Presne tu nájdete okamihy z jednotlivých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí konaných na území našej obce.

 


Názov Autor Počet návštev
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová 2017 Napísal: ouclanky 153
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade 2017 Napísal: ouclanky 125
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2017 Napísal: ouclanky 166
Fotoalbum aktivity seniorov 2017 Napísal: ouclanky 111
Fotoalbum premiéra Malého princa Napísal: ouclanky 142
Fotoalbum Starostlivý anjel 2017 Napísal: ouclanky 160
Fotoalbum aktivity záhradkárov 2017 Napísal: ouclanky 61
Fotoalbum ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017 Napísal: ouclanky 41
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2017 Napísal: ouclanky 184
Fotoalbum súťaž v ručnej kosbe vo Vlkolínci Napísal: ouclanky 64
Fotoalbum MDD 2017 Napísal: ouclanky 203
Fotoalbum MDD 2017 - Klaun Adi Napísal: ouclanky 188
Fotoalbum Deň matiek 2017 Napísal: ouclanky 495
Fotoalbum stavanie mája 2017 Ondrochov Napísal: ouclanky 232
Fotoalbum stavanie mája 2017 Lipová Napísal: ouclanky 338
Fotoalbum fašiangy Lipová 2017 Napísal: ouclanky 454
Fotoalbum fašiangy Ondrochov 2017 Napísal: ouclanky 255
Fotoalbum ples darcov krvi 2017 Napísal: ouclanky 282
Fotoalbum Trojkráľový spomienkový koncert 2017 Napísal: ouclanky 499
Fotoalbum prázdninová korčulovačka 2017 Napísal: ouclanky 387
Fotoalbum uvítanie novorodencov 12-2016 Napísal: ouclanky 409
Fotoalbum Mikuláš 2016 Napísal: ouclanky 506
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2016 Napísal: ouclanky 713
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2016 Napísal: ouclanky 461
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v ZŠ Napísal: ouclanky 882
Fotoalbum zahájenie školského roka 2016/2017 v MŠ Napísal: ouclanky 447
Fotoalbum súťaž vo varení guláša Ondrochov 2016 Napísal: ouclanky 1390
Fotoalbum koniec školského roka v ZŠ 2016 Napísal: ouclanky 618
Fotoalbum rozlúčka deviatakov na Obecnom úrade Napísal: ouclanky 392
Fotoalbum koniec školského roka v MŠ Lipová Napísal: ouclanky 372
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2016 Napísal: ouclanky 674
Fotoalbum oslavy MDD a Dňa otcov 2016 Napísal: ouclanky 584
Fotoalbum Deň obce 18.06.2016 Napísal: ouclanky 561
Fotoalbum primície Štefana Gagu Napísal: ouclanky 1426
Fotoalbum odovzdávanie cien Oskar bez bariér 2016 Napísal: ouclanky 531
Fotoalbum Deň matiek 2016 Napísal: ouclanky 1045
Fotoalbum stavanie mája v Lipovej 2016 Napísal: ouclanky 791
Fotoalbum Deň Zeme 2016 Napísal: ouclanky 380
Fotoalbum Lipovčanka na Myjave 2016 Napísal: ouclanky 394
Fotoalbum zakladanie ovocného sadu 2016 Napísal: ouclanky 471
Fotoalbum fašiangy 2016 Napísal: ouclanky 1221
Fotoalbum ples darcov krvi 2016 Napísal: ouclanky 624
Fotoalbum Vianočná besiedka ZŠ 2015 Napísal: ouclanky 533
Fotoalbum divadelná premiéra Vianočná koleda Napísal: ouclanky 519
Fotoalbum uvítanie novorodencov Napísal: ouclanky 748
Fotoalbum_Mikulas_v_Lipovej_2015 Napísal: ouclanky 610
Fotoalbum spevácky súbor Ozvena zaspievala v Lipovej Napísal: ouclanky 550
Fotoalbum lipovské cintoríny Napísal: ouclanky 633
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2015 Napísal: ouclanky 705
Fotoalbum výstava pána Mandúcha Napísal: ouclanky 333
Fotoalbum konferencia o deinštitucionalizácií sociálnych zariadení Napísal: ouclanky 284
Fotoalbum výstava ovocia a zeleniny 2015 Napísal: ouclanky 671
Fotoalbum pilotný projekt - prvý deň v práci Napísal: ouclanky 484
Fotoalbum prvý deň v škôlke 2015 Napísal: ouclanky 723
Fotoalbum prvý školský deň 2015 Napísal: ouclanky 614
Fotoalbum príprava MŠ a ZŠ na školský rok 2015/2016 Napísal: ouclanky 598
Naši seniori na splave Dunajca Napísal: ouclanky 655
Lipovskí záhradkári na Agrokomplexe 2015 Napísal: ouclanky 434
Fotoalbum farský športový deň 2015 Napísal: ouclanky 383
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2015 Napísal: ouclanky 820
Fotoalbum turnaj o pohár starostky obce Napísal: ouclanky 658
Fotoalbum uličkový turnaj 2015 Napísal: ouclanky 620
Fotoalbum ukončenie školského roka 2014/2015 Napísal: ouclanky 680
Fotoalbum koniec školského roka 2015 v Ondrochove Napísal: ouclanky 588
Fotoalbum Výstava výtvarných prác v škole Napísal: ouclanky 249
Fotoalbum deň detí 2015 Napísal: ouclanky 579
Fotoalbum procesia na oslavu Božieho tela 2015 Napísal: ouclanky 675
Fotoalbum boccia 2015 Napísal: ouclanky 526
Fotoalbum Deň matiek 2015 Napísal: ouclanky 716
Fotoalbum stavanie mája Ondrochov 2015 Napísal: ouclanky 874
Fotoalbum stavanie mája Lipová 2015 Napísal: ouclanky 862
Fotoalbum veľkonočné vítanie jari Napísal: ouclanky 735
Fotoalbum jarná ukážka rezu ovocných stromov 2015 Napísal: ouclanky 706
Fotoalbum schôdza záhradkárov 2015 Napísal: ouclanky 469
Fotoalbum maškarný ples 2015 Napísal: ouclanky 1208
Fotoalbum Divadlo na podvalku v Lipovej Napísal: ouclanky 778
Fotoalbum ples darcov krvi 2015 Napísal: ouclanky 939
Fotoalbum obecná zabíjačka 2015 Napísal: ouclanky 1878
Fotoalbum fašiangy 2015 Napísal: ouclanky 1197
Fotoalbum regionálna degustácia destilátov Napísal: ouclanky 801
Fotoalbum Vianočný spomienkový koncert 2015 Napísal: ouclanky 1124
Fotoalbum Mikuláš 2014 Napísal: ouclanky 1311
Fotoalbum Halloween v ZŠ Napísal: ouclanky 1326
Fotoalbum strašidelná párty Ondrochov 2014 Napísal: ouclanky 1306
Fotoalbum stretnutie jubilantov 2014 Napísal: ouclanky 1062
Fotoalbum Európsky deň rodičov a škôl 2014 Napísal: ouclanky 936
Fotoalbum výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2014 Napísal: ouclanky 976
Fotoalbum uvítanie novorodencov 2014 Napísal: ouclanky 1269
Fotoalbum začiatok školského roka v ZŠ Napísal: ouclanky 980
Fotoalbum začiatok školského roka v MŠ Napísal: ouclanky 781
Fotoalbum Agrokomplex 2014 Napísal: ouclanky 1240
Rozlúčkový koncert Letného školského CAMPU Napísal: ouclanky 741
Fotoalbum futbalový turnaj o pohár starostky 2014 Napísal: ouclanky 652
Fotoalbum uličkový turnaj 2014 Napísal: ouclanky 842
Fotoalbum rozlúčka s predškolákmi 2014 Napísal: ouclanky 896
Fotoalbum koniec školského roka 2013/2014 v ZŠ Lipová Napísal: ouclanky 1860
Fotoalbum deviataci - koniec školského roka 2014 Napísal: ouclanky 1297
Fotoalbum procesia 2014 Napísal: ouclanky 620
Fotoalbum opekačka v ZŠ Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1558
Fotoalbum Boccia v ZSS "Lipka" 2014 Napísal: ouclanky 742
Fotoalbum ukážka letného rezu ovocných stromčekov Napísal: ouclanky 618
Fotoalbum Deň matiek 2014 Napísal: ouclanky 1027
Fotoalbum Míľa pre mamu 2014 Napísal: ouclanky 766
Fotoalbum stavanie mája 2014 Napísal: ouclanky 783
Noc s Andersenom Napísal: ouclanky 857
Fotoalbum záhradkári 2014 Napísal: ouclanky 642
Fotoalbum fašiangy 2014 v Ondrochove Napísal: ouclanky 1324
Fotoalbum z plesu darcov krvi 2014 Napísal: ouclanky 917
Fotoalbum zachranari snp 2013 Napísal: ouclanky 572
Fotoalbum fašiangy Lipová 2014 Napísal: ouclanky 1349
Fotoalbum darovanie krvi december 2013 Napísal: ouclanky 668
Fotoalbum zachranari v MS Napísal: ouclanky 628
Fotoalbum Mikulas 2013 Napísal: ouclanky 1238
Fotoalbum beseda seniori Napísal: ouclanky 949
Jubilanti 2013 Napísal: ouclanky 2789
Fotoalbum výstava ovocia zeleniny a kvetov 2013 Napísal: ouclanky 2297
Uvitanie novorodencov 2013 Napísal: ouclanky 1419
Fotoalbum guláš 2013 Napísal: ouclanky 2538
Fotoalbum výmena okien na škôlke Napísal: ouclanky 1132
Zahájenie školského roka 2013/2014 Napísal: ouclanky 1249
Beh ozlomkrk 2013 - fotoalbum Napísal: ouclanky 1125
Brigáda na cintoríne a darovanie krvi v dňoch 16.-19.08.2013 Napísal: Obecný úrad 779
Turnaj o pohár starostky obce Lipová 27.07.2013 Napísal: Obecný úrad 1586
Koniec školského roka 2012/2013 Napísal: ouclanky 1644
Deň otcov v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 1164
Deň detí 2. júna 2013 Napísal: ouclanky 1542
Deň detí 1.júna 2013 Napísal: ouclanky 1309
Turnaj v dáme 08.05.2013 Napísal: Obecný úrad 762
Deň matiek v Lipovej 12.05.2013 Napísal: Obecný úrad 1821
Stavanie mája v Lipovej 2013 Napísal: Obecný úrad 867
Stavanie mája v časti Ondrochov 2013 Napísal: Obecný úrad 1473
Ukážka očkovania ovocných stromov 02.05.2013 Napísal: Obecný úrad 3360
Darovanie krvi dňa 04.04.2013 a 12.04.2013 Napísal: Obecný úrad 1488
Ukážka rezu stromov s Ing. Eduardom Jakubekom Napísal: Obecný úrad 836
Predsilvestrovská veselica 29.12.2012 Napísal: Obecný úrad 1076
Detský karnevalový ples 10.02.2013 Napísal: Obecný úrad 1424
Odovzdávanie Jánskeho plakety a Valentínsky ples darcov krvi dňa 09.02.2013 Napísal: Obecný úrad 2065
Lipovské predvianočné mrazenie Napísal: Obecný úrad 949
Uvítanie novorodencov 9.12.2012 Napísal: Obecný úrad 880
Stretnutie s Mikulášom 5.12.2012 Napísal: Obecný úrad 771
Lipovské deti na ľade Napísal: Obecný úrad 1465
Stolnotenisový turnaj 04.11.2012 Napísal: Obecný úrad 775
Slávnostné stretnutie jubilantov 28.10.2012 Napísal: Obecný úrad 880
Envirodeň 26.10.2012 Napísal: Obecný úrad 770
Výstava ovocia a zeleniny 2012 Napísal: Obecný úrad 2150
Turnaj v Boccii - ZSS Lipka 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1436
Varíme guláš 8.9.2012 Napísal: Obecný úrad 1554
Beh "Ozlomkrk" 01.09.2012 Napísal: Obecný úrad 981
Zahájenie školského roka 2012/2013 Napísal: Obecný úrad 1025
Uvítanie novorodencov 29.08.2012 Napísal: Obecný úrad 841
Prázdninové popoludnie 17.08.2012 Napísal: Obecný úrad 728
Koniec jesennej časti futbalovej sezóny 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 866
Návšteva Doc. Ing. Milana Belicu PhD. v Lipovej 2011 Napísal: Obecný úrad 636
Rozlúčka s futbalovou sezónou 2010/2011 Napísal: Obecný úrad 669
Darcovia ocenení Janského plaketou 12.12.2011 Napísal: Obecný úrad 600
Stretnutie jubilantov 16.10.2011 Napísal: Obecný úrad 2118
Sviatok záhradkárov v Lipovej 17.06.2011 Napísal: Obecný úrad 571
Uvítanie novorodencov 26.06.2011 Napísal: Obecný úrad 726
Turnaj o pohár starostky obce 2012 Napísal: Obecný úrad 774
Slávnostné otvorenie detského ihriska v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 2169
Rozlúčka predškolákov 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 2219
Slávnostné ukončenie školského roku 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 948
Ukončenie futbalovej sezóny pre rok 2011/2012 Napísal: Obecný úrad 906
Deň detí v Mlynskom Seku 2012 Napísal: Obecný úrad 1083
Deň detí v Ondrochove 2012 Napísal: Obecný úrad 848
Športové hry obyvateľov ZSS a ZŠ Napísal: Obecný úrad 861
Koncert Majka Spirita v KD Lipová 4.5.2012 Napísal: Obecný úrad 1607
Deň matiek v Lipovej 13.05.2012 Napísal: Obecný úrad 1403
Návšteva Ing. Jakubeka v Lipovej 10. mája 2012 Napísal: Obecný úrad 817
Výstava fotografií Ing. Mariána Mandúcha Napísal: Obecný úrad 767
Stavanie májov 2012 Napísal: Obecný úrad 1260
"Vyčistime si svoju obec" dňa 21.04.2012 Napísal: Obecný úrad 1173
Celodenný výlet za Nitrianskymi záchranármi Napísal: Obecný úrad 685
Otvorenie futbalovej sezóny pre rok 2012 Napísal: Obecný úrad 1046
Veľkonočné tvorivé dielne Napísal: Obecný úrad 1734
"Lipová zo vzduchu" Napísal: Obecný úrad 1609
Valentínsky ples dobrovoľných darcov krvi 2012 Napísal: Obecný úrad 1900
Fašiangy v časti Ondrochov Napísal: Obecný úrad 5509
Fašiangy v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 1950
Lipovské fašiangy a Princeznovský bál 2012 Napísal: Obecný úrad 2254
Nové kúrenie v kostole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 2083
Príprava OŠK Lipová na jarnú sezónu 2012 Napísal: Obecný úrad 1759
Veľké upratovanie Napísal: Obecný úrad 1694
Vianočný stolnotenisový turnaj 2011 Napísal: Obecný úrad 1201
Záchranársky deň v MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1165
Krúžok "Mladý záchranár" , ZŠ a MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1988
Mikuláš v Materskej škole Napísal: Obecný úrad 1192
Tekvicová párada - práce detí z MŠ Lipová Napísal: Obecný úrad 1442
Divadlo v MŠ - Martinka v krajine zázrakov Napísal: Obecný úrad 873
Mikuláš v Lipovej, 05.12.2011 Napísal: Obecný úrad 1954
Uvítanie novorodencov 20.11.2011 Napísal: Obecný úrad 1116
Slávnostné stretnutie jubilantov 2011 Napísal: Obecný úrad 1454
Výstava ovocia a zeleniny 2011 Napísal: Obecný úrad 1701
Lipovský kotlík 2011 Napísal: Obecný úrad 2264
Posedenie dobrovoľných darcov krvi po odbere Napísal: Obecný úrad 1255
Zahájenie prevádzky v Materskej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1174
Otvorenie školského roka 2011/2012 v Základnej škole v Lipovej Napísal: Obecný úrad 1615
Augustové prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1309
Modrá hviezda - Pomáhajme si navzájom Napísal: Obecný úrad 1890
Futbalový turnaj o pohár starostky obce Napísal: Obecný úrad 2645
Pôvodný stav Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 2395
Súčasný stav a slávnostné odovzdávanie projektu Zelená a upravená Lipová Napísal: Obecný úrad 3098
Prázdninové dopoludnie Napísal: Obecný úrad 1356
Rozlúčka predškolákov Napísal: Obecný úrad 2984
Deň detí v Ondrochove 2011 Napísal: Obecný úrad 1631
Starostka obce prijala deviatakov Napísal: Obecný úrad 2221
Deň detí v Lipovej 2011 Napísal: obecný úrad 1206
Stolnotenisový turnaj Ondrochov 2011 Napísal: obecný úrad 1982
Obecné fašiangy 2011 Napísal: obecný úrad 1415
Fotky obce - máj 2011 Napísal: obecný úrad 1466
Fašiangy materská škola 2011 Napísal: obecný úrad 2631
Marec mesiac knihy 2011 Napísal: obecný úrad 1192
Stavanie mája 2011 Napísal: obecný úrad 1344
Deň matiek 2011 Napísal: obecný úrad 1684