Uvítanie novorodencov 2011

26. júna 2011 sa v kultúrnom dome konala milá slávnosť pod záštitou Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Lipovej.

Predseda ZPOZ-u Mgr. Jozef Hlavatý a starostka obce Tatiana Ölvecká tú vítali do života 10 z 11 lipovských najmladších detičiek. Všetky boli neskutočne milé, krásne, rodičia hrdí a šťastní. Kultúrny program pripravili členky ZPOZ-u Mgr. Martina Puková a p. Monika Oremusová. Rodičia dostali od obce Lipová príspevok 50,- EUR, darček a mamičky pekný kvietok. Nakoniec za rodičov poďakovala p. Andrea Hlboká. Tu sú zábery z tohto uvítania novorodencov: