Presne tu nájdete okamihy z jednotlivých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí konaných na území našej obce.

 


Názov Autor Počet návštev
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2017 Napísal: ouclanky 404
Fotoalbum Okresná prehliadka speváckych zborov seniorov Napísal: ouclanky 355
Fotoalbum deti a seniori na Dni klobás v Podhájskej 2017 Napísal: ouclanky 269
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2017 Napísal: ouclanky 252
Fotoalbum úvod školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 292
Fotoalbum úvod školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 336
Fotoalbum súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 310
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová 2017 Napísal: ouclanky 301
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade 2017 Napísal: ouclanky 218
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2017 Napísal: ouclanky 265
Fotoalbum aktivity seniorov 2017 Napísal: ouclanky 228
Fotoalbum premiéra Malého princa Napísal: ouclanky 237
Fotoalbum Starostlivý anjel 2017 Napísal: ouclanky 219
Fotoalbum aktivity záhradkárov 2017 Napísal: ouclanky 130
Fotoalbum ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017 Napísal: ouclanky 83
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2017 Napísal: ouclanky 282
Fotoalbum súťaž v ručnej kosbe vo Vlkolínci Napísal: ouclanky 102
Fotoalbum MDD 2017 Napísal: ouclanky 284
Fotoalbum MDD 2017 - Klaun Adi Napísal: ouclanky 239
Fotoalbum Deň matiek 2017 Napísal: ouclanky 581
Fotoalbum stavanie mája 2017 Ondrochov Napísal: ouclanky 286
Fotoalbum stavanie mája 2017 Lipová Napísal: ouclanky 389
Fotoalbum fašiangy Lipová 2017 Napísal: ouclanky 506
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 288
Fotoalbum ples darcov krvi 2017 Napísal: ouclanky 357
Fotoalbum Trojkráľový spomienkový koncert 2017 Napísal: ouclanky 542
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2017 Napísal: ouclanky 422
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2016 Napísal: ouclanky 445
Fotoalbum Mikuláš 2016 Napísal: ouclanky 544
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2016 Napísal: ouclanky 768
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2016 Napísal: ouclanky 531
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v ZŠ Napísal: ouclanky 929
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v MŠ Napísal: ouclanky 481
Fotoalbum súťaž vo varení guláša Ondrochov 2016 Napísal: ouclanky 1498
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2016 Napísal: ouclanky 648
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade Napísal: ouclanky 416
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová Napísal: ouclanky 399
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2016 Napísal: ouclanky 705
Fotoalbum oslavy MDD a Dňa otcov 2016 Napísal: ouclanky 617
Fotoalbum Deň obce 18.06.2016 Napísal: ouclanky 607
Fotoalbum primície Štefana Gagu Napísal: ouclanky 1526
Fotoalbum odovzdávanie cien Oskar bez bariér 2016 Napísal: ouclanky 573
Fotoalbum Deň matiek 2016 Napísal: ouclanky 1084
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej 2016 Napísal: ouclanky 824
Fotoalbum Deň Zeme 2016 Napísal: ouclanky 396
Fotoalbum Lipovčanka na Myjave 2016 Napísal: ouclanky 423
Fotoalbum zakladanie ovocného sadu 2016 Napísal: ouclanky 532
Fotoalbum fašiangy 2016 Napísal: ouclanky 1279
Fotoalbum ples darcov krvi 2016 Napísal: ouclanky 681
Fotoalbum Vianočná besiedka ZŠ 2015 Napísal: ouclanky 571
Fotoalbum divadelná premiéra Vianočná koleda Napísal: ouclanky 553
Fotoalbum uvítanie novorodencov Napísal: ouclanky 776
Fotoalbum_Mikulas_v_Lipovej_2015 Napísal: ouclanky 639
Fotoalbum spevácky súbor Ozvena zaspievala v Lipovej Napísal: ouclanky 572
Fotoalbum lipovské cintoríny Napísal: ouclanky 667
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2015 Napísal: ouclanky 726
Fotoalbum výstava pána Mandúcha Napísal: ouclanky 347
Fotoalbum konferencia o deinštitucionalizácií sociálnych zariadení Napísal: ouclanky 299
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2015 Napísal: ouclanky 696
Fotoalbum pilotný projekt - prvý deň v práci Napísal: ouclanky 505
Fotoalbum prvý deň v škôlke 2015 Napísal: ouclanky 737
Fotoalbum prvý školský deň 2015 Napísal: ouclanky 628
Fotoalbum príprava MŠ a ZŠ na školský rok 2015/2016 Napísal: ouclanky 615
Naši seniori na splave Dunajca Napísal: ouclanky 694
Lipovskí záhradkári na Agrokomplexe 2015 Napísal: ouclanky 458
Fotoalbum farský športový deň 2015 Napísal: ouclanky 399
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2015 Napísal: ouclanky 857
Fotoalbum turnaj o pohár starostky obce Napísal: ouclanky 693
Fotoalbum uličkový turnaj 2015 Napísal: ouclanky 637
Fotoalbum ukončenie školského roka 2014/2015 Napísal: ouclanky 706
Fotoalbum koniec školského roka 2015 v Ondrochove Napísal: ouclanky 611
Fotoalbum Výstava výtvarných prác v škole Napísal: ouclanky 263
Fotoalbum deň detí 2015 Napísal: ouclanky 598
Fotoalbum procesia na oslavu Božieho tela 2015 Napísal: ouclanky 721
Fotoalbum boccia 2015 Napísal: ouclanky 554
Fotoalbum Deň matiek 2015 Napísal: ouclanky 746
Fotoalbum stavanie mája Ondrochov 2015 Napísal: ouclanky 900
Fotoalbum stavanie mája Lipová 2015 Napísal: ouclanky 885
Fotoalbum veľkonočné vítanie jari Napísal: ouclanky 747
Fotoalbum jarná ukážka rezu ovocných stromov 2015 Napísal: ouclanky 721
Fotoalbum schôdza záhradkárov 2015 Napísal: ouclanky 483
Fotoalbum maškarný ples 2015 Napísal: ouclanky 1232
Fotoalbum Divadlo na podvalku v Lipovej Napísal: ouclanky 800
Fotoalbum ples darcov krvi 2015 Napísal: ouclanky 971
Fotoalbum obecná zabíjačka 2015 Napísal: ouclanky 1914
Fotoalbum fašiangy 2015 Napísal: ouclanky 1221
Fotoalbum regionálna degustácia destilátov Napísal: ouclanky 836
Fotoalbum Vianočný spomienkový koncert 2015 Napísal: ouclanky 1156
Fotoalbum Mikuláš 2014 Napísal: ouclanky 1334
Fotoalbum Halloween v ZŠ Napísal: ouclanky 1374
Fotoalbum strašidelná párty Ondrochov 2014 Napísal: ouclanky 1353
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2014 Napísal: ouclanky 1080
Fotoalbum Európsky deň rodičov a škôl 2014 Napísal: ouclanky 956
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2014 Napísal: ouclanky 1000
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2014 Napísal: ouclanky 1287
Fotoalbum začiatok školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 991
Fotoalbum začiatok školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 803
Fotoalbum Agrokomplex 2014 Napísal: ouclanky 1283
Rozlúčkový koncert Letného školského CAMPU Napísal: ouclanky 776
Fotoalbum futbalový turnaj o pohár starostky 2014 Napísal: ouclanky 668
Fotoalbum uličkový turnaj 2014 Napísal: ouclanky 864
Fotoalbum rozlúčka s predškolákmi 2014 Napísal: ouclanky 931
Fotoalbum koniec školského roka 2013/2014 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 1900
Fotoalbum deviataci - koniec školského roka 2014 Napísal: ouclanky 1312
Fotoalbum procesia 2014 Napísal: ouclanky 635
Fotoalbum opekačka v ZŠ Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1580
Fotoalbum Boccia v ZSS "Lipka" 2014 Napísal: ouclanky 754
Fotoalbum ukážka letného rezu ovocných stromčekov Napísal: ouclanky 628
Fotoalbum Deň matiek 2014 Napísal: ouclanky 1037
Fotoalbum Míľa pre mamu 2014 Napísal: ouclanky 788
Fotoalbum stavanie mája 2014 Napísal: ouclanky 795
Noc s Andersenom Napísal: ouclanky 892
Fotoalbum záhradkári 2014 Napísal: ouclanky 656
Fotoalbum fašiangy 2014 v Ondrochove Napísal: ouclanky 1341
Fotoalbum z plesu darcov krvi 2014 Napísal: ouclanky 945
Fotoalbum zachranari snp 2013 Napísal: ouclanky 586
Fotoalbum fašiangy Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1376
Fotoalbum darovanie krvi december 2013 Napísal: ouclanky 683
Fotoalbum zachranari v MS Napísal: ouclanky 643
Fotoalbum Mikulas 2013 Napísal: ouclanky 1267
Fotoalbum beseda seniori Napísal: ouclanky 969
Jubilanti 2013 Napísal: ouclanky 2824
Fotoalbum výstava ovocia zeleniny a kvetov 2013 Napísal: ouclanky 2342
Uvitanie novorodencov 2013 Napísal: ouclanky 1456
Fotoalbum guláš 2013 Napísal: ouclanky 2574
Fotoalbum výmena okien na škôlke Napísal: ouclanky 1165
Zahájenie školského roka 2013/2014 Napísal: ouclanky 1289
Beh ozlomkrk 2013 - fotoalbum Napísal: ouclanky 1155
Brigáda na cintoríne a darovanie krvi v dňoch 16.-19.08.2013 Napísal: Obecný úrad 794
Turnaj o pohár starostky obce Lipová 27.07.2013 Napísal: Obecný úrad 1612
Koniec školského roka 2012/2013 Napísal: ouclanky 1657
Deň otcov v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1192
Deň detí 2. júna 2013 Napísal: ouclanky 1556
Deň detí 1.júna 2013 Napísal: ouclanky 1350
Turnaj v dáme 08.05.2013 Napísal: Obecný úrad 778
Deň matiek v Lipovej 12.05.2013 Napísal: Obecný úrad 1847
Stavanie mája v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 879
Stavanie mája v časti Ondrochov 2013 Napísal: Obecný úrad 1494
Ukážka očkovania ovocných stromov 02.05.2013 Napísal: Obecný úrad 3440
Darovanie krvi dňa 04.04.2013 a 12.04.2013 Napísal: Obecný úrad 1505
Ukážka rezu stromov s Ing. Eduardom Jakubekom Napísal: Obecný úrad 852
Predsilvestrovská veselica 29.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1092
Detský karnevalový ples 10.02.2013 Napísal: Obecný úrad 1455
Odovzdávanie Jánskeho plakety a Valentínsky ples darcov krvi dňa 09.02.2013 Napísal: Obecný úrad 2086
Lipovské predvianočné mrazenie Napísal: Obecný úrad 964
Uvítanie novorodencov 9.12.2012 Napísal: Obecný úrad 895
Stretnutie s Mikulášom 5.12.2012 Napísal: Obecný úrad 790
Lipovské deti na ľade Napísal: Obecný úrad 1486
Stolnotenisový turnaj 04.11.2012 Napísal: Obecný úrad 792
Slávnostné stretnutie jubilantov 28.10.2012 Napísal: Obecný úrad 889
Envirodeň 26.10.2012 Napísal: Obecný úrad 790
Výstava ovocia a zeleniny 2012 Napísal: Obecný úrad 2176
Turnaj v Boccii - ZSS Lipka 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1451
Varíme guláš 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1585
Beh "Ozlomkrk" 01.09.2012 Napísal: Obecný úrad 994
Zahájenie školského roka 2012/2013 Napísal: Obecný úrad 1048
Uvítanie novorodencov 29.08.2012 Napísal: Obecný úrad 855
Prázdninové popoludnie 17.08.2012 Napísal: Obecný úrad 739
Koniec jesennej časti futbalovej sezóny 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 878
Návšteva Doc. Ing. Milana Belicu PhD. v Lipovej 2011 Napísal: Obecný úrad 645
Rozlúčka s futbalovou sezónou 2010/2011 Napísal: Obecný úrad 683
Darcovia ocenení Janského plaketou 12.12.2011 Napísal: Obecný úrad 622
Stretnutie jubilantov 16.10.2011 Napísal: Obecný úrad 2143
Sviatok záhradkárov v Lipovej 17.06.2011 Napísal: Obecný úrad 595
Uvítanie novorodencov 26.06.2011 Napísal: Obecný úrad 740
Turnaj o pohár starostky obce 2012 Napísal: Obecný úrad 792
Slávnostné otvorenie detského ihriska v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 2201
Rozlúčka predškolákov 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 2244
Slávnostné ukončenie školského roku 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 962
Ukončenie futbalovej sezóny pre rok 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 927
Deň detí v Mlynskom Seku 2012 Napísal: Obecný úrad 1097
Deň detí v Ondrochove 2012 Napísal: Obecný úrad 865
Športové hry obyvateľov ZSS a ZŠ Napísal: Obecný úrad 882
Koncert Majka Spirita v KD Lipová 4.5.2012 Napísal: Obecný úrad 1627
Deň matiek v Lipovej 13.05.2012 Napísal: Obecný úrad 1414
Návšteva Ing. Jakubeka v Lipovej 10. mája 2012 Napísal: Obecný úrad 827
Výstava fotografií Ing. Mariána Mandúcha Napísal: Obecný úrad 784
Stavanie májov 2012 Napísal: Obecný úrad 1274
"Vyčistime si svoju obec" dňa 21.04.2012 Napísal: Obecný úrad 1193
Celodenný výlet za Nitrianskymi záchranármi Napísal: Obecný úrad 701
Otvorenie futbalovej sezóny pre rok 2012 Napísal: Obecný úrad 1059
Veľkonočné tvorivé dielne Napísal: Obecný úrad 1751
"Lipová zo vzduchu" Napísal: Obecný úrad 1638
Valentínsky ples dobrovoľných darcov krvi 2012 Napísal: Obecný úrad 1916
Fašiangy v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 5571
Fašiangy v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 1966
Lipovské fašiangy a Princeznovský bál 2012 Napísal: Obecný úrad 2274
Nové kúrenie v kostole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 2106
Príprava OŠK Lipová na jarnú sezónu 2012 Napísal: Obecný úrad 1777
Veľké upratovanie Napísal: Obecný úrad 1717
Vianočný stolnotenisový turnaj 2011 Napísal: Obecný úrad 1214
Záchranársky deň v MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1183
Krúžok "Mladý záchranár" , ZŠ a MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 2022
Mikuláš v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 1206
Tekvicová párada - práce detí z MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1462
Divadlo v MŠ - Martinka v krajine zázrakov Napísal: Obecný úrad 882
Mikuláš v Lipovej, 05.12.2011 Napísal: Obecný úrad 1983
Uvítanie novorodencov 20.11.2011 Napísal: Obecný úrad 1135
Slávnostné stretnutie jubilantov 2011 Napísal: Obecný úrad 1472
Výstava ovocia a zeleniny 2011 Napísal: Obecný úrad 1739
Lipovský kotlík 2011 Napísal: Obecný úrad 2302
Posedenie dobrovoľných darcov krvi po odbere Napísal: Obecný úrad 1272
Zahájenie prevádzky v Materskej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1190
Otvorenie školského roka 2011/2012 v Základnej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1642
Augustové prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1337
Modrá hviezda - Pomáhajme si navzájom Napísal: Obecný úrad 1905
Futbalový turnaj o pohár starostky obce Napísal: Obecný úrad 2675
Pôvodný stav Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 2455
Súčasný stav a slávnostné odovzdávanie projektu Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 3157
Prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1384
Rozlúčka predškolákov Napísal: Obecný úrad 3011
Deň detí v Ondrochove 2011 Napísal: Obecný úrad 1654
Starostka obce prijala deviatakov Napísal: Obecný úrad 2251
Deň detí v Lipovej 2011 Napísal: obecný úrad 1227
Stolnotenisový turnaj Ondrochov 2011 Napísal: obecný úrad 2002
Obecné fašiangy 2011 Napísal: obecný úrad 1446
Fotky obce - máj 2011 Napísal: obecný úrad 1496
Fašiangy materská škola 2011 Napísal: obecný úrad 2656
Marec mesiac knihy 2011 Napísal: obecný úrad 1213
Stavanie mája 2011 Napísal: obecný úrad 1361
Deň matiek 2011 Napísal: obecný úrad 1712