Milí čitatelia a široká verejnosť, týmto Vám dávame na vedomie, že Obecná knižnica Lipová je tu opäť pre Vás.

Nájdete nás v budove Základnej školy Lipová v pondelok od 14.00 h do 15.00 h, ale aj pravidelne v pondelok v budove KD Lipová v čase od 16.00 h do 17.00 h.

Výpožičky zabezpečuje knihovníčka Eva Bolchová, kontakt mobil 0951 552 165, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radi uvítame čitateľov všetkých vekových skupín. Pripravili sme pre Vás možnosť vopred si elektronicky zadať tituly kníh na výpožičku, ktoré môžete získať aj mimo výpožičných hodín knižnice. Písať môžete na email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pripravujeme aj akcie pre najmenších čitateľov, o ktorých Vás budeme vopred informovať.

V krátkej dobe nás nájdete aj na FB, kde Vám budeme informovať o činnosti knižnice.

"Kniha" je zdrojom informácií a múdrostí, je priateľom do pohody aj nepohody.