Presne tu nájdete okamihy z jednotlivých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí konaných na území našej obce.

 


Názov Autor Počet návštev
Fotoalbum - začiatok školského roka v ZŠ 2021 Napísal: ouclanky 273
Fotoalbum - začiatok školského roka v MŠ 2021 Napísal: ouclanky 269
Fotoalbum - Guláš 2021 Napísal: ouclanky 451
Fotoalbum - Labková patrola v Lipovej Napísal: ouclanky 444
Fotoalbum uvítanie novorodencov - jún 2021 Napísal: ouclanky 364
Fotoalbum - koniec školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 227
Fotoalbum - rozlúčka s deviatakmi na obecnom úrade Napísal: ouclanky 220
Fotoalbum - koniec školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 233
Fotoalbum stretnutie záhradkárov a seniorov Napísal: ouclanky 188
Fotoalbum Naši najmenší prežili krásne MDD na ihrisku Napísal: ouclanky 295
Fotoalbum MDD v ZŠ 2021 Napísal: ouclanky 255
Fotoalbum MDD 2021 Napísal: ouclanky 378
Fotoalbum stavanie májov - 2021 Napísal: ouclanky 306
Fotoalbum Deň Zeme 2021 Napísal: ouclanky 252
Fotoalbum - Mikuláš 2020 Napísal: ouclanky 550
Fotky zo začiatku školského roka v materskej škôlke Napísal: ouclanky 627
Fotky "z pasovania za prvákov" Napísal: ouclanky 552
Fotoalbum - slávnostné uvítanie novorodencov - júl 2020 Napísal: ouclanky 1239
Fotoalbum - Koniec školského roka 2019-2020 v našej obci Napísal: ouclanky 694
Fotoalbum - Naša obec očami tretiakov ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 657
Fotoalbum - Fašiangy - Ondrochov - 2020 Napísal: ouclanky 919
Fotoalbum - Fašiangy - Mlynský Sek - 2020 Napísal: ouclanky 926
Fotoalbum detská fašiangová párty 2020 Napísal: ouclanky 766
Fotoalbum - Trojkráľový spomienkový koncert - 05.01.2020 Napísal: ouclanky 576
Fotoalbum - Silvester s Dúhalkou - 31.12.2019 Napísal: ouclanky 840
Fotoalbum - Vianočný večierok - 26.12.2019 Napísal: ouclanky 586
Fotoalbum koncert Vlasty Mudríkovej - 21.12.2019 Napísal: ouclanky 518
Fotoalbum - sadenie stromov - Ondrochov 2019 Napísal: ouclanky 828
Fotoalbum - uvítanie novorodencov - december 2019 Napísal: ouclanky 748
Fotoalbum - Mikuláš 2019 Napísal: ouclanky 814
Fotoalbum - stretnutie jubilantov 2019 Napísal: ouclanky 1032
Fotoalbum - výstava ovocia a zeleniny 2019 Napísal: ouclanky 636
Fotoalbum - súťaž vo varení gulášu - Ondrochov 2019 Napísal: ouclanky 1084
Fotoalbum - začiatok školského roka v ZŠ - 2.9.2019 Napísal: ouclanky 693
Fotoalbum - začiatok školského roka v MŠ - 2.9.2019 Napísal: ouclanky 706
Fotoalbum rozlúčka s deviatakmi 2019 Napísal: ouclanky 883
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2019 Napísal: ouclanky 1101
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2019 Napísal: ouclanky 700
Fotoalbum - procesia 2019 Napísal: ouclanky 747
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2019 Napísal: ouclanky 766
Fotoalbum Míľa pre mamu 2019 Napísal: ouclanky 627
Fotoalbum - Deň matiek 2019 Napísal: ouclanky 833
Fotoalbum - stavanie mája 2019 - Ondrochov Napísal: ouclanky 600
Fotoalbum - stavanie mája 2019 - Lipová Napísal: ouclanky 568
Fotoalbum - Deň Zeme 2019 Napísal: ouclanky 620
Fotoalbum fašiangy 2019 - Ondrochov Napísal: ouclanky 889
Fotoalbum fašiangy 2019 - Mlynský Sek Napísal: ouclanky 1317
Fotoalbum Vianočný večierok 2018 Napísal: ouclanky 945
Fotoalbum uvítanie novorodencov december 2018 Napísal: ouclanky 693
Fotoalbum Mikuláš v materskej škole 2018 Napísal: ouclanky 817
Fotoalbum Mikuláš 2018 Napísal: ouclanky 1061
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2018 Napísal: ouclanky 1116
Fotoalbum Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska Napísal: ouclanky 951
Fotoalbum Lipová na súťaži klobás v Podhájskej Napísal: ouclanky 823
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2018 Napísal: ouclanky 815
Fotoalbum začiatok školského roka 2018/2019 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 1151
Fotoalbum Môj prvý deň v škôlke... Napísal: ouclanky 1013
Fotoalbum Súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 1084
Fotoalbum Agrokomplex 2018 Napísal: ouclanky 717
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2018 Napísal: ouclanky 1157
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2018 Napísal: ouclanky 1009
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 801
Fotoalbum Deň detskej radosti 2018 Napísal: ouclanky 807
Fotoalbum Míľa pre mamu 2018 Napísal: ouclanky 799
Fotoalbum prvomájový koncert Napísal: ouclanky 706
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej a krst knihy 2018 Napísal: ouclanky 912
Fotoalbum stavanie mája 2018 - Ondrochov Napísal: ouclanky 746
Fotoalbum jar zavítala do Lipovej Napísal: ouclanky 939
Fotoalbum Ako sme sa zabávali... Napísal: ouclanky 1186
Fotoalbum Ako sme sviňu lapali ... Napísal: ouclanky 983
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 1165
Fotoalbum karneval v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 719
Fotoalbum detský karneval 2018 Napísal: ouclanky 1036
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2018 Napísal: ouclanky 677
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Živé zvieratká Napísal: ouclanky 1054
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočný príbeh Napísal: ouclanky 795
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočné trhy Napísal: ouclanky 701
Fotoalbum - Výstava betlehemov - návštevníci výstavy Napísal: ouclanky 848
Fotoalbum - Výstava betlehemov - betlehemy Napísal: ouclanky 859
Fotoalbum Mikuláš 2017 Napísal: ouclanky 1084
Fotoalbum adventné vence 2017 Napísal: ouclanky 1240
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2017 Napísal: ouclanky 971
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2017 Napísal: ouclanky 1209
Fotoalbum Okresná prehliadka speváckych zborov seniorov Napísal: ouclanky 877
Fotoalbum deti a seniori na Dni klobás v Podhájskej 2017 Napísal: ouclanky 913
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2017 Napísal: ouclanky 879
Fotoalbum úvod školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 829
Fotoalbum úvod školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 987
Fotoalbum súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 1169
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová 2017 Napísal: ouclanky 1031
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade 2017 Napísal: ouclanky 686
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2017 Napísal: ouclanky 1028
Fotoalbum aktivity seniorov 2017 Napísal: ouclanky 814
Fotoalbum premiéra Malého princa Napísal: ouclanky 734
Fotoalbum Starostlivý anjel 2017 Napísal: ouclanky 885
Fotoalbum aktivity záhradkárov 2017 Napísal: ouclanky 574
Fotoalbum ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017 Napísal: ouclanky 565
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2017 Napísal: ouclanky 834
Fotoalbum súťaž v ručnej kosbe vo Vlkolínci Napísal: ouclanky 495
Fotoalbum MDD 2017 Napísal: ouclanky 789
Fotoalbum MDD 2017 - Klaun Adi Napísal: ouclanky 701
Fotoalbum Deň matiek 2017 Napísal: ouclanky 1190
Fotoalbum stavanie mája 2017 Ondrochov Napísal: ouclanky 813
Fotoalbum stavanie mája 2017 Lipová Napísal: ouclanky 1012
Fotoalbum fašiangy Lipová 2017 Napísal: ouclanky 1060
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 820
Fotoalbum ples darcov krvi 2017 Napísal: ouclanky 899
Fotoalbum Trojkráľový spomienkový koncert 2017 Napísal: ouclanky 1259
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2017 Napísal: ouclanky 849
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2016 Napísal: ouclanky 973
Fotoalbum Mikuláš 2016 Napísal: ouclanky 1068
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2016 Napísal: ouclanky 1256
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2016 Napísal: ouclanky 941
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v ZŠ Napísal: ouclanky 1372
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v MŠ Napísal: ouclanky 950
Fotoalbum súťaž vo varení guláša Ondrochov 2016 Napísal: ouclanky 2299
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2016 Napísal: ouclanky 1087
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade Napísal: ouclanky 817
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová Napísal: ouclanky 963
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2016 Napísal: ouclanky 1154
Fotoalbum oslavy MDD a Dňa otcov 2016 Napísal: ouclanky 1053
Fotoalbum Deň obce 18.06.2016 Napísal: ouclanky 972
Fotoalbum primície Štefana Gagu Napísal: ouclanky 2701
Fotoalbum odovzdávanie cien Oskar bez bariér 2016 Napísal: ouclanky 1007
Fotoalbum Deň matiek 2016 Napísal: ouclanky 1617
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej 2016 Napísal: ouclanky 1502
Fotoalbum Deň Zeme 2016 Napísal: ouclanky 862
Fotoalbum Lipovčanka na Myjave 2016 Napísal: ouclanky 1098
Fotoalbum zakladanie ovocného sadu 2016 Napísal: ouclanky 1174
Fotoalbum fašiangy 2016 Napísal: ouclanky 1860
Fotoalbum ples darcov krvi 2016 Napísal: ouclanky 1243
Fotoalbum Vianočná besiedka ZŠ 2015 Napísal: ouclanky 1148
Fotoalbum divadelná premiéra Vianočná koleda Napísal: ouclanky 981
Fotoalbum uvítanie novorodencov Napísal: ouclanky 1285
Fotoalbum_Mikulas_v_Lipovej_2015 Napísal: ouclanky 1115
Fotoalbum spevácky súbor Ozvena zaspievala v Lipovej Napísal: ouclanky 1068
Fotoalbum lipovské cintoríny Napísal: ouclanky 1194
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2015 Napísal: ouclanky 1132
Fotoalbum výstava pána Mandúcha Napísal: ouclanky 841
Fotoalbum konferencia o deinštitucionalizácií sociálnych zariadení Napísal: ouclanky 684
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2015 Napísal: ouclanky 1128
Fotoalbum pilotný projekt - prvý deň v práci Napísal: ouclanky 1008
Fotoalbum prvý deň v škôlke 2015 Napísal: ouclanky 1318
Fotoalbum prvý školský deň 2015 Napísal: ouclanky 1096
Fotoalbum príprava MŠ a ZŠ na školský rok 2015/2016 Napísal: ouclanky 1035
Naši seniori na splave Dunajca Napísal: ouclanky 1366
Lipovskí záhradkári na Agrokomplexe 2015 Napísal: ouclanky 823
Fotoalbum farský športový deň 2015 Napísal: ouclanky 772
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2015 Napísal: ouclanky 1270
Fotoalbum turnaj o pohár starostky obce Napísal: ouclanky 1328
Fotoalbum uličkový turnaj 2015 Napísal: ouclanky 1069
Fotoalbum ukončenie školského roka 2014/2015 Napísal: ouclanky 1109
Fotoalbum koniec školského roka 2015 v Ondrochove Napísal: ouclanky 1097
Fotoalbum Výstava výtvarných prác v škole Napísal: ouclanky 642
Fotoalbum deň detí 2015 Napísal: ouclanky 1028
Fotoalbum procesia na oslavu Božieho tela 2015 Napísal: ouclanky 1213
Fotoalbum boccia 2015 Napísal: ouclanky 1064
Fotoalbum Deň matiek 2015 Napísal: ouclanky 1185
Fotoalbum stavanie mája Ondrochov 2015 Napísal: ouclanky 1376
Fotoalbum stavanie mája Lipová 2015 Napísal: ouclanky 1422
Fotoalbum veľkonočné vítanie jari Napísal: ouclanky 1169
Fotoalbum jarná ukážka rezu ovocných stromov 2015 Napísal: ouclanky 1111
Fotoalbum schôdza záhradkárov 2015 Napísal: ouclanky 883
Fotoalbum maškarný ples 2015 Napísal: ouclanky 1841
Fotoalbum Divadlo na podvalku v Lipovej Napísal: ouclanky 1636
Fotoalbum ples darcov krvi 2015 Napísal: ouclanky 1589
Fotoalbum obecná zabíjačka 2015 Napísal: ouclanky 2460
Fotoalbum fašiangy 2015 Napísal: ouclanky 1677
Fotoalbum regionálna degustácia destilátov Napísal: ouclanky 1369
Fotoalbum Vianočný spomienkový koncert 2015 Napísal: ouclanky 1541
Fotoalbum Mikuláš 2014 Napísal: ouclanky 1973
Fotoalbum Halloween v ZŠ Napísal: ouclanky 2089
Fotoalbum strašidelná párty Ondrochov 2014 Napísal: ouclanky 2069
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2014 Napísal: ouclanky 1486
Fotoalbum Európsky deň rodičov a škôl 2014 Napísal: ouclanky 1438
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2014 Napísal: ouclanky 1415
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2014 Napísal: ouclanky 1716
Fotoalbum začiatok školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 1430
Fotoalbum začiatok školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 1394
Fotoalbum Agrokomplex 2014 Napísal: ouclanky 1777
Rozlúčkový koncert Letného školského CAMPU Napísal: ouclanky 1348
Fotoalbum futbalový turnaj o pohár starostky 2014 Napísal: ouclanky 1119
Fotoalbum uličkový turnaj 2014 Napísal: ouclanky 1289
Fotoalbum rozlúčka s predškolákmi 2014 Napísal: ouclanky 1539
Fotoalbum koniec školského roka 2013/2014 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 2556
Fotoalbum deviataci - koniec školského roka 2014 Napísal: ouclanky 1789
Fotoalbum procesia 2014 Napísal: ouclanky 1050
Fotoalbum opekačka v ZŠ Lipová 2014 Napísal: ouclanky 2160
Fotoalbum Boccia v ZSS "Lipka" 2014 Napísal: ouclanky 1263
Fotoalbum ukážka letného rezu ovocných stromčekov Napísal: ouclanky 1071
Fotoalbum Deň matiek 2014 Napísal: ouclanky 1508
Fotoalbum Míľa pre mamu 2014 Napísal: ouclanky 1216
Fotoalbum stavanie mája 2014 Napísal: ouclanky 1158
Noc s Andersenom Napísal: ouclanky 1437
Fotoalbum záhradkári 2014 Napísal: ouclanky 1131
Fotoalbum fašiangy 2014 v Ondrochove Napísal: ouclanky 1856
Fotoalbum z plesu darcov krvi 2014 Napísal: ouclanky 1581
Fotoalbum zachranari snp 2013 Napísal: ouclanky 935
Fotoalbum fašiangy Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1799
Fotoalbum darovanie krvi december 2013 Napísal: ouclanky 1089
Fotoalbum zachranari v MS Napísal: ouclanky 1050
Fotoalbum Mikulas 2013 Napísal: ouclanky 1847
Fotoalbum beseda seniori Napísal: ouclanky 1446
Jubilanti 2013 Napísal: ouclanky 3421
Fotoalbum výstava ovocia zeleniny a kvetov 2013 Napísal: ouclanky 3006
Uvitanie novorodencov 2013 Napísal: ouclanky 2068
Fotoalbum guláš 2013 Napísal: ouclanky 3233
Fotoalbum výmena okien na škôlke Napísal: ouclanky 1680
Zahájenie školského roka 2013/2014 Napísal: ouclanky 1944
Beh ozlomkrk 2013 - fotoalbum Napísal: ouclanky 1635
Brigáda na cintoríne a darovanie krvi v dňoch 16.-19.08.2013 Napísal: Obecný úrad 1156
Turnaj o pohár starostky obce Lipová 27.07.2013 Napísal: Obecný úrad 2114
Koniec školského roka 2012/2013 Napísal: ouclanky 2059
Deň otcov v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1736
Deň detí 2. júna 2013 Napísal: ouclanky 2391
Deň detí 1.júna 2013 Napísal: ouclanky 1887
Turnaj v dáme 08.05.2013 Napísal: Obecný úrad 1147
Deň matiek v Lipovej 12.05.2013 Napísal: Obecný úrad 2398
Stavanie mája v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1292
Stavanie mája v časti Ondrochov 2013 Napísal: Obecný úrad 2035
Ukážka očkovania ovocných stromov 02.05.2013 Napísal: Obecný úrad 4165
Darovanie krvi dňa 04.04.2013 a 12.04.2013 Napísal: Obecný úrad 1957
Ukážka rezu stromov s Ing. Eduardom Jakubekom Napísal: Obecný úrad 1257
Predsilvestrovská veselica 29.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1449
Detský karnevalový ples 10.02.2013 Napísal: Obecný úrad 1882
Odovzdávanie Jánskeho plakety a Valentínsky ples darcov krvi dňa 09.02.2013 Napísal: Obecný úrad 2620
Lipovské predvianočné mrazenie Napísal: Obecný úrad 1427
Uvítanie novorodencov 9.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1288
Stretnutie s Mikulášom 5.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1181
Lipovské deti na ľade Napísal: Obecný úrad 1994
Stolnotenisový turnaj 04.11.2012 Napísal: Obecný úrad 1165
Slávnostné stretnutie jubilantov 28.10.2012 Napísal: Obecný úrad 1234
Envirodeň 26.10.2012 Napísal: Obecný úrad 1190
Výstava ovocia a zeleniny 2012 Napísal: Obecný úrad 2659
Turnaj v Boccii - ZSS Lipka 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1972
Varíme guláš 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 2225
Beh "Ozlomkrk" 01.09.2012 Napísal: Obecný úrad 1438
Zahájenie školského roka 2012/2013 Napísal: Obecný úrad 1457
Uvítanie novorodencov 29.08.2012 Napísal: Obecný úrad 1237
Prázdninové popoludnie 17.08.2012 Napísal: Obecný úrad 1057
Koniec jesennej časti futbalovej sezóny 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1218
Návšteva Doc. Ing. Milana Belicu PhD. v Lipovej 2011 Napísal: Obecný úrad 1087
Rozlúčka s futbalovou sezónou 2010/2011 Napísal: Obecný úrad 1064
Darcovia ocenení Janského plaketou 12.12.2011 Napísal: Obecný úrad 1060
Stretnutie jubilantov 16.10.2011 Napísal: Obecný úrad 2548
Sviatok záhradkárov v Lipovej 17.06.2011 Napísal: Obecný úrad 1027
Uvítanie novorodencov 26.06.2011 Napísal: Obecný úrad 1131
Turnaj o pohár starostky obce 2012 Napísal: Obecný úrad 1321
Slávnostné otvorenie detského ihriska v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 2648
Rozlúčka predškolákov 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 2768
Slávnostné ukončenie školského roku 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1374
Ukončenie futbalovej sezóny pre rok 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1311
Deň detí v Mlynskom Seku 2012 Napísal: Obecný úrad 1561
Deň detí v Ondrochove 2012 Napísal: Obecný úrad 1253
Športové hry obyvateľov ZSS a ZŠ Napísal: Obecný úrad 1409
Koncert Majka Spirita v KD Lipová 4.5.2012 Napísal: Obecný úrad 2097
Deň matiek v Lipovej 13.05.2012 Napísal: Obecný úrad 1794
Návšteva Ing. Jakubeka v Lipovej 10. mája 2012 Napísal: Obecný úrad 1212
Výstava fotografií Ing. Mariána Mandúcha Napísal: Obecný úrad 1199
Stavanie májov 2012 Napísal: Obecný úrad 1654
"Vyčistime si svoju obec" dňa 21.04.2012 Napísal: Obecný úrad 1565
Celodenný výlet za Nitrianskymi záchranármi Napísal: Obecný úrad 1051
Otvorenie futbalovej sezóny pre rok 2012 Napísal: Obecný úrad 1451
Veľkonočné tvorivé dielne Napísal: Obecný úrad 2227
"Lipová zo vzduchu" Napísal: Obecný úrad 2282
Valentínsky ples dobrovoľných darcov krvi 2012 Napísal: Obecný úrad 2340
Fašiangy v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 6777
Fašiangy v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 2433
Lipovské fašiangy a Princeznovský bál 2012 Napísal: Obecný úrad 2718
Nové kúrenie v kostole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 2775
Príprava OŠK Lipová na jarnú sezónu 2012 Napísal: Obecný úrad 2202
Veľké upratovanie Napísal: Obecný úrad 2362
Vianočný stolnotenisový turnaj 2011 Napísal: Obecný úrad 1591
Záchranársky deň v MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1637
Krúžok "Mladý záchranár" , ZŠ a MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 2512
Mikuláš v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 1690
Tekvicová párada - práce detí z MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1989
Divadlo v MŠ - Martinka v krajine zázrakov Napísal: Obecný úrad 1302
Mikuláš v Lipovej, 05.12.2011 Napísal: Obecný úrad 2436
Uvítanie novorodencov 20.11.2011 Napísal: Obecný úrad 1534
Slávnostné stretnutie jubilantov 2011 Napísal: Obecný úrad 1870
Výstava ovocia a zeleniny 2011 Napísal: Obecný úrad 2159
Lipovský kotlík 2011 Napísal: Obecný úrad 2888
Posedenie dobrovoľných darcov krvi po odbere Napísal: Obecný úrad 1811
Zahájenie prevádzky v Materskej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1585
Otvorenie školského roka 2011/2012 v Základnej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 2065
Augustové prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1909
Modrá hviezda - Pomáhajme si navzájom Napísal: Obecný úrad 2356
Futbalový turnaj o pohár starostky obce Napísal: Obecný úrad 3431
Pôvodný stav Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 3442
Súčasný stav a slávnostné odovzdávanie projektu Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 4049
Prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1851
Rozlúčka predškolákov Napísal: Obecný úrad 3708
Deň detí v Ondrochove 2011 Napísal: Obecný úrad 2075
Starostka obce prijala deviatakov Napísal: Obecný úrad 2882
Deň detí v Lipovej 2011 Napísal: obecný úrad 1711
Stolnotenisový turnaj Ondrochov 2011 Napísal: obecný úrad 2524
Obecné fašiangy 2011 Napísal: obecný úrad 1879
Fotky obce - máj 2011 Napísal: obecný úrad 2118
Fašiangy materská škola 2011 Napísal: obecný úrad 3234
Marec mesiac knihy 2011 Napísal: obecný úrad 1637
Stavanie mája 2011 Napísal: obecný úrad 1850
Deň matiek 2011 Napísal: obecný úrad 2291