Obec Lipová oznamuje, že v rámci prevádzkových zmien v budove Materskej škole v Lipovej bola obecná knižnica presťahovaná do nových priestorov. V súčastnosti prebiehajú dokončovacie práce a presný termín zahájenia výpožičiek obec zverejní.