Kalendár akcií 2015

Obec Lipová

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2015

 

V prípade, že máte záujem prenajať si priestory KD Lipová, KD Ondrochov alebo ihriska, je potrebné objednať termín osobne v kancelárii obecného úradu v pracovný deň od 08:00h do 16:00h.

2015

Dňa

Akcia

Usporiadateľ/

objednávateľ

Objednané

Poznámka

10.01.15 Zábava ZRPŠ 09/2014 KD Mlynský Sek

24.01.15

Ples darcov MS SČK Lipová 09/2014 KD Mlynský Sek
31.01.15 Fašiangy Obec Lipová 11/2014 KD Mlynský Sek
07.02.15 Referendum Obec Lipová 12/2014 KD Mlynský Sek,           KD Ondrochov
08.02.15 Divadlo MS SČK Lipová 01/2015 KD Mlynský Sek
14.02.15 Maškarný ples p. Ondrisková 11/2014 KD Mlynský Sek
15.02.15 Výročná schôdza Poľovné združenie Javorina 02/2015 KD Ondrochov
27.02.15 Výročná schôdza ZO SZZ Lipová 02/2015 KD Mlynský Sek
25.04.15 Prenájom p. Gál 01/2015 KD Mlynský Sek
02.05.15 Prenájom p. Barci 11/2014 KD Mlynský Sek
09.05.15 Prenájom p. Veselková 02/2015 KD Mlynský Sek
15.05.15 Prenájom p. Svitačová 02/2015 KD Mlynský Sek
16.05.15 Prenájom p. Puková 12/2014 KD Ondrochov
17.05.15 Deň matiek Obec Lipová 04/2015 KD Mlynský Sek
29.05.15 Disco-show OŠK Lipová 05/2015 KD Mlynský Sek
27.06.15 Prenájom p. Kajanovič 10/2014 KD Mlynský Sek
04.07.15 Prenájom p. Mikulcová 03/2015 KD Mlynský Sek
18.07.15 Prenájom p. Gregorová 02/2015 KD Ondrochov
25.07.15 Prenájom p. Kúkela 05/2015 KD Ondrochov
01.08.15 Prenájom p. Búranová 04/2015 KD Mlynský Sek
08.08.15 Prenájom p. Hubinová 05/2015 KD Mlynský Sek
08.08.15 Prenájom p. Žigraiová 05/2015 KD Ondrochov
29.08.15 Súťaž vo varení gulášu Obec Lipová 06/2015 KD Ondrochov
01.09.15 Prenájom p. Ďúran 07/2015 KD Mlynský Sek
05.09.15 Prenájom p. Filaga 01/2015 KD Mlynský Sek
11.-12.09.15 Discoshow OŠK Lipová 06/2015 KD Mlynský Sek
19.09.15 Prenájom p. Kocianová 11/2014 KD Mlynský Sek
25-28.9.15 Výstava ov. a zel. ZO SZZ Lipová 02/2015 KD Mlynský Sek
25.10.15 Jubilanti Obec Lipová 06/2015 KD Mlynský Sek
14.11.15 Prenájom p. Mentelová 04/2015 KD Mlynský Sek
16.11.15 Bábkové predstavenie MŠ, ZŠ 09/2015 KD Mlynský Sek
05.12.15 Mikuláš Obec Lipová 09/2015 KD Mlynský Sek
12.12.15 Zóna bez peňazí OZ Lipovian 11/2015 KD Mlynský Sek
20.12.15 Divadelné predstavenie OZ Lipovian 10/2015 KD Mlynský Sek
31.12.15 Silvestrovská veselica Obec Lipová 09/2015 KD Mlynský Sek
Rok 2016
09.-10.01.16 Jubileum p. Ölvecký 09/2015 KD Mlynský Sek
16.01.16 Farský ples Farský úrad Lipová 08/2015 KD Mlynský Sek
23.01.16 Ples darcov krvi MS SČK Lipová 09/2015 KD Mlynský Sek
30.01.16 Školský ples ZRPŠ 09/2015 KD Mlynský Sek
05.02.16 Maškarný ples p. Ondrisková 09/2015 KD Mlynský Sek
06.-07.02.16 Obecné fašiangy Obec Lipová 09/2015 KD Mlynský Sek
17.-19.6.16 Prenájom p. Gago 12/2015 KD Mlynský Sek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizované: 30.09.2015