Výstava ovocia a zeleniny

V dňoch 24. a 25. 9. 2011 sa  v obci Lipová konala výstava ovocia a zeleniny v kultúrnom dome, ktorú si prišlo pozrieť asi 400 ľudí.

Fotografie z podujatia si pozrite tu:

Gestor celého úspešného podujatia bol predseda ZO SZZ v Lipovej a podpredseda OV SZZ v Nových Zámkoch MVDr. Milan Kajan. Pozvanie prijali:

 

- predseda Slovenského zväzu záhradkárov z Prešova Ing. Eduard Jakubek

- za Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov predseda Ing. Peter Balažovič

- predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Mojzesove Ľuboš Opát

- primátor mesta Šurany Imrich Várady

- predseda Poľovného združenia Javorina JUDr. Dušan Šenkárik

- riaditeľka Materskej školy v Lipovej Ivana Muchová

V sobotu ráno porota v zložení predseda SZZ Ing. Eduard Jakubek, za OV SZZ Ing. Peter Balažovič, za výbor ZO SZZ p. Eva Bolchová, za obecné zastupiteľstvo poslanec Andrej Gál vybrala víťazné exponáty a v nedeľu o 15:00 hod. sa konalo slávnostné odovzdávanie cien. Sprievodným podujatím bola prednáška Ing. Eduarda Jakubeka s praktickými ukážkami rezov ovocných stromov v záhradách u p. Jána Letka a Mgr. Jaroslava Mačugu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili o vydarený priebeh podujatia a poďakovanie patrí okrem záhradkárov aj včelárom, Poľovnému združeniu Javorina, ZSS Lipka, Základnej škole a Materskej škole v Lipovej.

 

Na výstave boli ocenení:

Ovocie

1. cena - Ján Letko

2. cena - Peter Nosian

3. cena - Ivan Búda

 

Zelenina:

1. cena - Mária Dršková

2. cena - Marián Pilek

 

Mimoriadna cena za kolekciu hrozna - Juraj Kajanovič

Cena Okresného výboru SZZ - ZSS Lipka za prezentáciu svojich vlastných prác

 

Vyhodnotenie výtvarných prác žiakov ZŠ Lipová:

1. cena - Eva Gagová

2. cena - Bianka Juhásová

3. cena - Milan Kocian

Naši najmenší - škôlkari za svoje práce dostali sladkú odmenu a pekné jabĺčka.

 

Ocenené práce budú reprezentovať našu obec na regionálnej výstave Najkrajšie jablko Dolného Požitavia 02.10.2011 (t. j. v nedeľu) v kultúrnom dome v Mojzesove.