Pozvánka na prípravný futbalový zápas 13.07.2019

Obecný športový klub Lipová Vás pozýva na prípravný futbalový zápas v sobotu 13.07.2019 o 18:00 hod. na futbalové ihrisko v Lipovej, ktorý odohrá mužstvo OŠK Lipová proti OFK Veľký Ďur.

Oznam k náhradnému užívaniu poľnohospodárskych pozemkov

„ Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu (zákon č. 504/2003 Z. z o užívaní poľnohospodárskych pozemkov).“

Čítať ďalej: Oznam k náhradnému užívaniu poľnohospodárskych pozemkov

Dopracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s §81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.

Čítať ďalej: Dopracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja

Pozvánka na súťaž vo varení gulášu 2019

Čítať ďalej: Pozvánka na súťaž vo varení gulášu 2019

Nábor detí na futbal

 

Čítať ďalej: Nábor detí na futbal

Zatvorili sa brány škôlky a školy v Lipovej

Želáme všetkým detičkám, žiakom, študentom pekné a pokojné prázdniny, plné relaxu, dobrodružstiev a nových zážitkov. Ich rodičom i všetkým dospelákom príjemnú dovolenku, veľa oddychu a načerpanie síl a energie. Na cestách predvídajte a nezabúdajte na opatrnosť.

Fotky z ukončenia v MŠ

Fotky z ukončenia v ZŠ

Fotky z prijatia deviatakov u starostky obce

Pozvánka na letný školský camp 2019

Čítať ďalej: Pozvánka na letný školský camp 2019

Odber krvi 27.08.2019

Miestna organizácia SČK v Lipovej oznamuje darcom krvi, že dňa 27.08.2019 sa bude konať dobrovoľný odber krvi na transfúznej stanici v Nových Zámkoch. Odchod bude autami o 7.50 h od KD Ondrochov a o 8.00 h od KD Lipová.

Pozvánka na praktickú ukážku letného rezu jadrovín

Čítať ďalej: Pozvánka na praktickú ukážku letného rezu jadrovín