Výstraha SHMÚ 17.01.2022

Jav: Vietor
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 17.1.2022 od 10:00 do 21:00

V okrese Nové Zámky
sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 - 28 m/s (85 - 100 km/h).

Čítať ďalej: Výstraha SHMÚ 17.01.2022

Poriadok bohoslužieb od 17.01. do 23.01.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 17.01. do 23.01.2022

Smútočné oznámenie - Pavol Chalupka

Čítať ďalej: Smútočné oznámenie - Pavol Chalupka

Poriadok bohoslužieb od 10.01. do 16.01.2022

 

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 10.01. do 16.01.2022

Veterinárne opatrenia z dôvodu výskytu vtáčej chrípky v regióne

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky nariaďuje vykonať opatrenia nariadené pri zistení a potvrdení choroby vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Opatrenia a zákazy sú uvedené v dokumente RVPS tu.

Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2022

Vážení občania v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na Obecný úrad Lipová daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

Čítať ďalej: Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2022

Poriadok bohoslužieb od 03.01. do 09.01.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 03.01. do 09.01.2022

Novoročný príhovor starostky obce Lipová

Milí Lipovčania,

prežívame prvé hodiny nového roka 2022 a s nádejou očakávame dobré správy v tomto roku.

Čítať ďalej: Novoročný príhovor starostky obce Lipová

Šťastný nový rok 2022

Čítať ďalej: Šťastný nový rok 2022