Kalendár akcií 2012

Obec Lipová

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2012

V prípade, že máte záujem prenajať si priestory KD Lipová, KD Ondrochov alebo ihriska, je potrebné objednať termín osobne v kancelárii obecného úradu v pracovný deň od 08:00h do 16:00h.

 

 

Dňa

Akcia

Usporiadateľ/

objednávateľ

Objednané

dňa

14.01.

 

Rodičovský ples

Združenie rodičov pri ZŠ Lipová

10/2011

 

18.01.

 

Zdravotná prezentácia -

začiatok o 10.30 h

Toni Žiar 01/2012

20.01.

 

Discoshow OŠK Lipová 01/2012
21.01.

Prenájom

 

p. Harmatová 10/2011

28.01.

 

Farský ples EMKO 10/2011
04.02.

SMER - SD

 

Ing. Ondrišek 1/2012
05.02.

Lipovské fašiangy

 

Obecný úrad 1/2012
14.02. Valentínsky ples darcov krvi ZO SČK v Lipovej 1/2012

18.02.

 

Maškarný ples Fit Klub Lipová 12/2011
18.02.

Lipovské fašiangy

 

Obecný úrad 1/2012

17.03.

 

Smútočná udalosť p. Fučíková 3/2012
24.03. Životné jubileum

p. Kajanovičová

 

3/2012
25.03.

Veľká noc v Lipovej

 

Obecný úrad 3/2012

31.03.

 

Životné jubileum

p. Mikulcová 3/2012
08.04.

Veľkonočná discoshow OŠK Lipová

Juraj Kanás

2/2012

14.04. Prenájom p. Kupecká 3/2012
16.04.

Zdravotná prezentácia

od 13.30h do 15.30h

GlobalTex 4/2012
21.04.

Životné jubileum

p. Hradecká 1/2012
30.04. Stavanie májov - obe časti obce Obecný úrad 4/2012
04.05.

Koncert Majk Spirit

+ Discoshow (po koncerte)

Juraj Kanás 1/2012
05.05.

Batôžkový majáles

 

poslankyne OZ Lipová

Starí páni

3/2012

08.05.

-

13.05.

Výstava fotografií Mariána Mandúcha

Marián Mandúch

3/2012
13.05.

Deň matiek

Obecný úrad

MŠ a ZŠ Lipová

3/2012
19.05. Prenájom p. Vaculová 4/2012
19.05. Prenájom p. Čvirik 5/2012
02.06. Deň detí - ihrisko Mlynský Sek Obecný úrad 5/2012
03.06. Deň detí - pri KD Ondrochov Obecný úrad 5/2012
21.06. Turnaj o pohár starostky obce - ihrisko OŠK Lipová 5/2012
29.06. Prenájom Deviataci ZŠ Lipová 5/2012
04.08. Svadba Boris Chudý 4/2012
05.08. Prenájom p. Sládečková 6/2012
17.08. Prázdninové popoludnie - ihrisko Ml. Sek Obecný úrad 8/2012
29.08. Uvítanie novorodencov Obecný úrad 8/2012
01.09. Lipovský kotlík Bc. Rišková 4/2012
01.09. Beh "Ozlomkrk" Obecný úrad, p. Kubatka 4/2012
08.09. Svadba p. Hlavatý 3/2012
14.09. Hodová discoshow OŠK Lipová 8/2012
21.09. Prenájom p. Villemová 5/2012
28.-30.09. Výstava ovocia a zeleniny ZO SZZ 6/2012

06.10.

Svadba Andrea Búranová 3/2012
13.10. Svadba p. Švajda 4/2012
20.10. Svadba Ivana Loblová 4/2012
26.10. Envirodeň Obecný úrad, ZŠ Lipová 10/2012
28.10. Slávnostné stretnutie jubilantov
Obec Lipová 9/2012
04.11. Stolný tenis Obec Lipová 9/2012
10.11. Jubileum p. Kajanovič 9/2012

17.11.

Jubileum p. Maceková 4/2012
20.11. Výchovný koncert ZŠ Lipová 11/2012
24.11. Svadba Lucia Danišová 9/2012
30.11. Diskotéka OŠK Lipová 9/2012
01.12. Jubileum p. Danižková 10/2012
05.12. Stretnutie s Mikulášom Obecný úrad 9/2012
07.12. Mikuláš ZŠ Lipová 9/2012
08.12. Stretávka p. Švajda 10/2012
09.12. Uvítanie novorodencov Obecný úrad 11/2012

14.-16.12.

Vianočné trhy OZ Lipovian
4/2012
26.12. Diskotéka OŠK Lipová 9/2012
29.12. Predsilvestrovská veselica Záhradkári, Poľovníci
9/2012
31.12. Silvester p. Szlamenka 9/2012
31.12. Silvester OŠK Lipová 9/2012