Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy 24. a 25.08.2019

Obecný športový klub Lipová Vás pozýva na futbalové zápasy:

Čítať ďalej: Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy 24. a 25.08.2019

Poriadok bohoslužieb od 19.08. do 25.08.2019

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: cez rok

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 19.08. do 25.08.2019

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce - osobitný zreteľ

Čítať ďalej: Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce - osobitný zreteľ

Pozvánka na súťaž vo varení gulášu 2019

 

Čítať ďalej: Pozvánka na súťaž vo varení gulášu 2019

Rozpis majstrovských futbalových zápasov OŠK Lipová 2019/2020

V. liga Východ ZsFZ 2019/2020

04.08.  17:00  Lipová – Veľké Kosihy    1:5

Čítať ďalej: Rozpis majstrovských futbalových zápasov OŠK Lipová 2019/2020

Naša najstaršia spoluobčianka dnes slávi 95 rokov

Dnes (23.07.2019) sa dožíva krásneho životného jubilea - 95 rokov naša spoluobčianka, pani Helena Barusová. Aj touto cestou jej chceme poblahoželať pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti, pohody medzi najbližšími. Kyticu kvetov jej dnes odovzdala starostka obce spolu s blahoželaním od našich spoluobčanov a obecného úradu.

Čítať ďalej: Naša najstaršia spoluobčianka dnes slávi 95 rokov

Oznam k náhradnému užívaniu poľnohospodárskych pozemkov

„ Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu (zákon č. 504/2003 Z. z o užívaní poľnohospodárskych pozemkov).“

Čítať ďalej: Oznam k náhradnému užívaniu poľnohospodárskych pozemkov

Dopracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s §81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.

Čítať ďalej: Dopracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja