Presne tu nájdete okamihy z jednotlivých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí konaných na území našej obce.

 


Názov Autor Počet návštev
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2018 Napísal: ouclanky 219
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 125
Fotoalbum Deň detskej radosti 2018 Napísal: ouclanky 240
Fotoalbum Míľa pre mamu 2018 Napísal: ouclanky 291
Fotoalbum prvomájový koncert Napísal: ouclanky 205
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej a krst knihy 2018 Napísal: ouclanky 255
Fotoalbum stavanie mája 2018 - Ondrochov Napísal: ouclanky 200
Fotoalbum jar zavítala do Lipovej Napísal: ouclanky 307
Fotoalbum Ako sme sa zabávali... Napísal: ouclanky 609
Fotoalbum Ako sme sviňu lapali ... Napísal: ouclanky 374
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 503
Fotoalbum karneval v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 248
Fotoalbum detský karneval 2018 Napísal: ouclanky 548
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2018 Napísal: ouclanky 232
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Živé zvieratká Napísal: ouclanky 351
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočný príbeh Napísal: ouclanky 271
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočné trhy Napísal: ouclanky 281
Fotoalbum - Výstava betlehemov - návštevníci výstavy Napísal: ouclanky 348
Fotoalbum - Výstava betlehemov - betlehemy Napísal: ouclanky 286
Fotoalbum Mikuláš 2017 Napísal: ouclanky 479
Fotoalbum adventné vence 2017 Napísal: ouclanky 356
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2017 Napísal: ouclanky 372
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2017 Napísal: ouclanky 643
Fotoalbum Okresná prehliadka speváckych zborov seniorov Napísal: ouclanky 463
Fotoalbum deti a seniori na Dni klobás v Podhájskej 2017 Napísal: ouclanky 415
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2017 Napísal: ouclanky 374
Fotoalbum úvod školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 399
Fotoalbum úvod školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 479
Fotoalbum súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 452
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová 2017 Napísal: ouclanky 387
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade 2017 Napísal: ouclanky 294
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2017 Napísal: ouclanky 421
Fotoalbum aktivity seniorov 2017 Napísal: ouclanky 363
Fotoalbum premiéra Malého princa Napísal: ouclanky 318
Fotoalbum Starostlivý anjel 2017 Napísal: ouclanky 381
Fotoalbum aktivity záhradkárov 2017 Napísal: ouclanky 182
Fotoalbum ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017 Napísal: ouclanky 126
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2017 Napísal: ouclanky 374
Fotoalbum súťaž v ručnej kosbe vo Vlkolínci Napísal: ouclanky 149
Fotoalbum MDD 2017 Napísal: ouclanky 371
Fotoalbum MDD 2017 - Klaun Adi Napísal: ouclanky 299
Fotoalbum Deň matiek 2017 Napísal: ouclanky 656
Fotoalbum stavanie mája 2017 Ondrochov Napísal: ouclanky 379
Fotoalbum stavanie mája 2017 Lipová Napísal: ouclanky 477
Fotoalbum fašiangy Lipová 2017 Napísal: ouclanky 591
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 343
Fotoalbum ples darcov krvi 2017 Napísal: ouclanky 442
Fotoalbum Trojkráľový spomienkový koncert 2017 Napísal: ouclanky 624
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2017 Napísal: ouclanky 496
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2016 Napísal: ouclanky 516
Fotoalbum Mikuláš 2016 Napísal: ouclanky 643
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2016 Napísal: ouclanky 861
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2016 Napísal: ouclanky 601
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v ZŠ Napísal: ouclanky 1009
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v MŠ Napísal: ouclanky 533
Fotoalbum súťaž vo varení guláša Ondrochov 2016 Napísal: ouclanky 1609
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2016 Napísal: ouclanky 694
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade Napísal: ouclanky 445
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová Napísal: ouclanky 470
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2016 Napísal: ouclanky 771
Fotoalbum oslavy MDD a Dňa otcov 2016 Napísal: ouclanky 684
Fotoalbum Deň obce 18.06.2016 Napísal: ouclanky 648
Fotoalbum primície Štefana Gagu Napísal: ouclanky 1651
Fotoalbum odovzdávanie cien Oskar bez bariér 2016 Napísal: ouclanky 607
Fotoalbum Deň matiek 2016 Napísal: ouclanky 1153
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej 2016 Napísal: ouclanky 894
Fotoalbum Deň Zeme 2016 Napísal: ouclanky 436
Fotoalbum Lipovčanka na Myjave 2016 Napísal: ouclanky 492
Fotoalbum zakladanie ovocného sadu 2016 Napísal: ouclanky 651
Fotoalbum fašiangy 2016 Napísal: ouclanky 1372
Fotoalbum ples darcov krvi 2016 Napísal: ouclanky 765
Fotoalbum Vianočná besiedka ZŠ 2015 Napísal: ouclanky 641
Fotoalbum divadelná premiéra Vianočná koleda Napísal: ouclanky 621
Fotoalbum uvítanie novorodencov Napísal: ouclanky 838
Fotoalbum_Mikulas_v_Lipovej_2015 Napísal: ouclanky 698
Fotoalbum spevácky súbor Ozvena zaspievala v Lipovej Napísal: ouclanky 630
Fotoalbum lipovské cintoríny Napísal: ouclanky 733
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2015 Napísal: ouclanky 771
Fotoalbum výstava pána Mandúcha Napísal: ouclanky 391
Fotoalbum konferencia o deinštitucionalizácií sociálnych zariadení Napísal: ouclanky 324
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2015 Napísal: ouclanky 740
Fotoalbum pilotný projekt - prvý deň v práci Napísal: ouclanky 541
Fotoalbum prvý deň v škôlke 2015 Napísal: ouclanky 780
Fotoalbum prvý školský deň 2015 Napísal: ouclanky 662
Fotoalbum príprava MŠ a ZŠ na školský rok 2015/2016 Napísal: ouclanky 647
Naši seniori na splave Dunajca Napísal: ouclanky 767
Lipovskí záhradkári na Agrokomplexe 2015 Napísal: ouclanky 502
Fotoalbum farský športový deň 2015 Napísal: ouclanky 431
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2015 Napísal: ouclanky 903
Fotoalbum turnaj o pohár starostky obce Napísal: ouclanky 770
Fotoalbum uličkový turnaj 2015 Napísal: ouclanky 678
Fotoalbum ukončenie školského roka 2014/2015 Napísal: ouclanky 756
Fotoalbum koniec školského roka 2015 v Ondrochove Napísal: ouclanky 661
Fotoalbum Výstava výtvarných prác v škole Napísal: ouclanky 287
Fotoalbum deň detí 2015 Napísal: ouclanky 651
Fotoalbum procesia na oslavu Božieho tela 2015 Napísal: ouclanky 772
Fotoalbum boccia 2015 Napísal: ouclanky 591
Fotoalbum Deň matiek 2015 Napísal: ouclanky 786
Fotoalbum stavanie mája Ondrochov 2015 Napísal: ouclanky 959
Fotoalbum stavanie mája Lipová 2015 Napísal: ouclanky 943
Fotoalbum veľkonočné vítanie jari Napísal: ouclanky 774
Fotoalbum jarná ukážka rezu ovocných stromov 2015 Napísal: ouclanky 751
Fotoalbum schôdza záhradkárov 2015 Napísal: ouclanky 505
Fotoalbum maškarný ples 2015 Napísal: ouclanky 1272
Fotoalbum Divadlo na podvalku v Lipovej Napísal: ouclanky 836
Fotoalbum ples darcov krvi 2015 Napísal: ouclanky 1057
Fotoalbum obecná zabíjačka 2015 Napísal: ouclanky 1977
Fotoalbum fašiangy 2015 Napísal: ouclanky 1276
Fotoalbum regionálna degustácia destilátov Napísal: ouclanky 896
Fotoalbum Vianočný spomienkový koncert 2015 Napísal: ouclanky 1181
Fotoalbum Mikuláš 2014 Napísal: ouclanky 1374
Fotoalbum Halloween v ZŠ Napísal: ouclanky 1456
Fotoalbum strašidelná párty Ondrochov 2014 Napísal: ouclanky 1439
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2014 Napísal: ouclanky 1113
Fotoalbum Európsky deň rodičov a škôl 2014 Napísal: ouclanky 990
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2014 Napísal: ouclanky 1031
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2014 Napísal: ouclanky 1318
Fotoalbum začiatok školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 1034
Fotoalbum začiatok školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 909
Fotoalbum Agrokomplex 2014 Napísal: ouclanky 1336
Rozlúčkový koncert Letného školského CAMPU Napísal: ouclanky 839
Fotoalbum futbalový turnaj o pohár starostky 2014 Napísal: ouclanky 697
Fotoalbum uličkový turnaj 2014 Napísal: ouclanky 910
Fotoalbum rozlúčka s predškolákmi 2014 Napísal: ouclanky 1021
Fotoalbum koniec školského roka 2013/2014 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 1966
Fotoalbum deviataci - koniec školského roka 2014 Napísal: ouclanky 1352
Fotoalbum procesia 2014 Napísal: ouclanky 658
Fotoalbum opekačka v ZŠ Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1618
Fotoalbum Boccia v ZSS "Lipka" 2014 Napísal: ouclanky 784
Fotoalbum ukážka letného rezu ovocných stromčekov Napísal: ouclanky 659
Fotoalbum Deň matiek 2014 Napísal: ouclanky 1078
Fotoalbum Míľa pre mamu 2014 Napísal: ouclanky 845
Fotoalbum stavanie mája 2014 Napísal: ouclanky 827
Noc s Andersenom Napísal: ouclanky 970
Fotoalbum záhradkári 2014 Napísal: ouclanky 686
Fotoalbum fašiangy 2014 v Ondrochove Napísal: ouclanky 1384
Fotoalbum z plesu darcov krvi 2014 Napísal: ouclanky 1016
Fotoalbum zachranari snp 2013 Napísal: ouclanky 617
Fotoalbum fašiangy Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1435
Fotoalbum darovanie krvi december 2013 Napísal: ouclanky 714
Fotoalbum zachranari v MS Napísal: ouclanky 679
Fotoalbum Mikulas 2013 Napísal: ouclanky 1352
Fotoalbum beseda seniori Napísal: ouclanky 999
Jubilanti 2013 Napísal: ouclanky 2888
Fotoalbum výstava ovocia zeleniny a kvetov 2013 Napísal: ouclanky 2415
Uvitanie novorodencov 2013 Napísal: ouclanky 1535
Fotoalbum guláš 2013 Napísal: ouclanky 2641
Fotoalbum výmena okien na škôlke Napísal: ouclanky 1233
Zahájenie školského roka 2013/2014 Napísal: ouclanky 1383
Beh ozlomkrk 2013 - fotoalbum Napísal: ouclanky 1218
Brigáda na cintoríne a darovanie krvi v dňoch 16.-19.08.2013 Napísal: Obecný úrad 827
Turnaj o pohár starostky obce Lipová 27.07.2013 Napísal: Obecný úrad 1667
Koniec školského roka 2012/2013 Napísal: ouclanky 1695
Deň otcov v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1247
Deň detí 2. júna 2013 Napísal: ouclanky 1608
Deň detí 1.júna 2013 Napísal: ouclanky 1421
Turnaj v dáme 08.05.2013 Napísal: Obecný úrad 799
Deň matiek v Lipovej 12.05.2013 Napísal: Obecný úrad 1911
Stavanie mája v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 919
Stavanie mája v časti Ondrochov 2013 Napísal: Obecný úrad 1524
Ukážka očkovania ovocných stromov 02.05.2013 Napísal: Obecný úrad 3533
Darovanie krvi dňa 04.04.2013 a 12.04.2013 Napísal: Obecný úrad 1542
Ukážka rezu stromov s Ing. Eduardom Jakubekom Napísal: Obecný úrad 887
Predsilvestrovská veselica 29.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1117
Detský karnevalový ples 10.02.2013 Napísal: Obecný úrad 1511
Odovzdávanie Jánskeho plakety a Valentínsky ples darcov krvi dňa 09.02.2013 Napísal: Obecný úrad 2137
Lipovské predvianočné mrazenie Napísal: Obecný úrad 1002
Uvítanie novorodencov 9.12.2012 Napísal: Obecný úrad 919
Stretnutie s Mikulášom 5.12.2012 Napísal: Obecný úrad 823
Lipovské deti na ľade Napísal: Obecný úrad 1544
Stolnotenisový turnaj 04.11.2012 Napísal: Obecný úrad 822
Slávnostné stretnutie jubilantov 28.10.2012 Napísal: Obecný úrad 919
Envirodeň 26.10.2012 Napísal: Obecný úrad 833
Výstava ovocia a zeleniny 2012 Napísal: Obecný úrad 2238
Turnaj v Boccii - ZSS Lipka 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1489
Varíme guláš 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1638
Beh "Ozlomkrk" 01.09.2012 Napísal: Obecný úrad 1025
Zahájenie školského roka 2012/2013 Napísal: Obecný úrad 1106
Uvítanie novorodencov 29.08.2012 Napísal: Obecný úrad 885
Prázdninové popoludnie 17.08.2012 Napísal: Obecný úrad 767
Koniec jesennej časti futbalovej sezóny 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 907
Návšteva Doc. Ing. Milana Belicu PhD. v Lipovej 2011 Napísal: Obecný úrad 678
Rozlúčka s futbalovou sezónou 2010/2011 Napísal: Obecný úrad 710
Darcovia ocenení Janského plaketou 12.12.2011 Napísal: Obecný úrad 665
Stretnutie jubilantov 16.10.2011 Napísal: Obecný úrad 2183
Sviatok záhradkárov v Lipovej 17.06.2011 Napísal: Obecný úrad 643
Uvítanie novorodencov 26.06.2011 Napísal: Obecný úrad 771
Turnaj o pohár starostky obce 2012 Napísal: Obecný úrad 828
Slávnostné otvorenie detského ihriska v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 2233
Rozlúčka predškolákov 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 2292
Slávnostné ukončenie školského roku 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 990
Ukončenie futbalovej sezóny pre rok 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 957
Deň detí v Mlynskom Seku 2012 Napísal: Obecný úrad 1135
Deň detí v Ondrochove 2012 Napísal: Obecný úrad 884
Športové hry obyvateľov ZSS a ZŠ Napísal: Obecný úrad 930
Koncert Majka Spirita v KD Lipová 4.5.2012 Napísal: Obecný úrad 1676
Deň matiek v Lipovej 13.05.2012 Napísal: Obecný úrad 1447
Návšteva Ing. Jakubeka v Lipovej 10. mája 2012 Napísal: Obecný úrad 849
Výstava fotografií Ing. Mariána Mandúcha Napísal: Obecný úrad 813
Stavanie májov 2012 Napísal: Obecný úrad 1312
"Vyčistime si svoju obec" dňa 21.04.2012 Napísal: Obecný úrad 1221
Celodenný výlet za Nitrianskymi záchranármi Napísal: Obecný úrad 741
Otvorenie futbalovej sezóny pre rok 2012 Napísal: Obecný úrad 1088
Veľkonočné tvorivé dielne Napísal: Obecný úrad 1780
"Lipová zo vzduchu" Napísal: Obecný úrad 1691
Valentínsky ples dobrovoľných darcov krvi 2012 Napísal: Obecný úrad 1953
Fašiangy v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 5705
Fašiangy v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 2009
Lipovské fašiangy a Princeznovský bál 2012 Napísal: Obecný úrad 2323
Nové kúrenie v kostole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 2158
Príprava OŠK Lipová na jarnú sezónu 2012 Napísal: Obecný úrad 1808
Veľké upratovanie Napísal: Obecný úrad 1756
Vianočný stolnotenisový turnaj 2011 Napísal: Obecný úrad 1239
Záchranársky deň v MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1218
Krúžok "Mladý záchranár" , ZŠ a MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 2077
Mikuláš v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 1235
Tekvicová párada - práce detí z MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1493
Divadlo v MŠ - Martinka v krajine zázrakov Napísal: Obecný úrad 912
Mikuláš v Lipovej, 05.12.2011 Napísal: Obecný úrad 2037
Uvítanie novorodencov 20.11.2011 Napísal: Obecný úrad 1165
Slávnostné stretnutie jubilantov 2011 Napísal: Obecný úrad 1510
Výstava ovocia a zeleniny 2011 Napísal: Obecný úrad 1791
Lipovský kotlík 2011 Napísal: Obecný úrad 2390
Posedenie dobrovoľných darcov krvi po odbere Napísal: Obecný úrad 1300
Zahájenie prevádzky v Materskej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1228
Otvorenie školského roka 2011/2012 v Základnej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1696
Augustové prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1392
Modrá hviezda - Pomáhajme si navzájom Napísal: Obecný úrad 1945
Futbalový turnaj o pohár starostky obce Napísal: Obecný úrad 2741
Pôvodný stav Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 2603
Súčasný stav a slávnostné odovzdávanie projektu Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 3287
Prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1447
Rozlúčka predškolákov Napísal: Obecný úrad 3077
Deň detí v Ondrochove 2011 Napísal: Obecný úrad 1709
Starostka obce prijala deviatakov Napísal: Obecný úrad 2299
Deň detí v Lipovej 2011 Napísal: obecný úrad 1264
Stolnotenisový turnaj Ondrochov 2011 Napísal: obecný úrad 2036
Obecné fašiangy 2011 Napísal: obecný úrad 1490
Fotky obce - máj 2011 Napísal: obecný úrad 1557
Fašiangy materská škola 2011 Napísal: obecný úrad 2714
Marec mesiac knihy 2011 Napísal: obecný úrad 1257
Stavanie mája 2011 Napísal: obecný úrad 1407
Deň matiek 2011 Napísal: obecný úrad 1769