Rady pre záhradkárov od Ing. Eduarda Jakubeka

V ovocnej časti záhradky sa snažíme rezom upraviť ovocné stromy a kríky drobného ovocia.

Ako upravujeme ovocné stromčeky vysadené na jeseň v minulom roku? Novovysadené stromčeky je potrebné výchovným rezom hlboko skrátiť, to znamená všetky bočné výhonky skrátime na dĺžku 5 až 10 cm, čiže na 2 až 4 púčiky. Stredný výhonok skrátime 10 až 15 cm nad bočnými v jednej rovine skrátenými výhonkami.

Prečo v prvom roku výhonky tak hlboko skracujeme? Koreňový systém novovysadených stromčekov nestačí zásobovať neskrátenú korunu stromčekov, čím nám stromčeky nerastú alebo vyschnú. Po hlbokom skrátení výhonkov získame dobrý rast a zakladáme kostrové konáre, na ktorých v ďalších rokoch dopestujeme rodivý obrast.

Ako upravujeme korunku stromčekov v druhom a treťom roku pestovania? V ďalších dvoch rokov pokračujeme ešte vo výchovnom reze, to znamená štyri kostrové konáriky skracujeme o 1/3 dĺžky, aby sme získali pevné rozkonárené kostrové konáre.

Ako presvetľujeme ovocné stromy od štvrtého roku pestovania? Od tohto obdobia začíname stromy presvetľovacím rezom  upravovať tak, aby sme na stromoch mali rovnomerné obsadenie listových a kvetných púčikov, čo dosiahneme tak, že jednoročné výhonky nesmieme o 1/3 skracovať, pretože by sme získali tzv. „metly“ – rozkonárené výhonky, na ktorých sa nám každým rokom tvoria len listové púčiky a koruny stromov prehusťujeme.

Ako dlho robíme presvetľovací rez? Tento rez sa snažíme uplatňovať, čo najdlhšie, aby stromy boli vzdušné, rodivé, čiže týmto rezom buď  ponechávame alebo na konárový krúžok odstraňujeme celé výhonky, čiže ich neskracujeme , nerobíme kýpte a čapíky, ktoré sú infekciou pre výskyt hubových chorôb.

Kedy uplatňujeme zmladzovací rez? Keď stromy sú prestárle, netvoria prírastky, konáre vysýchajú, majú starý rodivý obrast, pristúpime k hlbokému zmladeniu, to znamená snažíme sa vytvoriť zo spiacich púčikov nové letorasty a vlky pomocou ktorých predlžíme životnosť stromov. Všetky väčšie rezné rany zatierame kvalitným štepárskym voskom. Na rez používame kvalitnú otáčavú pílku a nožnice, aby  rezné plochy boli hladké.

Ako prihnojujeme ovocné stromy? Na jar je potrebné spotrebované živiny v minulom roku doplniť prihnojením, to znamená všetky ovocné stromy prihnojíme viaczložkovými priemyselnými hnojivami, ako je napr. NPK hnojivo a Cererit, ktoré zapracujeme najmä po obvode a za obvodom koruny stromov, kde sa nachádza najviac aktívnych koreňových vlásočníc. Tieto hnojivá sa snažíme zapracovať do pôdy. Počas vegetácie používame listovú výživu, čiže stromy prihnojujeme 0,2 – 0,3 % roztokmi, tekutými hnojivami.

Akým spôsobom vrúbľujeme ovocné stromy? Ak máme podpníky  s priemerom hrúbky ceruzky, používame štepenie v ruke, tzv. spojkovanie. Pri tomto spôsobe sa rezné plochy podpníka a vrúbľa majú kryť z obidvoch strán. Rezné plochy majú byť dlhé 3 až 4 cm, rez má byť hladký, urobený jedným ťahom ostria noža, tak, aby na protiľahlej strane vrúbľa bol púčik. Vrúbeľ po naštepení má mať len 2 – 3 púčiky. Miesto štepenia dôkladne zaviažeme štepárskou páskou z PVC. Vrchnú časť vrúbľa zatrieme štepárskym voskom

 

Ing. Eduard Jakubek