Akcie záhradkárov

A aké akcie záhradkári v Lipovej pripravujú ešte v tomto roku?

V dňoch 16. a 17. júna sa v našom okolí uskutoční praktická ukážka letného rezu ovocných stromkov podľa programu, ktorý bude zverejnený v miestnom rozhlase a na internetovej stránke našej obce. Pozývame Vás podľa Vašich možností na tieto akcie, ktoré budú za priamej účasti nového predsedu Slovenského zväzu záhradkárov Ing. Jakubeka.

V tomto roku chceme obnoviť tradíciu Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov v spolupráci s miestnou školou, škôlkou a potešilo by nás, keby sa zúčastnili aj ostatní spoluobčania, ktorí budú mať alebo chcieť sa prezentovať svojimi výpestkami.

 

Pripravujeme ešte ďalšie odborné prednášky podľa aktuálnej situácie aj s možnosťou premietnutia videa – jar, leto, jeseň, zima v našej záhrade. Pre našich členov zabezpečujeme aj odborné časopisy a inú odbornú literatúru.

 

Hlavným poslaním našej organizácie je oboznámiť našich členov s najnovšími poznatkami pri samozásobovaní ovocím a zeleninou, ako aj dopestovanie si zdravých produktov zo svojich záhrad a predovšetkým spoločné úsilie pre zlepšovanie životného prostredia v našej obci s využívaním biologickej ochrany rastlín, ekologickým spôsobom likvidácie biologického ochrany rastlín a ekologickým spôsobom likvidácie biologického odpadu.

Týmto pozývame aj ďalších občanov do našej organizácie.

 

S pozdravom MVDr. Milan Kajan predseda ZO v Lipovej