Úvod

Vážení spoluobčania,

ani sme sa nenazdali a máme ďalší rok za nami. Takto pred rokom sme netušili, čo za rok nás čaká a čím všetkým si budeme musieť prejsť. Bol to nezvyčajný a náročný rok pre naše rodiny, pre našu obec, pre Slovensko aj pre celý svet. Rada by som sa poďakovala Vám, občanom, za vzájomnú ohľaduplnosť, zodpovednosť, súdržnosť, chápavosť a ochotu.

Ďakujem za dobrú spoluprácu poslancom obecného zastupi- teľstva, zamestnancom        obecného úradu, učiteľom a zamestnancom základnej a materskej školy, p. farárovi, členom spoločenských a záujmových organizácií, dobrovoľníkom, miestnym podnikateľom. Dokázali sme sa spoločne zomknúť a ťažké chvíle prekonávať s pokorou a vytrvalosťou. Na každom kroku sa presviedčam o tom, že v našej obci žijú ľudia pracovití, statoční a láskaví. To ma napĺňa optimizmom, že spoločne zvládneme výzvy nového roka. Vážme si jeden druhého, buďme na seba dobrí, vďační za pekné zážitky a myslime na tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Slávnostné chvíle privítania nového roka sa pomaly vzďaľujú, v rodinách sme si popriali veľa zdravia, šťastia, lásky a všetkého, čo potrebujeme k tomu, aby sme na ceste vpred dokázali prekonávať rôzne prekážky. Pevne verím, že tento nový rok 2021 bude lepší, veselší a bohatší na vzájomné stretnutia, podujatia a rozhovory, na ktoré sa už teraz veľmi teším.     Prajem Vám pevné zdravie, pohodu v kruhu svojich blízkych, úspech v práci, dostatok síl na prekonávanie ťažkých chvíľ, uskutočňovanie dobrých rozhodnutí, láskavosť v srdci, triezvy úsudok. Keďže nebude v tomto roku tradičný spomienkový trojkráľový koncert, venovaný tým, ktorí nám chýbajú, nedá mi krásnou myšlienkou zakončiť môj novoročný príhovor: Spomienky na milovaných zostávajú v našom srdci vyryté navždy...

Vydržme, nepoľavujme, buďme ešte lepší a zodpovednejší, aby sa nám v našej krásnej obci dobre žilo.

Tatiana Ölvecká

starostka obce Lipová