Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2022

Vážení občania v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na Obecný úrad Lipová daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

Čítať ďalej: Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2022

Novoročný príhovor starostky obce Lipová

Milí Lipovčania,

prežívame prvé hodiny nového roka 2022 a s nádejou očakávame dobré správy v tomto roku.

Čítať ďalej: Novoročný príhovor starostky obce Lipová

Rozsvietili sme prvú adventnú sviečku...

 

Čítať ďalej: Rozsvietili sme prvú adventnú sviečku...

Poriadok bohoslužieb od 13.12. do 19.12.2021

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 13.12. do 19.12.2021

Podpora opatrovateľskej služby II.

Čítať ďalej: Podpora opatrovateľskej služby II.