Pozvánka na členskú schôdzu záhradkárov 14.07.2015

Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov v Lipovej  Vás  pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v utorok 14. júla 2015 so začiatkom o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Lipovej s nasledovným programom:

1. Zahájenie

2. Plán činnosti na 2.polrok 2015

3. Aktuálna situácia v ošetrovaní ovocia a zeleniny-signalizácia

4. Diskusia

5. Záver