Rodičovské združenie pre šk. rok 2020/2021 - Materská škola

Riaditeľstvo Materskej školy v Lipovej oznamuje rodičom zapísaných detí, že rodičovské združenie sa uskutoční v utorok 25.08.2020 o 15:30 hod v budove materskej školy.