Kalendár akcií 2013

Obec Lipová

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2013

V prípade, že máte záujem prenajať si priestory KD Lipová, KD Ondrochov alebo ihriska, je potrebné objednať termín osobne v kancelárii obecného úradu v pracovný deň od 08:00h do 16:00h.

Dňa

Akcia

Usporiadateľ/

objednávateľ

Objednané

dňa

Poznámka

05.01.

Prenájom

Vladimír Holešovský

11/2012

KD Mlynský Sek

12.01.

Školský ples

Združenie rodičov pri ZŠ

11/2012

KD Mlynský Sek

18.01. Smútočná udalosť Rudolf Vacula 1/2013 KD Ondrochov

26.01.

Farský ples

Hana Bolchová

9/2012

KD Mlynský Sek

02.02.

Maškarný ples

Fit Klub Lipová

11/2012

KD Mlynský Sek

09.02.

Valentínsky ples

MO SČK

11/2012

KD Mlynský Sek

10.02. Detský karnevalový ples Obec Lipová
1/2013 KD Mlynský Sek
16.02. Výročná schôdza OŠK Lipová OŠK Lipová 2/2013 KD Mlynský Sek
23.02. Prenájom Roman Bartoš 1/2013 KD Mlynský Sek
01.-02.03. Prenájom Mgr. Jaroslav Mačuga 2/2013 KD Ondrochov
31.03. Veľkonočná disco OŠK Lipová 2/2013 KD Mlynský Sek
09.05. Besiedka ku Dňu matiek Obecná knižnica Lipová 4/2013 Knižnica Mlynský Sek
12.05. Deň matiek Obec Lipová, ZŠ, MŠ 1/2013 KD Mlynský Sek
25.05. Batôžkový ples Kvetoslava Kocianová 2/2013 KD Mlynský Sek
26.05. Prenájom Robert Roob 1/2013

KD Ondrochov

01.06. Deň detí Obec Lipová, ZŠ, MŠ
1/2013

Ihrisko / KD

Mlynský Sek

29.-30.06. Prenájom Kamil Červeň 3/2013 KD Ondrochov
24.8. Beh ozlomkrk Bežecký klub Lipová 1/2013 Námestie Mlynský Sek
31.08. Obecný guláš Obec Lipová
1/2013 KD Ondrochov
13.-14.9. Disco show OŠK Lipová 4/2013 KD Mlynský Sek
28.09. Svadba Jana Gálová 1/2013 KD Mlynský Sek
4.,5.,6.10. Výstava ovocia,zeleniny a kvetov ZO SZZ 4/2013 KD Mlynský Sek
20.10. Stretnutie jubilantov Obec Lipová, ZPOZ, ZŠ, MŠ
1/2013 KD Mlynský Sek
25.10. Discoshow OŠK Lipová 8/2013 KD Mlynský Sek
26.10. Jubileum Helena Števlíková 9/2013 KD Ondrochov
29.10. Prenájom MC Nezbedko 10/2013 KD Mlynský Sek
31.10. Míting SMER SMER 10/2013 KD Mlynský Sek
16.11. Prenájom Jana Kečkéšová 1/2013

Zasadačka KD

Mlynský Sek

22.11. Discoshow OŠK Lipová 9/2013 KD Mlynský Sek
30.11. Cimbalová muzika
OZ Lipovian 9/2013 KD Mlynský Sek
30.11. Jubileum Helena Puková 9/2013 KD Ondrochov
05.12. Mikulášske posedenie
Obec Lipová
1/2013 KD Mlynský Sek
06.12. Školský Mikuláš ZŠ Lipová 11/2013 KD Mlynský Sek
07.12. Prenájom Róbert Roob 10/2013 KD Ondrochov
14.12. Vianočné mrazenie OZ Lipovian 3/2013 KD Mlynský Sek
26.12. Štefanská zábava OŠK Lipová 5/2013 KD Mlynský Sek
28.12. Prenájom p. Šumová 11/2013 KD Ondrochov
31.12. Silvester 2013 Obec Lipová
1/2013

Námestie Mlynský Sek Ondrochov