V Lipovej sa vystavovalo ovocie, zelenina a kvety

V dňoch 11. a 12. 10. 2014 sa v našej obci uskutočnili dve veľmi krásne výstavy a to Výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Lipovej 2014 a regionálna výstava „Jablko a hruška 2014“

, do ktorej bolo zaradených 295 vzoriek  jabĺk  a 25 vzoriek  hrušiek   z nasledovných  základných organizácií - Lipová, Šurany, Šurany- Kostolný Sek, Šurany -Nitrianský Hrádok, Mužla, Palárikovo , Podhájska,  Úľany nad Žitavou, Bardoňovo, Maňa, Bánov, Dolný Ohaj, Mojzesovo.

 

Na Výstave ovocia, zeleniny a kvetov v Lipovej v dňoch 11. a 12. 10. 2014 bolo ocenených 10 „domácich“ záhradkárov, ktorých kolekcie vystavovaných produktov zaujali porotu najviac:

 

1.  Marian Pilek

2.  Ján Vrančík

3.  Ing.Jozef Naď

4.  Ján Letko

5.  Emil Srubek

6.  Juraj Pilek

7.  Peter Nosian

8.  Juraj Kajanovič

9.   Karol Keméň

10. Zariadenie sociálnych služie „ Lipka“

 

Výsledky Regionálnej výstavy  „Jablko a hruška 2014“:

 

Jablko 2014 – 1. až 8. miesto

1. Juraj Kmeťo     ZO SZZ  Úľany nad Žitavou   odroda  De Coste

2. Jozef Hlavatý    ZO SZZ Šurany                    odroda  Mutsu

3. Jozef Racek      ZO SZZ  Dolný Ohaj             odroda  Melrose

4. Štefan  Švajda   ZO SZZ Lipová                    odroda  Idared

5. Ivan Búda         ZO SZZ  Lipová                   odroda  De Coste

6. Ján Košík          ZO SZZ  Šurany                   odroda  Pinova

7. Dušan Žigrai      ZO SZZ   Úľany nad Žitavou  odroda  Rubín

8. Marian Petrovský  ZO SZZ Maňa                    odroda Ontário

Hruška 2014 – 1. až 4. miesto

1.  Marian Petrovský ZO SZZ  Maňa                    odroda  Wiliamsovka

2.  Peter  Malík        ZO SZZ Úľany nad Žitavou   odroda  Lucasova

3.  Július Kovács     ZO SZZ Mužla                     odroda Erika

4.  Jozef Mikurič     ZO SZZ Úľany nad Žitavou    odroda Boscova fľaša

Počas výstavy sa uskutočnili aj sprievodné akcie—ukážka rezu ovocných stromov v podaní Ing. Jakubeka , vysadenie ovocných stromčekov v Základnej škole Lipová, vystúpenie družobného folklórneho súboru Koniarovčanka, Gurmánia 2014, vystúpenie záhradkárskej folklórnej skupiny Lipovčanka.  V pondelok po ukončení súťaže sa prehliadky exponátov zúčastnili aj žiaci základnej školy  a materskej škôlky- všetci boli odmenení pekným jabĺčkom.  Najkrajšie vzorky v počte 196  boli vybraté na celoslovenskú výstavu „Jahrada 2014“, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. - 25. 10. 2014 v Trenčíne.  Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, vystavovateľom – záhradkárom , ako aj návštevníkom výstavy, ktorých bolo viac než 300.

Fotky z podujatia si môžete pozrieť tu.

Video si môžete pozrieť tu.