Presne tu nájdete okamihy z jednotlivých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí konaných na území našej obce.

 


Názov Autor Počet návštev
Fotoalbum rozlúčka s deviatakmi 2019 Napísal: ouclanky 216
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2019 Napísal: ouclanky 272
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2019 Napísal: ouclanky 227
Fotoalbum - procesia 2019 Napísal: ouclanky 202
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2019 Napísal: ouclanky 261
Fotoalbum Míľa pre mamu 2019 Napísal: ouclanky 291
Fotoalbum - Deň matiek 2019 Napísal: ouclanky 428
Fotoalbum - stavanie mája 2019 - Ondrochov Napísal: ouclanky 168
Fotoalbum - stavanie mája 2019 - Lipová Napísal: ouclanky 171
Fotoalbum - Deň Zeme 2019 Napísal: ouclanky 262
Fotoalbum fašiangy 2019 - Ondrochov Napísal: ouclanky 388
Fotoalbum fašiangy 2019 - Mlynský Sek Napísal: ouclanky 783
Fotoalbum Vianočný večierok 2018 Napísal: ouclanky 549
Fotoalbum uvítanie novorodencov december 2018 Napísal: ouclanky 382
Fotoalbum Mikuláš v materskej škole 2018 Napísal: ouclanky 490
Fotoalbum Mikuláš 2018 Napísal: ouclanky 646
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2018 Napísal: ouclanky 740
Fotoalbum Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska Napísal: ouclanky 635
Fotoalbum Lipová na súťaži klobás v Podhájskej Napísal: ouclanky 523
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2018 Napísal: ouclanky 470
Fotoalbum začiatok školského roka 2018/2019 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 649
Fotoalbum Môj prvý deň v škôlke... Napísal: ouclanky 489
Fotoalbum Súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 572
Fotoalbum Agrokomplex 2018 Napísal: ouclanky 411
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2018 Napísal: ouclanky 666
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2018 Napísal: ouclanky 573
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 360
Fotoalbum Deň detskej radosti 2018 Napísal: ouclanky 458
Fotoalbum Míľa pre mamu 2018 Napísal: ouclanky 494
Fotoalbum prvomájový koncert Napísal: ouclanky 401
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej a krst knihy 2018 Napísal: ouclanky 492
Fotoalbum stavanie mája 2018 - Ondrochov Napísal: ouclanky 391
Fotoalbum jar zavítala do Lipovej Napísal: ouclanky 525
Fotoalbum Ako sme sa zabávali... Napísal: ouclanky 810
Fotoalbum Ako sme sviňu lapali ... Napísal: ouclanky 550
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2018 Napísal: ouclanky 756
Fotoalbum karneval v MŠ 2018 Napísal: ouclanky 401
Fotoalbum detský karneval 2018 Napísal: ouclanky 738
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2018 Napísal: ouclanky 389
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Živé zvieratká Napísal: ouclanky 653
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočný príbeh Napísal: ouclanky 446
Fotoalbum - Výstava betlehemov - Vianočné trhy Napísal: ouclanky 447
Fotoalbum - Výstava betlehemov - návštevníci výstavy Napísal: ouclanky 533
Fotoalbum - Výstava betlehemov - betlehemy Napísal: ouclanky 479
Fotoalbum Mikuláš 2017 Napísal: ouclanky 717
Fotoalbum adventné vence 2017 Napísal: ouclanky 588
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2017 Napísal: ouclanky 583
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2017 Napísal: ouclanky 853
Fotoalbum Okresná prehliadka speváckych zborov seniorov Napísal: ouclanky 586
Fotoalbum deti a seniori na Dni klobás v Podhájskej 2017 Napísal: ouclanky 590
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2017 Napísal: ouclanky 543
Fotoalbum úvod školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 530
Fotoalbum úvod školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 637
Fotoalbum súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 676
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová 2017 Napísal: ouclanky 574
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade 2017 Napísal: ouclanky 392
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2017 Napísal: ouclanky 577
Fotoalbum aktivity seniorov 2017 Napísal: ouclanky 497
Fotoalbum premiéra Malého princa Napísal: ouclanky 454
Fotoalbum Starostlivý anjel 2017 Napísal: ouclanky 527
Fotoalbum aktivity záhradkárov 2017 Napísal: ouclanky 280
Fotoalbum ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017 Napísal: ouclanky 260
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2017 Napísal: ouclanky 517
Fotoalbum súťaž v ručnej kosbe vo Vlkolínci Napísal: ouclanky 263
Fotoalbum MDD 2017 Napísal: ouclanky 489
Fotoalbum MDD 2017 - Klaun Adi Napísal: ouclanky 416
Fotoalbum Deň matiek 2017 Napísal: ouclanky 836
Fotoalbum stavanie mája 2017 Ondrochov Napísal: ouclanky 521
Fotoalbum stavanie mája 2017 Lipová Napísal: ouclanky 641
Fotoalbum fašiangy Lipová 2017 Napísal: ouclanky 760
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 497
Fotoalbum ples darcov krvi 2017 Napísal: ouclanky 608
Fotoalbum Trojkráľový spomienkový koncert 2017 Napísal: ouclanky 769
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2017 Napísal: ouclanky 619
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2016 Napísal: ouclanky 672
Fotoalbum Mikuláš 2016 Napísal: ouclanky 780
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2016 Napísal: ouclanky 997
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2016 Napísal: ouclanky 719
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v ZŠ Napísal: ouclanky 1145
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v MŠ Napísal: ouclanky 665
Fotoalbum súťaž vo varení guláša Ondrochov 2016 Napísal: ouclanky 1802
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2016 Napísal: ouclanky 821
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade Napísal: ouclanky 555
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová Napísal: ouclanky 641
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2016 Napísal: ouclanky 902
Fotoalbum oslavy MDD a Dňa otcov 2016 Napísal: ouclanky 794
Fotoalbum Deň obce 18.06.2016 Napísal: ouclanky 747
Fotoalbum primície Štefana Gagu Napísal: ouclanky 1994
Fotoalbum odovzdávanie cien Oskar bez bariér 2016 Napísal: ouclanky 718
Fotoalbum Deň matiek 2016 Napísal: ouclanky 1289
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej 2016 Napísal: ouclanky 1101
Fotoalbum Deň Zeme 2016 Napísal: ouclanky 556
Fotoalbum Lipovčanka na Myjave 2016 Napísal: ouclanky 665
Fotoalbum zakladanie ovocného sadu 2016 Napísal: ouclanky 826
Fotoalbum fašiangy 2016 Napísal: ouclanky 1532
Fotoalbum ples darcov krvi 2016 Napísal: ouclanky 929
Fotoalbum Vianočná besiedka ZŠ 2015 Napísal: ouclanky 766
Fotoalbum divadelná premiéra Vianočná koleda Napísal: ouclanky 735
Fotoalbum uvítanie novorodencov Napísal: ouclanky 968
Fotoalbum_Mikulas_v_Lipovej_2015 Napísal: ouclanky 839
Fotoalbum spevácky súbor Ozvena zaspievala v Lipovej Napísal: ouclanky 762
Fotoalbum lipovské cintoríny Napísal: ouclanky 857
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2015 Napísal: ouclanky 879
Fotoalbum výstava pána Mandúcha Napísal: ouclanky 523
Fotoalbum konferencia o deinštitucionalizácií sociálnych zariadení Napísal: ouclanky 430
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2015 Napísal: ouclanky 872
Fotoalbum pilotný projekt - prvý deň v práci Napísal: ouclanky 668
Fotoalbum prvý deň v škôlke 2015 Napísal: ouclanky 957
Fotoalbum prvý školský deň 2015 Napísal: ouclanky 752
Fotoalbum príprava MŠ a ZŠ na školský rok 2015/2016 Napísal: ouclanky 750
Naši seniori na splave Dunajca Napísal: ouclanky 932
Lipovskí záhradkári na Agrokomplexe 2015 Napísal: ouclanky 605
Fotoalbum farský športový deň 2015 Napísal: ouclanky 530
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2015 Napísal: ouclanky 1029
Fotoalbum turnaj o pohár starostky obce Napísal: ouclanky 971
Fotoalbum uličkový turnaj 2015 Napísal: ouclanky 789
Fotoalbum ukončenie školského roka 2014/2015 Napísal: ouclanky 862
Fotoalbum koniec školského roka 2015 v Ondrochove Napísal: ouclanky 774
Fotoalbum Výstava výtvarných prác v škole Napísal: ouclanky 401
Fotoalbum deň detí 2015 Napísal: ouclanky 748
Fotoalbum procesia na oslavu Božieho tela 2015 Napísal: ouclanky 911
Fotoalbum boccia 2015 Napísal: ouclanky 714
Fotoalbum Deň matiek 2015 Napísal: ouclanky 909
Fotoalbum stavanie mája Ondrochov 2015 Napísal: ouclanky 1070
Fotoalbum stavanie mája Lipová 2015 Napísal: ouclanky 1086
Fotoalbum veľkonočné vítanie jari Napísal: ouclanky 872
Fotoalbum jarná ukážka rezu ovocných stromov 2015 Napísal: ouclanky 846
Fotoalbum schôdza záhradkárov 2015 Napísal: ouclanky 607
Fotoalbum maškarný ples 2015 Napísal: ouclanky 1454
Fotoalbum Divadlo na podvalku v Lipovej Napísal: ouclanky 971
Fotoalbum ples darcov krvi 2015 Napísal: ouclanky 1241
Fotoalbum obecná zabíjačka 2015 Napísal: ouclanky 2127
Fotoalbum fašiangy 2015 Napísal: ouclanky 1406
Fotoalbum regionálna degustácia destilátov Napísal: ouclanky 1018
Fotoalbum Vianočný spomienkový koncert 2015 Napísal: ouclanky 1287
Fotoalbum Mikuláš 2014 Napísal: ouclanky 1572
Fotoalbum Halloween v ZŠ Napísal: ouclanky 1647
Fotoalbum strašidelná párty Ondrochov 2014 Napísal: ouclanky 1624
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2014 Napísal: ouclanky 1242
Fotoalbum Európsky deň rodičov a škôl 2014 Napísal: ouclanky 1119
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2014 Napísal: ouclanky 1137
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2014 Napísal: ouclanky 1428
Fotoalbum začiatok školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 1136
Fotoalbum začiatok školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 1096
Fotoalbum Agrokomplex 2014 Napísal: ouclanky 1452
Rozlúčkový koncert Letného školského CAMPU Napísal: ouclanky 975
Fotoalbum futbalový turnaj o pohár starostky 2014 Napísal: ouclanky 812
Fotoalbum uličkový turnaj 2014 Napísal: ouclanky 1029
Fotoalbum rozlúčka s predškolákmi 2014 Napísal: ouclanky 1182
Fotoalbum koniec školského roka 2013/2014 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 2150
Fotoalbum deviataci - koniec školského roka 2014 Napísal: ouclanky 1499
Fotoalbum procesia 2014 Napísal: ouclanky 756
Fotoalbum opekačka v ZŠ Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1767
Fotoalbum Boccia v ZSS "Lipka" 2014 Napísal: ouclanky 908
Fotoalbum ukážka letného rezu ovocných stromčekov Napísal: ouclanky 776
Fotoalbum Deň matiek 2014 Napísal: ouclanky 1232
Fotoalbum Míľa pre mamu 2014 Napísal: ouclanky 949
Fotoalbum stavanie mája 2014 Napísal: ouclanky 918
Noc s Andersenom Napísal: ouclanky 1112
Fotoalbum záhradkári 2014 Napísal: ouclanky 799
Fotoalbum fašiangy 2014 v Ondrochove Napísal: ouclanky 1517
Fotoalbum z plesu darcov krvi 2014 Napísal: ouclanky 1186
Fotoalbum zachranari snp 2013 Napísal: ouclanky 706
Fotoalbum fašiangy Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1559
Fotoalbum darovanie krvi december 2013 Napísal: ouclanky 831
Fotoalbum zachranari v MS Napísal: ouclanky 764
Fotoalbum Mikulas 2013 Napísal: ouclanky 1484
Fotoalbum beseda seniori Napísal: ouclanky 1121
Jubilanti 2013 Napísal: ouclanky 3053
Fotoalbum výstava ovocia zeleniny a kvetov 2013 Napísal: ouclanky 2577
Uvitanie novorodencov 2013 Napísal: ouclanky 1711
Fotoalbum guláš 2013 Napísal: ouclanky 2815
Fotoalbum výmena okien na škôlke Napísal: ouclanky 1370
Zahájenie školského roka 2013/2014 Napísal: ouclanky 1565
Beh ozlomkrk 2013 - fotoalbum Napísal: ouclanky 1341
Brigáda na cintoríne a darovanie krvi v dňoch 16.-19.08.2013 Napísal: Obecný úrad 916
Turnaj o pohár starostky obce Lipová 27.07.2013 Napísal: Obecný úrad 1800
Koniec školského roka 2012/2013 Napísal: ouclanky 1811
Deň otcov v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1384
Deň detí 2. júna 2013 Napísal: ouclanky 1771
Deň detí 1.júna 2013 Napísal: ouclanky 1552
Turnaj v dáme 08.05.2013 Napísal: Obecný úrad 907
Deň matiek v Lipovej 12.05.2013 Napísal: Obecný úrad 2058
Stavanie mája v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1015
Stavanie mája v časti Ondrochov 2013 Napísal: Obecný úrad 1650
Ukážka očkovania ovocných stromov 02.05.2013 Napísal: Obecný úrad 3725
Darovanie krvi dňa 04.04.2013 a 12.04.2013 Napísal: Obecný úrad 1672
Ukážka rezu stromov s Ing. Eduardom Jakubekom Napísal: Obecný úrad 1005
Predsilvestrovská veselica 29.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1214
Detský karnevalový ples 10.02.2013 Napísal: Obecný úrad 1649
Odovzdávanie Jánskeho plakety a Valentínsky ples darcov krvi dňa 09.02.2013 Napísal: Obecný úrad 2289
Lipovské predvianočné mrazenie Napísal: Obecný úrad 1119
Uvítanie novorodencov 9.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1044
Stretnutie s Mikulášom 5.12.2012 Napísal: Obecný úrad 930
Lipovské deti na ľade Napísal: Obecný úrad 1667
Stolnotenisový turnaj 04.11.2012 Napísal: Obecný úrad 905
Slávnostné stretnutie jubilantov 28.10.2012 Napísal: Obecný úrad 1014
Envirodeň 26.10.2012 Napísal: Obecný úrad 936
Výstava ovocia a zeleniny 2012 Napísal: Obecný úrad 2365
Turnaj v Boccii - ZSS Lipka 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1612
Varíme guláš 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1783
Beh "Ozlomkrk" 01.09.2012 Napísal: Obecný úrad 1126
Zahájenie školského roka 2012/2013 Napísal: Obecný úrad 1221
Uvítanie novorodencov 29.08.2012 Napísal: Obecný úrad 998
Prázdninové popoludnie 17.08.2012 Napísal: Obecný úrad 850
Koniec jesennej časti futbalovej sezóny 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 982
Návšteva Doc. Ing. Milana Belicu PhD. v Lipovej 2011 Napísal: Obecný úrad 796
Rozlúčka s futbalovou sezónou 2010/2011 Napísal: Obecný úrad 808
Darcovia ocenení Janského plaketou 12.12.2011 Napísal: Obecný úrad 797
Stretnutie jubilantov 16.10.2011 Napísal: Obecný úrad 2277
Sviatok záhradkárov v Lipovej 17.06.2011 Napísal: Obecný úrad 738
Uvítanie novorodencov 26.06.2011 Napísal: Obecný úrad 877
Turnaj o pohár starostky obce 2012 Napísal: Obecný úrad 978
Slávnostné otvorenie detského ihriska v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 2328
Rozlúčka predškolákov 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 2438
Slávnostné ukončenie školského roku 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1087
Ukončenie futbalovej sezóny pre rok 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 1074
Deň detí v Mlynskom Seku 2012 Napísal: Obecný úrad 1249
Deň detí v Ondrochove 2012 Napísal: Obecný úrad 971
Športové hry obyvateľov ZSS a ZŠ Napísal: Obecný úrad 1074
Koncert Majka Spirita v KD Lipová 4.5.2012 Napísal: Obecný úrad 1808
Deň matiek v Lipovej 13.05.2012 Napísal: Obecný úrad 1543
Návšteva Ing. Jakubeka v Lipovej 10. mája 2012 Napísal: Obecný úrad 971
Výstava fotografií Ing. Mariána Mandúcha Napísal: Obecný úrad 910
Stavanie májov 2012 Napísal: Obecný úrad 1412
"Vyčistime si svoju obec" dňa 21.04.2012 Napísal: Obecný úrad 1322
Celodenný výlet za Nitrianskymi záchranármi Napísal: Obecný úrad 843
Otvorenie futbalovej sezóny pre rok 2012 Napísal: Obecný úrad 1176
Veľkonočné tvorivé dielne Napísal: Obecný úrad 1907
"Lipová zo vzduchu" Napísal: Obecný úrad 1821
Valentínsky ples dobrovoľných darcov krvi 2012 Napísal: Obecný úrad 2080
Fašiangy v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 6036
Fašiangy v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 2114
Lipovské fašiangy a Princeznovský bál 2012 Napísal: Obecný úrad 2431
Nové kúrenie v kostole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 2339
Príprava OŠK Lipová na jarnú sezónu 2012 Napísal: Obecný úrad 1912
Veľké upratovanie Napísal: Obecný úrad 1918
Vianočný stolnotenisový turnaj 2011 Napísal: Obecný úrad 1353
Záchranársky deň v MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1316
Krúžok "Mladý záchranár" , ZŠ a MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 2207
Mikuláš v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 1336
Tekvicová párada - práce detí z MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1613
Divadlo v MŠ - Martinka v krajine zázrakov Napísal: Obecný úrad 997
Mikuláš v Lipovej, 05.12.2011 Napísal: Obecný úrad 2154
Uvítanie novorodencov 20.11.2011 Napísal: Obecný úrad 1285
Slávnostné stretnutie jubilantov 2011 Napísal: Obecný úrad 1622
Výstava ovocia a zeleniny 2011 Napísal: Obecný úrad 1901
Lipovský kotlík 2011 Napísal: Obecný úrad 2536
Posedenie dobrovoľných darcov krvi po odbere Napísal: Obecný úrad 1453
Zahájenie prevádzky v Materskej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1329
Otvorenie školského roka 2011/2012 v Základnej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1815
Augustové prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1553
Modrá hviezda - Pomáhajme si navzájom Napísal: Obecný úrad 2081
Futbalový turnaj o pohár starostky obce Napísal: Obecný úrad 2929
Pôvodný stav Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 2847
Súčasný stav a slávnostné odovzdávanie projektu Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 3512
Prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1573
Rozlúčka predškolákov Napísal: Obecný úrad 3267
Deň detí v Ondrochove 2011 Napísal: Obecný úrad 1847
Starostka obce prijala deviatakov Napísal: Obecný úrad 2442
Deň detí v Lipovej 2011 Napísal: obecný úrad 1407
Stolnotenisový turnaj Ondrochov 2011 Napísal: obecný úrad 2195
Obecné fašiangy 2011 Napísal: obecný úrad 1621
Fotky obce - máj 2011 Napísal: obecný úrad 1695
Fašiangy materská škola 2011 Napísal: obecný úrad 2882
Marec mesiac knihy 2011 Napísal: obecný úrad 1379
Stavanie mája 2011 Napísal: obecný úrad 1541
Deň matiek 2011 Napísal: obecný úrad 1915