Milí návštevníci, vitajte v obecných aktualitách. Tu nájdete aktuálne oznamy, týkajúce sa života v obci, pozvánky na stretnutia a rôzne akcie, ale aj drobnú inzerciu, ktorá je tu pripravená pre Vás.

Pozvánka na rozlúčku so starým rokom a privítanie roku 2016

Obec Lipová Vás pozýva na rozlúčku so starým rokom a privítanie nového roku 2016, ktoré sa uskutoční v centre obce 31.decembra 2015  o 23:45. Čaká na Vás slávnostný príhovor starostky obce, pohár šampanského, a ohňostroj. Tešíme sa na Vás.

Repríza divadelného predstavenia Vianočná koleda

Pre obrovský úspech tohto predstavenia sa ochotníci rozhodli pre reprízu Vianočnej koledy 25. decembra 2015 o 17:00 v Kultúrnom dome v Lipovej.

Čítať ďalej: Repríza divadelného predstavenia Vianočná koleda

Verejné prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2016 a PHSR

Pozývame Vás na verejný výkladk návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a následnú verejnú diskusiu k predloženému návrhu rozpočtu. Očakávame Vaše podnetné pripomienky a návrhy.

Čítať ďalej: Verejné prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2016 a PHSR

Pozvánka na ples darcov krvi 2016

 

Čítať ďalej: Pozvánka na ples darcov krvi 2016

Zóna bez peňazí

 

Čítať ďalej: Zóna bez peňazí

Pozvánka na divadelné predstavenie Vianočná koleda

 

Čítať ďalej: Pozvánka na divadelné predstavenie Vianočná koleda

Milé deti, príde Mikuláš ...

 

Čítať ďalej: Milé deti, príde Mikuláš ...

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce Lipová

Lipová, 8. 12. 2015

Číslo: 79/2/2015 - 7

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 7. zasadnutie OZ Lipová

Pozvánka na 6. zasadnutie OZ v Lipovej

 

Čítať ďalej: Pozvánka na 6. zasadnutie OZ v Lipovej

Podkategórie