Láska k stromom ho priviedla aj do Lipovej...

Do našej obce zavítal 10. mája 2012 predseda SZZ z Prešova p. Eduard Jakubek, aby záhradkárom predviedol ukážky letných rezov ovocných stromov.

Dopoludnia navštívil ZSS „Lipka“, kde sa mu veľmi páčila tvorivosť obyvateľov zariadenia . Popoludní  predviedol praktické ukážky v záhradách p.  Jaroslava  Mačugu a p. Štefana Švajdu. Podvečer si v doprovode predsedu miestnej organizácie Milana Kajana a starostky obce Tatiany Olveckej  prezrel našu obec. V mene lipovských záhradkárov mu úprimne ďakujeme. O tom, že mu Lipová učarovala, svedčí aj skutočnosť, že bol v našej obci už tretíkrát a určite nie naposledy.

 

Pozrite si niekoľko fotografií zo záhrad v Mlynskom Seku i v Ondrochove.