Presne tu nájdete okamihy z jednotlivých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí konaných na území našej obce.

 


Názov Autor Počet návštev
Fotoalbum - súťaž vo varení gulášu - Ondrochov 2019 Napísal: ouclanky 412
Fotoalbum - začiatok školského roka v ZŠ - 2.9.2019 Napísal: ouclanky 237
Fotoalbum - začiatok školského roka v MŠ - 2.9.2019 Napísal: ouclanky 246
Fotoalbum rozlúčka s deviatakmi 2019 Napísal: ouclanky 328
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2019 Napísal: ouclanky 399
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2019 Napísal: ouclanky 311
Fotoalbum - procesia 2019 Napísal: ouclanky 267
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2019 Napísal: ouclanky 349
Fotoalbum Míľa pre mamu 2019 Napísal: ouclanky 334
Fotoalbum - Deň matiek 2019 Napísal: ouclanky 477
Fotoalbum - stavanie mája 2019 - Ondrochov Napísal: ouclanky 225
Fotoalbum - stavanie mája 2019 - Lipová Napísal: ouclanky 201
Fotoalbum - Deň Zeme 2019 Napísal: ouclanky 300
Fotoalbum fašiangy 2019 - Ondrochov Napísal: ouclanky 418
Fotoalbum fašiangy 2019 - Mlynský Sek Napísal: ouclanky 826
Fotoalbum Vianočný večierok 2018 Napísal: ouclanky 592
Fotoalbum uvítanie novorodencov december 2018 Napísal: ouclanky 404
Fotoalbum Mikuláš v materskej škole 2018 Napísal: ouclanky 520
Fotoalbum Mikuláš 2018 Napísal: ouclanky 673
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2018 Napísal: ouclanky 769
Fotoalbum Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska Napísal: ouclanky 658
Fotoalbum Lipová na súťaži klobás v Podhájskej Napísal: ouclanky 544
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2018 Napísal: ouclanky 496
Fotoalbum začiatok školského roka 2018/2019 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 696
Fotoalbum Môj prvý deň v škôlke... Napísal: ouclanky 528
Fotoalbum Súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 618
Fotoalbum Agrokomplex 2018 Napísal: ouclanky 430
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2018 Napísal: ouclanky 721
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2018 Napísal: ouclanky 615
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 387
Fotoalbum Deň detskej radosti 2018 Napísal: ouclanky 477
Fotoalbum Míľa pre mamu 2018 Napísal: ouclanky 513
Fotoalbum prvomájový koncert Napísal: ouclanky 424
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej a krst knihy 2018 Napísal: ouclanky 520
Fotoalbum stavanie mája 2018 - Ondrochov Napísal: ouclanky 417
Fotoalbum jar zavítala do Lipovej Napísal: ouclanky 551
Fotoalbum Ako sme sa zabávali... Napísal: ouclanky 829
Fotoalbum Ako sme sviňu lapali ... Napísal: ouclanky 572
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 786
Fotoalbum karneval v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 424
Fotoalbum detský karneval 2018 Napísal: ouclanky 753
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2018 Napísal: ouclanky 409
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Živé zvieratká Napísal: ouclanky 704
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočný príbeh Napísal: ouclanky 475
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočné trhy Napísal: ouclanky 474
Fotoalbum - Výstava betlehemov - návštevníci výstavy Napísal: ouclanky 566
Fotoalbum - Výstava betlehemov - betlehemy Napísal: ouclanky 508
Fotoalbum Mikuláš 2017 Napísal: ouclanky 755
Fotoalbum adventné vence 2017 Napísal: ouclanky 622
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2017 Napísal: ouclanky 612
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2017 Napísal: ouclanky 877
Fotoalbum Okresná prehliadka speváckych zborov seniorov Napísal: ouclanky 603
Fotoalbum deti a seniori na Dni klobás v Podhájskej 2017 Napísal: ouclanky 629
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2017 Napísal: ouclanky 566
Fotoalbum úvod školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 555
Fotoalbum úvod školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 657
Fotoalbum súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 716
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová 2017 Napísal: ouclanky 599
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade 2017 Napísal: ouclanky 412
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2017 Napísal: ouclanky 613
Fotoalbum aktivity seniorov 2017 Napísal: ouclanky 538
Fotoalbum premiéra Malého princa Napísal: ouclanky 473
Fotoalbum Starostlivý anjel 2017 Napísal: ouclanky 550
Fotoalbum aktivity záhradkárov 2017 Napísal: ouclanky 295
Fotoalbum ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017 Napísal: ouclanky 276
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2017 Napísal: ouclanky 538
Fotoalbum súťaž v ručnej kosbe vo Vlkolínci Napísal: ouclanky 277
Fotoalbum MDD 2017 Napísal: ouclanky 499
Fotoalbum MDD 2017 - Klaun Adi Napísal: ouclanky 435
Fotoalbum Deň matiek 2017 Napísal: ouclanky 871
Fotoalbum stavanie mája 2017 Ondrochov Napísal: ouclanky 547
Fotoalbum stavanie mája 2017 Lipová Napísal: ouclanky 668
Fotoalbum fašiangy Lipová 2017 Napísal: ouclanky 778
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 517
Fotoalbum ples darcov krvi 2017 Napísal: ouclanky 628
Fotoalbum Trojkráľový spomienkový koncert 2017 Napísal: ouclanky 785
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2017 Napísal: ouclanky 630
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2016 Napísal: ouclanky 693
Fotoalbum Mikuláš 2016 Napísal: ouclanky 791
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2016 Napísal: ouclanky 1015
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2016 Napísal: ouclanky 738
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v ZŠ Napísal: ouclanky 1160
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v MŠ Napísal: ouclanky 683
Fotoalbum súťaž vo varení guláša Ondrochov 2016 Napísal: ouclanky 1832
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2016 Napísal: ouclanky 835
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade Napísal: ouclanky 573
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová Napísal: ouclanky 658
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2016 Napísal: ouclanky 922
Fotoalbum oslavy MDD a Dňa otcov 2016 Napísal: ouclanky 816
Fotoalbum Deň obce 18.06.2016 Napísal: ouclanky 769
Fotoalbum primície Štefana Gagu Napísal: ouclanky 2056
Fotoalbum odovzdávanie cien Oskar bez bariér 2016 Napísal: ouclanky 738
Fotoalbum Deň matiek 2016 Napísal: ouclanky 1302
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej 2016 Napísal: ouclanky 1129
Fotoalbum Deň Zeme 2016 Napísal: ouclanky 573
Fotoalbum Lipovčanka na Myjave 2016 Napísal: ouclanky 692
Fotoalbum zakladanie ovocného sadu 2016 Napísal: ouclanky 868
Fotoalbum fašiangy 2016 Napísal: ouclanky 1557
Fotoalbum ples darcov krvi 2016 Napísal: ouclanky 949
Fotoalbum Vianočná besiedka ZŠ 2015 Napísal: ouclanky 782
Fotoalbum divadelná premiéra Vianočná koleda Napísal: ouclanky 751
Fotoalbum uvítanie novorodencov Napísal: ouclanky 983
Fotoalbum_Mikulas_v_Lipovej_2015 Napísal: ouclanky 858
Fotoalbum spevácky súbor Ozvena zaspievala v Lipovej Napísal: ouclanky 783
Fotoalbum lipovské cintoríny Napísal: ouclanky 874
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2015 Napísal: ouclanky 891
Fotoalbum výstava pána Mandúcha Napísal: ouclanky 536
Fotoalbum konferencia o deinštitucionalizácií sociálnych zariadení Napísal: ouclanky 447
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2015 Napísal: ouclanky 887
Fotoalbum pilotný projekt - prvý deň v práci Napísal: ouclanky 684
Fotoalbum prvý deň v škôlke 2015 Napísal: ouclanky 981
Fotoalbum prvý školský deň 2015 Napísal: ouclanky 770
Fotoalbum príprava MŠ a ZŠ na školský rok 2015/2016 Napísal: ouclanky 765
Naši seniori na splave Dunajca Napísal: ouclanky 957
Lipovskí záhradkári na Agrokomplexe 2015 Napísal: ouclanky 618
Fotoalbum farský športový deň 2015 Napísal: ouclanky 543
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2015 Napísal: ouclanky 1045
Fotoalbum turnaj o pohár starostky obce Napísal: ouclanky 991
Fotoalbum uličkový turnaj 2015 Napísal: ouclanky 811
Fotoalbum ukončenie školského roka 2014/2015 Napísal: ouclanky 876
Fotoalbum koniec školského roka 2015 v Ondrochove Napísal: ouclanky 789
Fotoalbum Výstava výtvarných prác v škole Napísal: ouclanky 416
Fotoalbum deň detí 2015 Napísal: ouclanky 760
Fotoalbum procesia na oslavu Božieho tela 2015 Napísal: ouclanky 931
Fotoalbum boccia 2015 Napísal: ouclanky 746
Fotoalbum Deň matiek 2015 Napísal: ouclanky 927
Fotoalbum stavanie mája Ondrochov 2015 Napísal: ouclanky 1082
Fotoalbum stavanie mája Lipová 2015 Napísal: ouclanky 1104
Fotoalbum veľkonočné vítanie jari Napísal: ouclanky 890
Fotoalbum jarná ukážka rezu ovocných stromov 2015 Napísal: ouclanky 858
Fotoalbum schôdza záhradkárov 2015 Napísal: ouclanky 623
Fotoalbum maškarný ples 2015 Napísal: ouclanky 1479
Fotoalbum Divadlo na podvalku v Lipovej Napísal: ouclanky 988
Fotoalbum ples darcov krvi 2015 Napísal: ouclanky 1263
Fotoalbum obecná zabíjačka 2015 Napísal: ouclanky 2145
Fotoalbum fašiangy 2015 Napísal: ouclanky 1418
Fotoalbum regionálna degustácia destilátov Napísal: ouclanky 1036
Fotoalbum Vianočný spomienkový koncert 2015 Napísal: ouclanky 1297
Fotoalbum Mikuláš 2014 Napísal: ouclanky 1599
Fotoalbum Halloween v ZŠ Napísal: ouclanky 1664
Fotoalbum strašidelná párty Ondrochov 2014 Napísal: ouclanky 1652
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2014 Napísal: ouclanky 1256
Fotoalbum Európsky deň rodičov a škôl 2014 Napísal: ouclanky 1136
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2014 Napísal: ouclanky 1151
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2014 Napísal: ouclanky 1444
Fotoalbum začiatok školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 1155
Fotoalbum začiatok školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 1123
Fotoalbum Agrokomplex 2014 Napísal: ouclanky 1469
Rozlúčkový koncert Letného školského CAMPU Napísal: ouclanky 998
Fotoalbum futbalový turnaj o pohár starostky 2014 Napísal: ouclanky 830
Fotoalbum uličkový turnaj 2014 Napísal: ouclanky 1048
Fotoalbum rozlúčka s predškolákmi 2014 Napísal: ouclanky 1208
Fotoalbum koniec školského roka 2013/2014 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 2176
Fotoalbum deviataci - koniec školského roka 2014 Napísal: ouclanky 1515
Fotoalbum procesia 2014 Napísal: ouclanky 768
Fotoalbum opekačka v ZŠ Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1784
Fotoalbum Boccia v ZSS "Lipka" 2014 Napísal: ouclanky 927
Fotoalbum ukážka letného rezu ovocných stromčekov Napísal: ouclanky 802
Fotoalbum Deň matiek 2014 Napísal: ouclanky 1246
Fotoalbum Míľa pre mamu 2014 Napísal: ouclanky 964
Fotoalbum stavanie mája 2014 Napísal: ouclanky 930
Noc s Andersenom Napísal: ouclanky 1125
Fotoalbum záhradkári 2014 Napísal: ouclanky 816
Fotoalbum fašiangy 2014 v Ondrochove Napísal: ouclanky 1539
Fotoalbum z plesu darcov krvi 2014 Napísal: ouclanky 1201
Fotoalbum zachranari snp 2013 Napísal: ouclanky 720
Fotoalbum fašiangy Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1569
Fotoalbum darovanie krvi december 2013 Napísal: ouclanky 846
Fotoalbum zachranari v MS Napísal: ouclanky 776
Fotoalbum Mikulas 2013 Napísal: ouclanky 1499
Fotoalbum beseda seniori Napísal: ouclanky 1138
Jubilanti 2013 Napísal: ouclanky 3073
Fotoalbum výstava ovocia zeleniny a kvetov 2013 Napísal: ouclanky 2597
Uvitanie novorodencov 2013 Napísal: ouclanky 1734
Fotoalbum guláš 2013 Napísal: ouclanky 2841
Fotoalbum výmena okien na škôlke Napísal: ouclanky 1393
Zahájenie školského roka 2013/2014 Napísal: ouclanky 1596
Beh ozlomkrk 2013 - fotoalbum Napísal: ouclanky 1360
Brigáda na cintoríne a darovanie krvi v dňoch 16.-19.08.2013 Napísal: Obecný úrad 926
Turnaj o pohár starostky obce Lipová 27.07.2013 Napísal: Obecný úrad 1819
Koniec školského roka 2012/2013 Napísal: ouclanky 1823
Deň otcov v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1404
Deň detí 2. júna 2013 Napísal: ouclanky 1799
Deň detí 1.júna 2013 Napísal: ouclanky 1573
Turnaj v dáme 08.05.2013 Napísal: Obecný úrad 924
Deň matiek v Lipovej 12.05.2013 Napísal: Obecný úrad 2084
Stavanie mája v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1034
Stavanie mája v časti Ondrochov 2013 Napísal: Obecný úrad 1671
Ukážka očkovania ovocných stromov 02.05.2013 Napísal: Obecný úrad 3763
Darovanie krvi dňa 04.04.2013 a 12.04.2013 Napísal: Obecný úrad 1690
Ukážka rezu stromov s Ing. Eduardom Jakubekom Napísal: Obecný úrad 1021
Predsilvestrovská veselica 29.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1232
Detský karnevalový ples 10.02.2013 Napísal: Obecný úrad 1663
Odovzdávanie Jánskeho plakety a Valentínsky ples darcov krvi dňa 09.02.2013 Napísal: Obecný úrad 2320
Lipovské predvianočné mrazenie Napísal: Obecný úrad 1152
Uvítanie novorodencov 9.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1059
Stretnutie s Mikulášom 5.12.2012 Napísal: Obecný úrad 947
Lipovské deti na ľade Napísal: Obecný úrad 1682
Stolnotenisový turnaj 04.11.2012 Napísal: Obecný úrad 923
Slávnostné stretnutie jubilantov 28.10.2012 Napísal: Obecný úrad 1027
Envirodeň 26.10.2012 Napísal: Obecný úrad 950
Výstava ovocia a zeleniny 2012 Napísal: Obecný úrad 2385
Turnaj v Boccii - ZSS Lipka 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1628
Varíme guláš 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1810
Beh "Ozlomkrk" 01.09.2012 Napísal: Obecný úrad 1144
Zahájenie školského roka 2012/2013 Napísal: Obecný úrad 1238
Uvítanie novorodencov 29.08.2012 Napísal: Obecný úrad 1013
Prázdninové popoludnie 17.08.2012 Napísal: Obecný úrad 864
Koniec jesennej časti futbalovej sezóny 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 998
Návšteva Doc. Ing. Milana Belicu PhD. v Lipovej 2011 Napísal: Obecný úrad 807
Rozlúčka s futbalovou sezónou 2010/2011 Napísal: Obecný úrad 822
Darcovia ocenení Janského plaketou 12.12.2011 Napísal: Obecný úrad 812
Stretnutie jubilantov 16.10.2011 Napísal: Obecný úrad 2293
Sviatok záhradkárov v Lipovej 17.06.2011 Napísal: Obecný úrad 754
Uvítanie novorodencov 26.06.2011 Napísal: Obecný úrad 895
Turnaj o pohár starostky obce 2012 Napísal: Obecný úrad 998
Slávnostné otvorenie detského ihriska v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 2354
Rozlúčka predškolákov 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 2461
Slávnostné ukončenie školského roku 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1102
Ukončenie futbalovej sezóny pre rok 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1093
Deň detí v Mlynskom Seku 2012 Napísal: Obecný úrad 1272
Deň detí v Ondrochove 2012 Napísal: Obecný úrad 987
Športové hry obyvateľov ZSS a ZŠ Napísal: Obecný úrad 1099
Koncert Majka Spirita v KD Lipová 4.5.2012 Napísal: Obecný úrad 1830
Deň matiek v Lipovej 13.05.2012 Napísal: Obecný úrad 1558
Návšteva Ing. Jakubeka v Lipovej 10. mája 2012 Napísal: Obecný úrad 987
Výstava fotografií Ing. Mariána Mandúcha Napísal: Obecný úrad 926
Stavanie májov 2012 Napísal: Obecný úrad 1427
"Vyčistime si svoju obec" dňa 21.04.2012 Napísal: Obecný úrad 1338
Celodenný výlet za Nitrianskymi záchranármi Napísal: Obecný úrad 859
Otvorenie futbalovej sezóny pre rok 2012 Napísal: Obecný úrad 1197
Veľkonočné tvorivé dielne Napísal: Obecný úrad 1923
"Lipová zo vzduchu" Napísal: Obecný úrad 1841
Valentínsky ples dobrovoľných darcov krvi 2012 Napísal: Obecný úrad 2091
Fašiangy v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 6090
Fašiangy v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 2125
Lipovské fašiangy a Princeznovský bál 2012 Napísal: Obecný úrad 2446
Nové kúrenie v kostole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 2371
Príprava OŠK Lipová na jarnú sezónu 2012 Napísal: Obecný úrad 1938
Veľké upratovanie Napísal: Obecný úrad 1939
Vianočný stolnotenisový turnaj 2011 Napísal: Obecný úrad 1375
Záchranársky deň v MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1335
Krúžok "Mladý záchranár" , ZŠ a MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 2222
Mikuláš v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 1350
Tekvicová párada - práce detí z MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1645
Divadlo v MŠ - Martinka v krajine zázrakov Napísal: Obecný úrad 1014
Mikuláš v Lipovej, 05.12.2011 Napísal: Obecný úrad 2172
Uvítanie novorodencov 20.11.2011 Napísal: Obecný úrad 1299
Slávnostné stretnutie jubilantov 2011 Napísal: Obecný úrad 1637
Výstava ovocia a zeleniny 2011 Napísal: Obecný úrad 1913
Lipovský kotlík 2011 Napísal: Obecný úrad 2560
Posedenie dobrovoľných darcov krvi po odbere Napísal: Obecný úrad 1470
Zahájenie prevádzky v Materskej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1344
Otvorenie školského roka 2011/2012 v Základnej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1830
Augustové prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1573
Modrá hviezda - Pomáhajme si navzájom Napísal: Obecný úrad 2094
Futbalový turnaj o pohár starostky obce Napísal: Obecný úrad 2956
Pôvodný stav Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 2885
Súčasný stav a slávnostné odovzdávanie projektu Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 3549
Prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1593
Rozlúčka predškolákov Napísal: Obecný úrad 3290
Deň detí v Ondrochove 2011 Napísal: Obecný úrad 1863
Starostka obce prijala deviatakov Napísal: Obecný úrad 2463
Deň detí v Lipovej 2011 Napísal: obecný úrad 1423
Stolnotenisový turnaj Ondrochov 2011 Napísal: obecný úrad 2223
Obecné fašiangy 2011 Napísal: obecný úrad 1638
Fotky obce - máj 2011 Napísal: obecný úrad 1715
Fašiangy materská škola 2011 Napísal: obecný úrad 2908
Marec mesiac knihy 2011 Napísal: obecný úrad 1396
Stavanie mája 2011 Napísal: obecný úrad 1563
Deň matiek 2011 Napísal: obecný úrad 1933