Rez ovocných stromov

Uvedený oznam dávame do pozornosti hlavne záhradkárom. Do našej obce zavíta vo štvrtok 10. mája 2012 predseda SZZ z Prešova Ing. Eduard Jakubek.

Obecný úrad v Lipovej v spolupráci so Základnou organizáciou zväzu záhradkárov v Lipovej pripravil pre občanov praktické ukážky letného rezu ovocných stromov, ktoré predvedie osobne  p.Jakubek, odborník na rezy stromov.

 

Ukážky letného rezu ovocných stromov budú vo štvrtok:

o 13.00 h v časti Ondrochov v záhrade u p. Mačugu /č. d. 553/

o 15.30 h v časti Mlynský Sek v záhrade u p. Švajdu /č. d. 329/.

Všetci záujemci o toto podujatie sú srdečne vítaní.