Informácia o dani z nehnuteľnosti a psa a poplatku za odpad

Vážení občania, v prvých májových dňoch Vám zamestnanci obce doručia platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a psa a poplatok za odpad. Keďže v tejto mimoriadnej situácii sme vyhodnotili ako vysoko rizikové roznášať  výmery na“ protipodpis“, chceme Vás požiadať, aby ste nám doručenky, prípadne prázdne obálky s Vašim  podpisom a dátumom na prednej strane vhodili do osadených schránok na garáži vedľa obecného úradu a na Ondrochove na kultúrnom dome.

Čítať ďalej: Informácia o dani z nehnuteľnosti a psa a poplatku za odpad

Rozhodnutie ministra školstva SR

Rozhodnutie ministra školstva SR

Sviatočná júnová nedeľa v Lipovej

Čítať ďalej: Sviatočná júnová nedeľa v Lipovej

Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome 442

Obecný úrad Lipová oznamuje, že sa uvoľní 3-izbový nájomný byt nachádzajúci sa v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 442.

Čítať ďalej: Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome 442