Presne tu nájdete okamihy z jednotlivých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí konaných na území našej obce.

 


Názov Autor Počet návštev
Fotoalbum - stretnutie jubilantov 2019 Napísal: ouclanky 484
Fotoalbum - výstava ovocia a zeleniny 2019 Napísal: ouclanky 256
Fotoalbum - súťaž vo varení gulášu - Ondrochov 2019 Napísal: ouclanky 584
Fotoalbum - začiatok školského roka v ZŠ - 2.9.2019 Napísal: ouclanky 334
Fotoalbum - začiatok školského roka v MŠ - 2.9.2019 Napísal: ouclanky 360
Fotoalbum rozlúčka s deviatakmi 2019 Napísal: ouclanky 401
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2019 Napísal: ouclanky 470
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2019 Napísal: ouclanky 358
Fotoalbum - procesia 2019 Napísal: ouclanky 334
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2019 Napísal: ouclanky 415
Fotoalbum Míľa pre mamu 2019 Napísal: ouclanky 380
Fotoalbum - Deň matiek 2019 Napísal: ouclanky 519
Fotoalbum - stavanie mája 2019 - Ondrochov Napísal: ouclanky 260
Fotoalbum - stavanie mája 2019 - Lipová Napísal: ouclanky 233
Fotoalbum - Deň Zeme 2019 Napísal: ouclanky 341
Fotoalbum fašiangy 2019 - Ondrochov Napísal: ouclanky 458
Fotoalbum fašiangy 2019 - Mlynský Sek Napísal: ouclanky 888
Fotoalbum Vianočný večierok 2018 Napísal: ouclanky 636
Fotoalbum uvítanie novorodencov december 2018 Napísal: ouclanky 429
Fotoalbum Mikuláš v materskej škole 2018 Napísal: ouclanky 553
Fotoalbum Mikuláš 2018 Napísal: ouclanky 732
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2018 Napísal: ouclanky 830
Fotoalbum Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska Napísal: ouclanky 689
Fotoalbum Lipová na súťaži klobás v Podhájskej Napísal: ouclanky 568
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2018 Napísal: ouclanky 520
Fotoalbum začiatok školského roka 2018/2019 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 744
Fotoalbum Môj prvý deň v škôlke... Napísal: ouclanky 563
Fotoalbum Súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 656
Fotoalbum Agrokomplex 2018 Napísal: ouclanky 453
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2018 Napísal: ouclanky 779
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2018 Napísal: ouclanky 666
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 424
Fotoalbum Deň detskej radosti 2018 Napísal: ouclanky 509
Fotoalbum Míľa pre mamu 2018 Napísal: ouclanky 538
Fotoalbum prvomájový koncert Napísal: ouclanky 449
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej a krst knihy 2018 Napísal: ouclanky 547
Fotoalbum stavanie mája 2018 - Ondrochov Napísal: ouclanky 446
Fotoalbum jar zavítala do Lipovej Napísal: ouclanky 586
Fotoalbum Ako sme sa zabávali... Napísal: ouclanky 850
Fotoalbum Ako sme sviňu lapali ... Napísal: ouclanky 595
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 820
Fotoalbum karneval v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 446
Fotoalbum detský karneval 2018 Napísal: ouclanky 776
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2018 Napísal: ouclanky 434
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Živé zvieratká Napísal: ouclanky 765
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočný príbeh Napísal: ouclanky 510
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočné trhy Napísal: ouclanky 507
Fotoalbum - Výstava betlehemov - návštevníci výstavy Napísal: ouclanky 596
Fotoalbum - Výstava betlehemov - betlehemy Napísal: ouclanky 541
Fotoalbum Mikuláš 2017 Napísal: ouclanky 805
Fotoalbum adventné vence 2017 Napísal: ouclanky 684
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2017 Napísal: ouclanky 657
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2017 Napísal: ouclanky 916
Fotoalbum Okresná prehliadka speváckych zborov seniorov Napísal: ouclanky 628
Fotoalbum deti a seniori na Dni klobás v Podhájskej 2017 Napísal: ouclanky 664
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2017 Napísal: ouclanky 592
Fotoalbum úvod školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 579
Fotoalbum úvod školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 685
Fotoalbum súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 753
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová 2017 Napísal: ouclanky 639
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade 2017 Napísal: ouclanky 439
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2017 Napísal: ouclanky 657
Fotoalbum aktivity seniorov 2017 Napísal: ouclanky 577
Fotoalbum premiéra Malého princa Napísal: ouclanky 499
Fotoalbum Starostlivý anjel 2017 Napísal: ouclanky 579
Fotoalbum aktivity záhradkárov 2017 Napísal: ouclanky 313
Fotoalbum ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017 Napísal: ouclanky 297
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2017 Napísal: ouclanky 562
Fotoalbum súťaž v ručnej kosbe vo Vlkolínci Napísal: ouclanky 302
Fotoalbum MDD 2017 Napísal: ouclanky 521
Fotoalbum MDD 2017 - Klaun Adi Napísal: ouclanky 457
Fotoalbum Deň matiek 2017 Napísal: ouclanky 905
Fotoalbum stavanie mája 2017 Ondrochov Napísal: ouclanky 573
Fotoalbum stavanie mája 2017 Lipová Napísal: ouclanky 716
Fotoalbum fašiangy Lipová 2017 Napísal: ouclanky 807
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 546
Fotoalbum ples darcov krvi 2017 Napísal: ouclanky 656
Fotoalbum Trojkráľový spomienkový koncert 2017 Napísal: ouclanky 937
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2017 Napísal: ouclanky 650
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2016 Napísal: ouclanky 721
Fotoalbum Mikuláš 2016 Napísal: ouclanky 818
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2016 Napísal: ouclanky 1034
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2016 Napísal: ouclanky 761
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v ZŠ Napísal: ouclanky 1179
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v MŠ Napísal: ouclanky 705
Fotoalbum súťaž vo varení guláša Ondrochov 2016 Napísal: ouclanky 1865
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2016 Napísal: ouclanky 863
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade Napísal: ouclanky 594
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová Napísal: ouclanky 683
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2016 Napísal: ouclanky 939
Fotoalbum oslavy MDD a Dňa otcov 2016 Napísal: ouclanky 845
Fotoalbum Deň obce 18.06.2016 Napísal: ouclanky 783
Fotoalbum primície Štefana Gagu Napísal: ouclanky 2105
Fotoalbum odovzdávanie cien Oskar bez bariér 2016 Napísal: ouclanky 765
Fotoalbum Deň matiek 2016 Napísal: ouclanky 1331
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej 2016 Napísal: ouclanky 1160
Fotoalbum Deň Zeme 2016 Napísal: ouclanky 604
Fotoalbum Lipovčanka na Myjave 2016 Napísal: ouclanky 731
Fotoalbum zakladanie ovocného sadu 2016 Napísal: ouclanky 909
Fotoalbum fašiangy 2016 Napísal: ouclanky 1594
Fotoalbum ples darcov krvi 2016 Napísal: ouclanky 985
Fotoalbum Vianočná besiedka ZŠ 2015 Napísal: ouclanky 937
Fotoalbum divadelná premiéra Vianočná koleda Napísal: ouclanky 776
Fotoalbum uvítanie novorodencov Napísal: ouclanky 1007
Fotoalbum_Mikulas_v_Lipovej_2015 Napísal: ouclanky 885
Fotoalbum spevácky súbor Ozvena zaspievala v Lipovej Napísal: ouclanky 812
Fotoalbum lipovské cintoríny Napísal: ouclanky 901
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2015 Napísal: ouclanky 911
Fotoalbum výstava pána Mandúcha Napísal: ouclanky 576
Fotoalbum konferencia o deinštitucionalizácií sociálnych zariadení Napísal: ouclanky 471
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2015 Napísal: ouclanky 904
Fotoalbum pilotný projekt - prvý deň v práci Napísal: ouclanky 705
Fotoalbum prvý deň v škôlke 2015 Napísal: ouclanky 1014
Fotoalbum prvý školský deň 2015 Napísal: ouclanky 799
Fotoalbum príprava MŠ a ZŠ na školský rok 2015/2016 Napísal: ouclanky 785
Naši seniori na splave Dunajca Napísal: ouclanky 994
Lipovskí záhradkári na Agrokomplexe 2015 Napísal: ouclanky 639
Fotoalbum farský športový deň 2015 Napísal: ouclanky 562
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2015 Napísal: ouclanky 1068
Fotoalbum turnaj o pohár starostky obce Napísal: ouclanky 1022
Fotoalbum uličkový turnaj 2015 Napísal: ouclanky 828
Fotoalbum ukončenie školského roka 2014/2015 Napísal: ouclanky 900
Fotoalbum koniec školského roka 2015 v Ondrochove Napísal: ouclanky 818
Fotoalbum Výstava výtvarných prác v škole Napísal: ouclanky 442
Fotoalbum deň detí 2015 Napísal: ouclanky 781
Fotoalbum procesia na oslavu Božieho tela 2015 Napísal: ouclanky 963
Fotoalbum boccia 2015 Napísal: ouclanky 778
Fotoalbum Deň matiek 2015 Napísal: ouclanky 953
Fotoalbum stavanie mája Ondrochov 2015 Napísal: ouclanky 1107
Fotoalbum stavanie mája Lipová 2015 Napísal: ouclanky 1131
Fotoalbum veľkonočné vítanie jari Napísal: ouclanky 919
Fotoalbum jarná ukážka rezu ovocných stromov 2015 Napísal: ouclanky 881
Fotoalbum schôdza záhradkárov 2015 Napísal: ouclanky 650
Fotoalbum maškarný ples 2015 Napísal: ouclanky 1511
Fotoalbum Divadlo na podvalku v Lipovej Napísal: ouclanky 1357
Fotoalbum ples darcov krvi 2015 Napísal: ouclanky 1296
Fotoalbum obecná zabíjačka 2015 Napísal: ouclanky 2177
Fotoalbum fašiangy 2015 Napísal: ouclanky 1444
Fotoalbum regionálna degustácia destilátov Napísal: ouclanky 1057
Fotoalbum Vianočný spomienkový koncert 2015 Napísal: ouclanky 1316
Fotoalbum Mikuláš 2014 Napísal: ouclanky 1631
Fotoalbum Halloween v ZŠ Napísal: ouclanky 1702
Fotoalbum strašidelná párty Ondrochov 2014 Napísal: ouclanky 1691
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2014 Napísal: ouclanky 1276
Fotoalbum Európsky deň rodičov a škôl 2014 Napísal: ouclanky 1156
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2014 Napísal: ouclanky 1177
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2014 Napísal: ouclanky 1466
Fotoalbum začiatok školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 1181
Fotoalbum začiatok školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 1147
Fotoalbum Agrokomplex 2014 Napísal: ouclanky 1488
Rozlúčkový koncert Letného školského CAMPU Napísal: ouclanky 1031
Fotoalbum futbalový turnaj o pohár starostky 2014 Napísal: ouclanky 852
Fotoalbum uličkový turnaj 2014 Napísal: ouclanky 1078
Fotoalbum rozlúčka s predškolákmi 2014 Napísal: ouclanky 1237
Fotoalbum koniec školského roka 2013/2014 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 2215
Fotoalbum deviataci - koniec školského roka 2014 Napísal: ouclanky 1544
Fotoalbum procesia 2014 Napísal: ouclanky 796
Fotoalbum opekačka v ZŠ Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1827
Fotoalbum Boccia v ZSS "Lipka" 2014 Napísal: ouclanky 949
Fotoalbum ukážka letného rezu ovocných stromčekov Napísal: ouclanky 830
Fotoalbum Deň matiek 2014 Napísal: ouclanky 1273
Fotoalbum Míľa pre mamu 2014 Napísal: ouclanky 988
Fotoalbum stavanie mája 2014 Napísal: ouclanky 948
Noc s Andersenom Napísal: ouclanky 1152
Fotoalbum záhradkári 2014 Napísal: ouclanky 841
Fotoalbum fašiangy 2014 v Ondrochove Napísal: ouclanky 1568
Fotoalbum z plesu darcov krvi 2014 Napísal: ouclanky 1237
Fotoalbum zachranari snp 2013 Napísal: ouclanky 742
Fotoalbum fašiangy Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1586
Fotoalbum darovanie krvi december 2013 Napísal: ouclanky 872
Fotoalbum zachranari v MS Napísal: ouclanky 805
Fotoalbum Mikulas 2013 Napísal: ouclanky 1527
Fotoalbum beseda seniori Napísal: ouclanky 1164
Jubilanti 2013 Napísal: ouclanky 3100
Fotoalbum výstava ovocia zeleniny a kvetov 2013 Napísal: ouclanky 2634
Uvitanie novorodencov 2013 Napísal: ouclanky 1765
Fotoalbum guláš 2013 Napísal: ouclanky 2878
Fotoalbum výmena okien na škôlke Napísal: ouclanky 1415
Zahájenie školského roka 2013/2014 Napísal: ouclanky 1626
Beh ozlomkrk 2013 - fotoalbum Napísal: ouclanky 1380
Brigáda na cintoríne a darovanie krvi v dňoch 16.-19.08.2013 Napísal: Obecný úrad 947
Turnaj o pohár starostky obce Lipová 27.07.2013 Napísal: Obecný úrad 1847
Koniec školského roka 2012/2013 Napísal: ouclanky 1843
Deň otcov v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1430
Deň detí 2. júna 2013 Napísal: ouclanky 1831
Deň detí 1.júna 2013 Napísal: ouclanky 1595
Turnaj v dáme 08.05.2013 Napísal: Obecný úrad 942
Deň matiek v Lipovej 12.05.2013 Napísal: Obecný úrad 2116
Stavanie mája v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1054
Stavanie mája v časti Ondrochov 2013 Napísal: Obecný úrad 1694
Ukážka očkovania ovocných stromov 02.05.2013 Napísal: Obecný úrad 3794
Darovanie krvi dňa 04.04.2013 a 12.04.2013 Napísal: Obecný úrad 1713
Ukážka rezu stromov s Ing. Eduardom Jakubekom Napísal: Obecný úrad 1052
Predsilvestrovská veselica 29.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1253
Detský karnevalový ples 10.02.2013 Napísal: Obecný úrad 1686
Odovzdávanie Jánskeho plakety a Valentínsky ples darcov krvi dňa 09.02.2013 Napísal: Obecný úrad 2345
Lipovské predvianočné mrazenie Napísal: Obecný úrad 1187
Uvítanie novorodencov 9.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1084
Stretnutie s Mikulášom 5.12.2012 Napísal: Obecný úrad 974
Lipovské deti na ľade Napísal: Obecný úrad 1711
Stolnotenisový turnaj 04.11.2012 Napísal: Obecný úrad 940
Slávnostné stretnutie jubilantov 28.10.2012 Napísal: Obecný úrad 1045
Envirodeň 26.10.2012 Napísal: Obecný úrad 966
Výstava ovocia a zeleniny 2012 Napísal: Obecný úrad 2413
Turnaj v Boccii - ZSS Lipka 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1661
Varíme guláš 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1841
Beh "Ozlomkrk" 01.09.2012 Napísal: Obecný úrad 1169
Zahájenie školského roka 2012/2013 Napísal: Obecný úrad 1258
Uvítanie novorodencov 29.08.2012 Napísal: Obecný úrad 1039
Prázdninové popoludnie 17.08.2012 Napísal: Obecný úrad 885
Koniec jesennej časti futbalovej sezóny 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1017
Návšteva Doc. Ing. Milana Belicu PhD. v Lipovej 2011 Napísal: Obecný úrad 834
Rozlúčka s futbalovou sezónou 2010/2011 Napísal: Obecný úrad 849
Darcovia ocenení Janského plaketou 12.12.2011 Napísal: Obecný úrad 834
Stretnutie jubilantov 16.10.2011 Napísal: Obecný úrad 2320
Sviatok záhradkárov v Lipovej 17.06.2011 Napísal: Obecný úrad 781
Uvítanie novorodencov 26.06.2011 Napísal: Obecný úrad 918
Turnaj o pohár starostky obce 2012 Napísal: Obecný úrad 1024
Slávnostné otvorenie detského ihriska v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 2384
Rozlúčka predškolákov 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 2484
Slávnostné ukončenie školského roku 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1118
Ukončenie futbalovej sezóny pre rok 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1114
Deň detí v Mlynskom Seku 2012 Napísal: Obecný úrad 1286
Deň detí v Ondrochove 2012 Napísal: Obecný úrad 1007
Športové hry obyvateľov ZSS a ZŠ Napísal: Obecný úrad 1133
Koncert Majka Spirita v KD Lipová 4.5.2012 Napísal: Obecný úrad 1860
Deň matiek v Lipovej 13.05.2012 Napísal: Obecný úrad 1581
Návšteva Ing. Jakubeka v Lipovej 10. mája 2012 Napísal: Obecný úrad 1006
Výstava fotografií Ing. Mariána Mandúcha Napísal: Obecný úrad 948
Stavanie májov 2012 Napísal: Obecný úrad 1448
"Vyčistime si svoju obec" dňa 21.04.2012 Napísal: Obecný úrad 1357
Celodenný výlet za Nitrianskymi záchranármi Napísal: Obecný úrad 876
Otvorenie futbalovej sezóny pre rok 2012 Napísal: Obecný úrad 1212
Veľkonočné tvorivé dielne Napísal: Obecný úrad 1951
"Lipová zo vzduchu" Napísal: Obecný úrad 1863
Valentínsky ples dobrovoľných darcov krvi 2012 Napísal: Obecný úrad 2111
Fašiangy v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 6151
Fašiangy v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 2155
Lipovské fašiangy a Princeznovský bál 2012 Napísal: Obecný úrad 2466
Nové kúrenie v kostole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 2417
Príprava OŠK Lipová na jarnú sezónu 2012 Napísal: Obecný úrad 1971
Veľké upratovanie Napísal: Obecný úrad 1972
Vianočný stolnotenisový turnaj 2011 Napísal: Obecný úrad 1391
Záchranársky deň v MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1362
Krúžok "Mladý záchranár" , ZŠ a MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 2249
Mikuláš v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 1376
Tekvicová párada - práce detí z MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1689
Divadlo v MŠ - Martinka v krajine zázrakov Napísal: Obecný úrad 1036
Mikuláš v Lipovej, 05.12.2011 Napísal: Obecný úrad 2197
Uvítanie novorodencov 20.11.2011 Napísal: Obecný úrad 1322
Slávnostné stretnutie jubilantov 2011 Napísal: Obecný úrad 1663
Výstava ovocia a zeleniny 2011 Napísal: Obecný úrad 1932
Lipovský kotlík 2011 Napísal: Obecný úrad 2589
Posedenie dobrovoľných darcov krvi po odbere Napísal: Obecný úrad 1499
Zahájenie prevádzky v Materskej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1371
Otvorenie školského roka 2011/2012 v Základnej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1857
Augustové prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1610
Modrá hviezda - Pomáhajme si navzájom Napísal: Obecný úrad 2121
Futbalový turnaj o pohár starostky obce Napísal: Obecný úrad 2986
Pôvodný stav Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 2945
Súčasný stav a slávnostné odovzdávanie projektu Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 3597
Prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1609
Rozlúčka predškolákov Napísal: Obecný úrad 3320
Deň detí v Ondrochove 2011 Napísal: Obecný úrad 1881
Starostka obce prijala deviatakov Napísal: Obecný úrad 2502
Deň detí v Lipovej 2011 Napísal: obecný úrad 1445
Stolnotenisový turnaj Ondrochov 2011 Napísal: obecný úrad 2260
Obecné fašiangy 2011 Napísal: obecný úrad 1659
Fotky obce - máj 2011 Napísal: obecný úrad 1756
Fašiangy materská škola 2011 Napísal: obecný úrad 2945
Marec mesiac knihy 2011 Napísal: obecný úrad 1422
Stavanie mája 2011 Napísal: obecný úrad 1588
Deň matiek 2011 Napísal: obecný úrad 1967