Presne tu nájdete okamihy z jednotlivých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí konaných na území našej obce.

 


Názov Autor Počet návštev
Fotoalbum - stretnutie jubilantov 2019 Napísal: ouclanky 192
Fotoalbum - výstava ovocia a zeleniny 2019 Napísal: ouclanky 167
Fotoalbum - súťaž vo varení gulášu - Ondrochov 2019 Napísal: ouclanky 536
Fotoalbum - začiatok školského roka v ZŠ - 2.9.2019 Napísal: ouclanky 301
Fotoalbum - začiatok školského roka v MŠ - 2.9.2019 Napísal: ouclanky 324
Fotoalbum rozlúčka s deviatakmi 2019 Napísal: ouclanky 367
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2019 Napísal: ouclanky 444
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2019 Napísal: ouclanky 334
Fotoalbum - procesia 2019 Napísal: ouclanky 302
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2019 Napísal: ouclanky 394
Fotoalbum Míľa pre mamu 2019 Napísal: ouclanky 360
Fotoalbum - Deň matiek 2019 Napísal: ouclanky 500
Fotoalbum - stavanie mája 2019 - Ondrochov Napísal: ouclanky 244
Fotoalbum - stavanie mája 2019 - Lipová Napísal: ouclanky 219
Fotoalbum - Deň Zeme 2019 Napísal: ouclanky 320
Fotoalbum fašiangy 2019 - Ondrochov Napísal: ouclanky 445
Fotoalbum fašiangy 2019 - Mlynský Sek Napísal: ouclanky 859
Fotoalbum Vianočný večierok 2018 Napísal: ouclanky 621
Fotoalbum uvítanie novorodencov december 2018 Napísal: ouclanky 416
Fotoalbum Mikuláš v materskej škole 2018 Napísal: ouclanky 539
Fotoalbum Mikuláš 2018 Napísal: ouclanky 702
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2018 Napísal: ouclanky 812
Fotoalbum Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska Napísal: ouclanky 677
Fotoalbum Lipová na súťaži klobás v Podhájskej Napísal: ouclanky 555
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2018 Napísal: ouclanky 510
Fotoalbum začiatok školského roka 2018/2019 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 720
Fotoalbum Môj prvý deň v škôlke... Napísal: ouclanky 549
Fotoalbum Súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 640
Fotoalbum Agrokomplex 2018 Napísal: ouclanky 444
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2018 Napísal: ouclanky 753
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2018 Napísal: ouclanky 650
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 414
Fotoalbum Deň detskej radosti 2018 Napísal: ouclanky 493
Fotoalbum Míľa pre mamu 2018 Napísal: ouclanky 524
Fotoalbum prvomájový koncert Napísal: ouclanky 437
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej a krst knihy 2018 Napísal: ouclanky 539
Fotoalbum stavanie mája 2018 - Ondrochov Napísal: ouclanky 434
Fotoalbum jar zavítala do Lipovej Napísal: ouclanky 570
Fotoalbum Ako sme sa zabávali... Napísal: ouclanky 841
Fotoalbum Ako sme sviňu lapali ... Napísal: ouclanky 585
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 802
Fotoalbum karneval v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 436
Fotoalbum detský karneval 2018 Napísal: ouclanky 766
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2018 Napísal: ouclanky 425
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Živé zvieratká Napísal: ouclanky 736
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočný príbeh Napísal: ouclanky 495
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočné trhy Napísal: ouclanky 490
Fotoalbum - Výstava betlehemov - návštevníci výstavy Napísal: ouclanky 587
Fotoalbum - Výstava betlehemov - betlehemy Napísal: ouclanky 527
Fotoalbum Mikuláš 2017 Napísal: ouclanky 790
Fotoalbum adventné vence 2017 Napísal: ouclanky 653
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2017 Napísal: ouclanky 634
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2017 Napísal: ouclanky 901
Fotoalbum Okresná prehliadka speváckych zborov seniorov Napísal: ouclanky 619
Fotoalbum deti a seniori na Dni klobás v Podhájskej 2017 Napísal: ouclanky 645
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2017 Napísal: ouclanky 583
Fotoalbum úvod školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 571
Fotoalbum úvod školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 669
Fotoalbum súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 734
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová 2017 Napísal: ouclanky 625
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade 2017 Napísal: ouclanky 430
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2017 Napísal: ouclanky 640
Fotoalbum aktivity seniorov 2017 Napísal: ouclanky 566
Fotoalbum premiéra Malého princa Napísal: ouclanky 490
Fotoalbum Starostlivý anjel 2017 Napísal: ouclanky 566
Fotoalbum aktivity záhradkárov 2017 Napísal: ouclanky 309
Fotoalbum ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017 Napísal: ouclanky 290
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2017 Napísal: ouclanky 552
Fotoalbum súťaž v ručnej kosbe vo Vlkolínci Napísal: ouclanky 295
Fotoalbum MDD 2017 Napísal: ouclanky 513
Fotoalbum MDD 2017 - Klaun Adi Napísal: ouclanky 448
Fotoalbum Deň matiek 2017 Napísal: ouclanky 891
Fotoalbum stavanie mája 2017 Ondrochov Napísal: ouclanky 561
Fotoalbum stavanie mája 2017 Lipová Napísal: ouclanky 693
Fotoalbum fašiangy Lipová 2017 Napísal: ouclanky 799
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 537
Fotoalbum ples darcov krvi 2017 Napísal: ouclanky 644
Fotoalbum Trojkráľový spomienkový koncert 2017 Napísal: ouclanky 930
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2017 Napísal: ouclanky 642
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2016 Napísal: ouclanky 709
Fotoalbum Mikuláš 2016 Napísal: ouclanky 803
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2016 Napísal: ouclanky 1024
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2016 Napísal: ouclanky 752
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v ZŠ Napísal: ouclanky 1172
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v MŠ Napísal: ouclanky 697
Fotoalbum súťaž vo varení guláša Ondrochov 2016 Napísal: ouclanky 1852
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2016 Napísal: ouclanky 853
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade Napísal: ouclanky 585
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová Napísal: ouclanky 669
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2016 Napísal: ouclanky 932
Fotoalbum oslavy MDD a Dňa otcov 2016 Napísal: ouclanky 833
Fotoalbum Deň obce 18.06.2016 Napísal: ouclanky 779
Fotoalbum primície Štefana Gagu Napísal: ouclanky 2087
Fotoalbum odovzdávanie cien Oskar bez bariér 2016 Napísal: ouclanky 759
Fotoalbum Deň matiek 2016 Napísal: ouclanky 1318
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej 2016 Napísal: ouclanky 1149
Fotoalbum Deň Zeme 2016 Napísal: ouclanky 585
Fotoalbum Lipovčanka na Myjave 2016 Napísal: ouclanky 719
Fotoalbum zakladanie ovocného sadu 2016 Napísal: ouclanky 893
Fotoalbum fašiangy 2016 Napísal: ouclanky 1582
Fotoalbum ples darcov krvi 2016 Napísal: ouclanky 970
Fotoalbum Vianočná besiedka ZŠ 2015 Napísal: ouclanky 927
Fotoalbum divadelná premiéra Vianočná koleda Napísal: ouclanky 768
Fotoalbum uvítanie novorodencov Napísal: ouclanky 995
Fotoalbum_Mikulas_v_Lipovej_2015 Napísal: ouclanky 869
Fotoalbum spevácky súbor Ozvena zaspievala v Lipovej Napísal: ouclanky 805
Fotoalbum lipovské cintoríny Napísal: ouclanky 889
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2015 Napísal: ouclanky 904
Fotoalbum výstava pána Mandúcha Napísal: ouclanky 555
Fotoalbum konferencia o deinštitucionalizácií sociálnych zariadení Napísal: ouclanky 462
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2015 Napísal: ouclanky 895
Fotoalbum pilotný projekt - prvý deň v práci Napísal: ouclanky 694
Fotoalbum prvý deň v škôlke 2015 Napísal: ouclanky 1001
Fotoalbum prvý školský deň 2015 Napísal: ouclanky 787
Fotoalbum príprava MŠ a ZŠ na školský rok 2015/2016 Napísal: ouclanky 773
Naši seniori na splave Dunajca Napísal: ouclanky 982
Lipovskí záhradkári na Agrokomplexe 2015 Napísal: ouclanky 630
Fotoalbum farský športový deň 2015 Napísal: ouclanky 555
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2015 Napísal: ouclanky 1056
Fotoalbum turnaj o pohár starostky obce Napísal: ouclanky 1009
Fotoalbum uličkový turnaj 2015 Napísal: ouclanky 820
Fotoalbum ukončenie školského roka 2014/2015 Napísal: ouclanky 888
Fotoalbum koniec školského roka 2015 v Ondrochove Napísal: ouclanky 809
Fotoalbum Výstava výtvarných prác v škole Napísal: ouclanky 428
Fotoalbum deň detí 2015 Napísal: ouclanky 770
Fotoalbum procesia na oslavu Božieho tela 2015 Napísal: ouclanky 948
Fotoalbum boccia 2015 Napísal: ouclanky 762
Fotoalbum Deň matiek 2015 Napísal: ouclanky 942
Fotoalbum stavanie mája Ondrochov 2015 Napísal: ouclanky 1097
Fotoalbum stavanie mája Lipová 2015 Napísal: ouclanky 1118
Fotoalbum veľkonočné vítanie jari Napísal: ouclanky 908
Fotoalbum jarná ukážka rezu ovocných stromov 2015 Napísal: ouclanky 872
Fotoalbum schôdza záhradkárov 2015 Napísal: ouclanky 638
Fotoalbum maškarný ples 2015 Napísal: ouclanky 1499
Fotoalbum Divadlo na podvalku v Lipovej Napísal: ouclanky 1343
Fotoalbum ples darcov krvi 2015 Napísal: ouclanky 1282
Fotoalbum obecná zabíjačka 2015 Napísal: ouclanky 2164
Fotoalbum fašiangy 2015 Napísal: ouclanky 1433
Fotoalbum regionálna degustácia destilátov Napísal: ouclanky 1048
Fotoalbum Vianočný spomienkový koncert 2015 Napísal: ouclanky 1310
Fotoalbum Mikuláš 2014 Napísal: ouclanky 1615
Fotoalbum Halloween v ZŠ Napísal: ouclanky 1683
Fotoalbum strašidelná párty Ondrochov 2014 Napísal: ouclanky 1675
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2014 Napísal: ouclanky 1268
Fotoalbum Európsky deň rodičov a škôl 2014 Napísal: ouclanky 1148
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2014 Napísal: ouclanky 1166
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2014 Napísal: ouclanky 1456
Fotoalbum začiatok školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 1171
Fotoalbum začiatok školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 1140
Fotoalbum Agrokomplex 2014 Napísal: ouclanky 1483
Rozlúčkový koncert Letného školského CAMPU Napísal: ouclanky 1015
Fotoalbum futbalový turnaj o pohár starostky 2014 Napísal: ouclanky 846
Fotoalbum uličkový turnaj 2014 Napísal: ouclanky 1062
Fotoalbum rozlúčka s predškolákmi 2014 Napísal: ouclanky 1228
Fotoalbum koniec školského roka 2013/2014 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 2198
Fotoalbum deviataci - koniec školského roka 2014 Napísal: ouclanky 1532
Fotoalbum procesia 2014 Napísal: ouclanky 786
Fotoalbum opekačka v ZŠ Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1811
Fotoalbum Boccia v ZSS "Lipka" 2014 Napísal: ouclanky 941
Fotoalbum ukážka letného rezu ovocných stromčekov Napísal: ouclanky 820
Fotoalbum Deň matiek 2014 Napísal: ouclanky 1263
Fotoalbum Míľa pre mamu 2014 Napísal: ouclanky 975
Fotoalbum stavanie mája 2014 Napísal: ouclanky 942
Noc s Andersenom Napísal: ouclanky 1141
Fotoalbum záhradkári 2014 Napísal: ouclanky 832
Fotoalbum fašiangy 2014 v Ondrochove Napísal: ouclanky 1555
Fotoalbum z plesu darcov krvi 2014 Napísal: ouclanky 1221
Fotoalbum zachranari snp 2013 Napísal: ouclanky 733
Fotoalbum fašiangy Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1580
Fotoalbum darovanie krvi december 2013 Napísal: ouclanky 861
Fotoalbum zachranari v MS Napísal: ouclanky 792
Fotoalbum Mikulas 2013 Napísal: ouclanky 1517
Fotoalbum beseda seniori Napísal: ouclanky 1152
Jubilanti 2013 Napísal: ouclanky 3091
Fotoalbum výstava ovocia zeleniny a kvetov 2013 Napísal: ouclanky 2620
Uvitanie novorodencov 2013 Napísal: ouclanky 1748
Fotoalbum guláš 2013 Napísal: ouclanky 2869
Fotoalbum výmena okien na škôlke Napísal: ouclanky 1405
Zahájenie školského roka 2013/2014 Napísal: ouclanky 1616
Beh ozlomkrk 2013 - fotoalbum Napísal: ouclanky 1373
Brigáda na cintoríne a darovanie krvi v dňoch 16.-19.08.2013 Napísal: Obecný úrad 942
Turnaj o pohár starostky obce Lipová 27.07.2013 Napísal: Obecný úrad 1840
Koniec školského roka 2012/2013 Napísal: ouclanky 1832
Deň otcov v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1417
Deň detí 2. júna 2013 Napísal: ouclanky 1817
Deň detí 1.júna 2013 Napísal: ouclanky 1586
Turnaj v dáme 08.05.2013 Napísal: Obecný úrad 936
Deň matiek v Lipovej 12.05.2013 Napísal: Obecný úrad 2105
Stavanie mája v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1047
Stavanie mája v časti Ondrochov 2013 Napísal: Obecný úrad 1686
Ukážka očkovania ovocných stromov 02.05.2013 Napísal: Obecný úrad 3783
Darovanie krvi dňa 04.04.2013 a 12.04.2013 Napísal: Obecný úrad 1701
Ukážka rezu stromov s Ing. Eduardom Jakubekom Napísal: Obecný úrad 1042
Predsilvestrovská veselica 29.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1246
Detský karnevalový ples 10.02.2013 Napísal: Obecný úrad 1675
Odovzdávanie Jánskeho plakety a Valentínsky ples darcov krvi dňa 09.02.2013 Napísal: Obecný úrad 2339
Lipovské predvianočné mrazenie Napísal: Obecný úrad 1173
Uvítanie novorodencov 9.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1072
Stretnutie s Mikulášom 5.12.2012 Napísal: Obecný úrad 963
Lipovské deti na ľade Napísal: Obecný úrad 1698
Stolnotenisový turnaj 04.11.2012 Napísal: Obecný úrad 934
Slávnostné stretnutie jubilantov 28.10.2012 Napísal: Obecný úrad 1036
Envirodeň 26.10.2012 Napísal: Obecný úrad 960
Výstava ovocia a zeleniny 2012 Napísal: Obecný úrad 2400
Turnaj v Boccii - ZSS Lipka 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1647
Varíme guláš 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1826
Beh "Ozlomkrk" 01.09.2012 Napísal: Obecný úrad 1160
Zahájenie školského roka 2012/2013 Napísal: Obecný úrad 1250
Uvítanie novorodencov 29.08.2012 Napísal: Obecný úrad 1027
Prázdninové popoludnie 17.08.2012 Napísal: Obecný úrad 875
Koniec jesennej časti futbalovej sezóny 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1010
Návšteva Doc. Ing. Milana Belicu PhD. v Lipovej 2011 Napísal: Obecný úrad 820
Rozlúčka s futbalovou sezónou 2010/2011 Napísal: Obecný úrad 836
Darcovia ocenení Janského plaketou 12.12.2011 Napísal: Obecný úrad 827
Stretnutie jubilantov 16.10.2011 Napísal: Obecný úrad 2304
Sviatok záhradkárov v Lipovej 17.06.2011 Napísal: Obecný úrad 772
Uvítanie novorodencov 26.06.2011 Napísal: Obecný úrad 908
Turnaj o pohár starostky obce 2012 Napísal: Obecný úrad 1013
Slávnostné otvorenie detského ihriska v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 2373
Rozlúčka predškolákov 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 2473
Slávnostné ukončenie školského roku 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1114
Ukončenie futbalovej sezóny pre rok 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1102
Deň detí v Mlynskom Seku 2012 Napísal: Obecný úrad 1281
Deň detí v Ondrochove 2012 Napísal: Obecný úrad 999
Športové hry obyvateľov ZSS a ZŠ Napísal: Obecný úrad 1122
Koncert Majka Spirita v KD Lipová 4.5.2012 Napísal: Obecný úrad 1842
Deň matiek v Lipovej 13.05.2012 Napísal: Obecný úrad 1572
Návšteva Ing. Jakubeka v Lipovej 10. mája 2012 Napísal: Obecný úrad 997
Výstava fotografií Ing. Mariána Mandúcha Napísal: Obecný úrad 936
Stavanie májov 2012 Napísal: Obecný úrad 1441
"Vyčistime si svoju obec" dňa 21.04.2012 Napísal: Obecný úrad 1349
Celodenný výlet za Nitrianskymi záchranármi Napísal: Obecný úrad 870
Otvorenie futbalovej sezóny pre rok 2012 Napísal: Obecný úrad 1207
Veľkonočné tvorivé dielne Napísal: Obecný úrad 1936
"Lipová zo vzduchu" Napísal: Obecný úrad 1854
Valentínsky ples dobrovoľných darcov krvi 2012 Napísal: Obecný úrad 2106
Fašiangy v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 6126
Fašiangy v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 2140
Lipovské fašiangy a Princeznovský bál 2012 Napísal: Obecný úrad 2455
Nové kúrenie v kostole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 2398
Príprava OŠK Lipová na jarnú sezónu 2012 Napísal: Obecný úrad 1957
Veľké upratovanie Napísal: Obecný úrad 1960
Vianočný stolnotenisový turnaj 2011 Napísal: Obecný úrad 1384
Záchranársky deň v MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1351
Krúžok "Mladý záchranár" , ZŠ a MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 2240
Mikuláš v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 1361
Tekvicová párada - práce detí z MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1671
Divadlo v MŠ - Martinka v krajine zázrakov Napísal: Obecný úrad 1028
Mikuláš v Lipovej, 05.12.2011 Napísal: Obecný úrad 2185
Uvítanie novorodencov 20.11.2011 Napísal: Obecný úrad 1313
Slávnostné stretnutie jubilantov 2011 Napísal: Obecný úrad 1653
Výstava ovocia a zeleniny 2011 Napísal: Obecný úrad 1925
Lipovský kotlík 2011 Napísal: Obecný úrad 2579
Posedenie dobrovoľných darcov krvi po odbere Napísal: Obecný úrad 1485
Zahájenie prevádzky v Materskej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1355
Otvorenie školského roka 2011/2012 v Základnej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1846
Augustové prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1588
Modrá hviezda - Pomáhajme si navzájom Napísal: Obecný úrad 2112
Futbalový turnaj o pohár starostky obce Napísal: Obecný úrad 2972
Pôvodný stav Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 2920
Súčasný stav a slávnostné odovzdávanie projektu Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 3576
Prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1601
Rozlúčka predškolákov Napísal: Obecný úrad 3307
Deň detí v Ondrochove 2011 Napísal: Obecný úrad 1877
Starostka obce prijala deviatakov Napísal: Obecný úrad 2484
Deň detí v Lipovej 2011 Napísal: obecný úrad 1435
Stolnotenisový turnaj Ondrochov 2011 Napísal: obecný úrad 2244
Obecné fašiangy 2011 Napísal: obecný úrad 1649
Fotky obce - máj 2011 Napísal: obecný úrad 1737
Fašiangy materská škola 2011 Napísal: obecný úrad 2929
Marec mesiac knihy 2011 Napísal: obecný úrad 1414
Stavanie mája 2011 Napísal: obecný úrad 1579
Deň matiek 2011 Napísal: obecný úrad 1955