Milí spoluobčania,

dovoľte mi po nejakej odmlke opäť sa k Vám prihovoriť. Počas života prekonávame množstvo prekážok a je len na nás, ako sa s ich prekonávaním dokážeme popasovať. Verím, že každý z nás si stanoví aj v tomto roku tie správne predsavzatia. Pre mňa je to budovanie pokoja v rodine, šťastia v rodine, lásky v rodine, či ochrana rodiny. Všetko ostatné sa potom bude zvládať ľahšie, keď budeme mať každý pri sebe ľudí, o ktorých sa môžeme oprieť. V rámci obce nás spolu s poslancami OZ čaká stanoviť si určité ciele a postupne sa ich snažiť napĺňať. Počas celého roka na nás čaká opäť veľa  práce. Spoločne by sme sa mali starať o poriadok a vzájomné spolunažívanie. Poukazujme na chyby, ale odstraňujme aj tie svoje. Keď chceme prijímať, tak sa učme aj dávať. Nebuďme sebeckí, ale buďme nezištní. Poúčajme sa navzájom, hľadajme riešenia a hlavne sa rešpektujme navzájom. Určite sa nám potom bude lepšie spolunažívať a zveľaďovať našu milú Lipovú.  Stále viac si uvedomujem, že zachovanie rodinných vzťahov či súdržnosť dediny závisí od schopnosti človeka byť tolerantným či odpúšťať. Veľakrát nepriaznivá udalosť , prameniaca z nedorozumenia alebo okamžitého psychického vypätia dokáže prerásť v nenávisť .  A pritom by stačila tolerancia, trochu pokory alebo nezištnej lásky, aby sa dobré vzťahy zachovali. Rýchle životné tempo, zápas o živobytie v tvrdých podmienkach, prežité viac ako dva roky v izolácii nás oberajú o spoločné chvíle. Po dvoch rokoch pandémie sme oslabení duševne a fyzicky a preto je nevyhnutné získať v sebe dostatok sily a energie, šíriť ju ďalej,  aby  sme opäť nadviazali pekné vzťahy v rodinách či v rámci občianskeho spolunažívania, aké boli posvätné aj našim predkom. Možno nám pomôže aj predstava pekných zážitkov z minulosti,  teplé slová či na tvárach milé úsmevy.  Do ďalších dní Vám prajem a želám odhodlanie pracovať, tvoriť, budovať, tiež prajem veľa síl, krásnych chvíľ, veľa lásky, radosti i šťastia a hlavne pevné zdravie pre každého. Taktiež Vám prajem, aby ste smútok, trápenie či neúspech zažívali čo najmenej a najlepšie, aby ste ho nezažívali vôbec.

 

Mgr. Tatiana Ölvecká

starostka obce Lipová