Stretnutie záhradkárov s Ing. Eduardom Jakubekom 02.05.2013

Dňa 2. mája 2013 zavítal do našej obce predseda SZZ Ing. Eduard Jakubek, ktorý pri tejto príležitosti predviedol ukážku očkovania ovocných stromov v záhrade u pána MVDr. Milana Kajana a v popoludňajších hodinách poskytoval odborné poradenstvo z oblasti rezu stromov a ich očkovania v zasadačke KD Lipová. V rámci dopoludňajšej aktivity navštívil ZSS "Lipka", kde pokračoval v rozbehnutom projekte dopestovať a vysadiť strom pre každého obyvateľa zariadenia a v tejto fáze spolu s obyvateľmi zariadenia štepili podpníky. Štepenie stromov si vyskúšali aj riaditeľ zariadenia Mgr. Ivan Trnka, pani vychovávateľka, starostka obce, ale najmä zanietení obyvatelia zariadenia.

Fotky z ukážky očkovania ovocných stromov si pozrite tu: