Ukážka rezu stromov s Ing. Eduardom Jakubekom 20.2.2013

Dňa 20.2.2013 sa uskutočnilo podujatie pre lipovských záhradkárov. Obec navštívil predseda Slovenského zväzu záhradkárov Ing. Eduard Jakubek z Prešova, ktorý predviedol v oboch častiach obce praktické ukážky rezu stromov a taktiež navštívil ZSS „Lipka“. Popoludní o 16:00 hod boli spolu s predsedom OV SSZ Ing. Petrom Balažovičom hosťami na výročnej ZO SSZ v Lipovej. Súčasťou výročnej schôdze bol predaj semien, beseda z Ing. Jakubekom a záhradkári si na záver stretnutia zaspievali hymnu lipovských záhradkárov. Podujatie sa nieslo v priateľskej, príjemnej atmosfére.

Fotky z podujatia si môžete pozrieť  tu.