Záhradkári bilancovali ...

Dňa 31.januára 2015 sa konala Výročná členská schôdza Základnej organizácie záhradkárov v našej obci. Záhradkári si pripomenuli 5. výročie od založenia organizácie a zhodnotili aktivity, ktoré realizovali počas tohto obdobia.

 

Organizácia začínala s počtom 15 členov, dnes sa zvýšil počet na 34. Prevažná činnosť bola zameraná  na odborné prednášky, praktické ukážky rezu ovocných stromov v rôznych štádiách vegetácie, očkovania a vrúbľovanie ,biologickú ochranu rastlín ,nové trendy v pestovaní ovocia a zeleniny ,zabezpečovanie ovocných stromčekov,  semien a sadív na výsadbu. Každý rok sme zorganizovali  Výstavu ovocia ,zeleniny a kvetov a zúčastňovali sme sa Regionálnych výstav v rámci Regiónu Dolného požitavia, kde naši záhradkári získali  výborné výsledky:

Mojzesovo: 1.miesto za jablko, 1. a 4.miesto za hrušku

Maňa: 4. miesto za jablko

Lipová: 4. a 5. miesto za jablko

Naši záhradkári boli ocenení aj na celoslovenskej výstave v Trenčíne- 4 ocenenia v roku 2013 a 4 ocenenia v roku 2014.

Na Regionálnej degustácii v Palárikove v januári 2015 člen našej ZO získal 1.miesto za vzorku čistých destilátov a  Šampióna za všetky degustované vzorky.

V spolupráci s predsedom Republikového výboru SZZ Ing. Jakubekom,  ktorý sa minimálne 2x do roka aktívne zúčastnil pri ukážke rezu ovocných stromov ,odborných prednáškach,  sme založili ovocno- okrasnú škôlku v sociálnom zariadení Lipka a uskutočnili ukážku výsadby ovocných stromov v našej Základnej škole.

Spolupracujeme s biologickým krúžkom v ZŠ a to praktickými ukážkami  jednotlivých vegetačných období stromov priamo v našich záhradách a taktiež prednáškami pre deti v rámci vyučovania o životnom prostredí.

V roku 2014 bola založená aj záhradkárska hudobná skupina Lipovčanka, ktorá už vystupovala na Agrokomplexe v Nitre, na Regionálnej výstave Jablko a hruška 2014,pri príležitosti oslavy jubilantov , ako aj pri Fašiangových oslavách. Na našej VČS si záhradkári mohli vypočuť aj hymnu lipovských záhradkárov z CD-čka ,ktoré bola natočené v decembri v Prešove pod taktovkou Ing. Jakubeka a predsedu ZO SZZ MVDr. Milana Kajana.

Tieto akcie mali veľký úspech a aj odozvu od občanov nielen našej obce, ale aj blízkeho okolia. Preto naša organizácia bude naďalej vyvíjať rôzne aktivity podporujúce zdravý život, stravovanie, ale aj enviromentálnu výchovu a podporu ochrany prírody, zameranú hlavne na našu obec. Uvedené akcie môžeme realizovať aj vďaka finančnej podpory  obce ,poskytovaním priestorov  na naše rokovania, spoluprácou s okresným výborom SZZ a združením  záhradkárov Dolného požitavia.

MVDr. Milan Kajan, predseda ZO SZZ

Hymnu lipovských záhradkárov si môžete vypočuť tu.