Kalendár akcií 2018

Obec Lipová

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2018

 

V prípade, že máte záujem prenajať si priestory KD Lipová, KD Ondrochov alebo ihriska, je potrebné objednať termín osobne v kancelárii obecného úradu v úradných hodinách.

Rok 2018
07.01.18 Trojkráľový koncert Obec Lipová 08/2017 KD Mlynský Sek
14.01.18 Fašiangový karneval Obec Lipová 12/2017 KD Mlynský Sek
20.01.18 Rodičovský ples ZŠ Lipová 08/2017 KD Mlynský Sek
27.01.18 Ples darcov krvi MS SČK v Lipovej 08/2017 KD Mlynský Sek
03.01.18 Valentínsky ples Oľga Rišková 08/2017 KD Mlynský Sek
03-04.02.18 Fašiangy Obec Lipová 04/2017 KD Ondrochov
09.02.18 Prenájom p. Gedaiová 09/2017 KD Mlynský Sek
10-11.02.18 Fašiangy Obec Lipová 04/2017 KD Mlynský Sek
17.02.18 Výročná sch.záhrad. ZO SZZ v Lipovej 01/2018 KD Mlynský Sek
17.02.18 Prenájom p. Bednáriková 01/2018 KD Ondrochov
23.02.18 Výročná sch.seniorov ZO JDS v Lipovej 01/2018 KD Mlynský Sek
24.02.18 Prenájom p. Mačugová 01/2018 KD Ondrochov
24.03.18 Prenájom p. Trubinský 01/2018 KD Mlynský Sek
24.03.18 Prenájom p. Vulganová 01/2018 KD Ondrochov
07.04.18 Prenájom p. Sovič 02/2018 KD Mlynský Sek
14.04.18 Prenájom p. Keméň 01/2018 KD Ondrochov
14.04.18 Prenájom p. Bulla 02/2018 KD Mlynský Sek
21.04.18 Prenájom p. Kemencik 02/2018 KD Mlynský Sek
28.04.18 Prenájom p. Švajda 09/2017 KD Mlynský Sek
05.05.18 Prenájom p. Jurčagová 05/2017 KD Mlynský Sek
12.05.18 Prenájom p. Chudý 02/2018 KD Ondrochov
13.05.18 Deň matiek Obec Lipová 05/2017 KD Mlynský Sek
19.05.18 Prenájom p. Kajanovič 09/2017 KD Mlynský Sek
26.05.18 Prenájom p. Čeriová 12/2017 KD Mlynský Sek - zasad.
26.05.18 Prenájom p. Žembery 05/2018 KD Ondrochov
02.06.18 Prenájom p. Ďuran 11/2017 KD Mlynský Sek

03.06.18

MDD Obec Lipová 05/2017

KD Mlynský Sek/ihrisko

10.06.18 Prenájom p. Sendreiová 01/2018 KD Ondrochov
23.06.18 Prenájom p. Bernáthová 09/2017 KD Mlynský Sek
07.07.18 Prenájom p. Mikátová 06/2018 KD Ondrochov
04.08.18 Prenájom p. Ďúran 10/2017 KD Mlynský Sek
11.08.18 Prenájom p. Gál 07/2018 KD Ondrochov
18.08.18 Prenájom p. Kanás 08/2017 KD Ondrochov
18.08.18 Prenájom p. Gálová 05/2018 KD Mlynský Sek
25.08.18 Svadba p. Ciroková 10/2017 KD Mlynský Sek
25.08.18 Guláš Obec Lipová 09/2017 KD Ondrochov
01.09.18 Prenájom p. Vančíková 01/2018 KD Mlynský Sek
08.09.18 Prenájom p. Naď 05/2018 KD Mlynský Sek
14.09.18 Prenájom p. Sládečková 10/2017 KD Mlynský Sek
15.09.18 Tanečná zábava Obec Lipová 10/2017 KD Mlynský Sek
22-23.09.18 Výstava ovocia a zel. ZO SZZ v Lipovej 01/2018 KD Mlynský Sek
29.09.18 Prenájom p. Letko 04/2018 KD Mlynský Sek
06.10.18 Hodová zábava p. Révay 09/2018 KD Ondrochov
13.10.18 Stretnutie jubilantov Obec Lipová 03/2018 KD Mlynský Sek
13.10.18 Prenájom p. Chudý 09/2018 KD Ondrochov
20.10.18 Prenájom p. Puková 10/2018 KD Ondrochov
27.10.18 Prenájom Kocianová 02/2018 KD Mlynský Sek
03.11.18 Prenájom p. Gál 09/2018 KD Mlynský Sek
10.11.18 Voľby Obec Lipová 09/2018 KD Mlynský Sek/Ondroch.

17.11.18

Zábava OŠK Lipová 10/2018 KD Mlynský Sek

24.11.18

Prenájom p. Kajanovičová 09/2018 KD Mlynský Sek
30.11.18 Prenájom p. Mikulec 01/2018 KD Mlynský Sek
05.12.18 Mikuláš Obec Lipová 01/2018 KD Mlynský Sek
08.12.18 Prenájom p. Sládečková 09/2018 KD Mlynský Sek
15.12.18 Prenájom p. Čeriová 10/2018 KD Mlynský Sek
22.12.18 Prenájom p. Tóth 10/2018 KD Mlynský Sek
28.12.18 Koncert OZ Lipovian 10/2018 KD Mlynský Sek
31.12.18 Silvester Obec Lipová 10/2018 KD Mlynský Sek/Ondroch.

 

 

 

Rok 2019
12.01.19 Rodičovský ples ZRPŠ 10/2018 KD Mlynský Sek
26.01.19 Maškarný ples p. Baková 09/2018 KD Mlynský Sek
02.02.19 Prenájom p. Andel 10/2018 KD Mlynský Sek
18.05.19 Prenájom p. Petíková 09/2018 KD Mlynský Sek
13.07.19 Prenájom p. Porubská 10/2018 KD Mlynský Sek

Aktualizované: 22.10.2018