16.04.

Veľká noc v Lipovej

 

Obecný úrad

4/2011

KD Mlynský Sek

24.04.

OŠK zábava

 

OŠK Lipová

3/2011

KD Mlynský Sek

30.04.

 

Svadba

M. Halászová

1/2011

KD Mlynský Sek

30.04.

 

Stavanie májov

Obecný úrad

4/2011

Obe časti obce

06.05.

 

Generálka ku Dňu matiek

ZŠ Lipová

4/2011

KD Mlynský Sek

08.05.

Deň matiek

začiatok – 15.00h

ZŠ Lipová

4/2011

KD Mlynský Sek

11.05.

 

Smútočná udalosť

Vojtekoví

5/2011

KD Mlynský Sek

12.05.

 

Smútočná udalosť

Štrbákoví

5/2011

KD Mlynský Sek

13.05.

 

Prenájom

D. Penkertová

5/2011

KD Ondrochov

20.05.

 

Smútočná udalosť

MUDr. Kontová

5/2011

KD Mlynský Sek

20.05.

 

Disko OŠK

OŠK Lipová

5/2011

KD Mlynský Sek

28.05.

 

Svadba

A. Tamaškovičová

1/2011

KD Mlynský Sek

29.05.

Prenájom

 

R. Roob

4/2011

KD Ondrochov

05.06.

 

Deň detí - Mlynský Sek

Obecný úrad

5/2011

Ihrisko Mlynský Sek

10.06.

 

Prenájom

Ľ. Puk

5/2011

KD Ondrochov

11.06.

 

Deň detí - Ondrochov

Obecný úrad

6/2011

Ihrisko Ondrochov

19.06.

 

Životné jubileum

M. Kajanovič

1/2011

KD Mlynský Sek

19.06. Prenájom Mgr. J. Mačuga 6/2011

KD Ondrochov

31.07. Modrá Hviezda - Pomáhajme si navzájom
Bc. O. Rišková 6/2011

Ihrisko + KD Mlynský Sek

22.07.

Schôdza záhradkárov o 18:00 hod

MVDr. M. Kajan 7/2011

KD Mlynský Sek

13.08.

Oslava jubilea

 

Dominik Bolcha 7/2011

Zasadačka

Mlynský Sek

27.08. Oslava jubilea Ing. Švajdová 7/2011 KD Mlynský Sek

16.09.

17.09.

Hodová disco OŠK Lipová 8/2011 KD Mlynský Sek

23.09.

24.09.

25.09.

 

Prenájom priestorov KD

 

Obecný úrad

 

9/2011

 

KD Ondrochov

01.10.

 

Svadba

A. Štrbáková

3/2011

KD Mlynský Sek

08.10.

 

Prenájom priestorov KD

M. Bolcha

5/2011

KD Mlynský Sek

16.10.

 

Mesiac úcty k starším

(jubilanti)

Obecný úrad 9/2011 KD Mlynský Sek

22.10.

 

Prenájom priestorov KD

Bc. M. Pileková

6/2011

KD Mlynský Sek

22.10.

 

Prenájom priestorov KD p. Gregorová 9/2011 KD Ondrochov

29.10.

 

Prenájom priestorov KD Ing. Filagová 9/2011 KD Mlynský Sek

19.11.

 

Prenájom priestorov KD

Bc.Rišková

8/2011

KD Mlynský Sek

26.11.

 

Prenájom priestorov KD

p. Harmatová

9/2011

KD Mlynský Sek

02.12.

 

Mikuláš MŠ, ZŠ

Materská škola Lipová

Základná škola Lipová

10/2011 KD Mlynský Sek

03.12.

 

Prenájom priestorov KD

Bc. Vráblová

9/2011

KD Mlynský Sek

05.12.

 

Obecný Mikuláš Obecný úrad 10/2011 KD Mlynský Sek

10.12.

 

Prenájom priestorov KD

OŠK Lipová

9/2011

KD Mlynský Sek

17.12.

 

Prenájom priestorov KD p. Gubric 10/2011 KD Ondrochov

18.12.

 

Prenájom priestorov KD

Obecný úrad

9/2011

KD Mlynský Sek

30.12.

 

Ples Starí páni 9/2011 KD Mlynský Sek

31.12.

 

Prenájom priestorov KD

Obecný úrad

9/2011

KD Mlynský Sek