Stretnutie jubilantov 16.10.2011 - Zoznam jubilantov

 

Zoznam jubilantov pre rok 2011

 

65 rokov:

Ďúranová Mária

Emília Baková

Kajan Milan, MVDr.

Sládeček Milan

Pápaiová Helena

Dobrovodská Leontína

Krchňák Štefan, Ing.

Gašparovičová Ľudmila

Baková Helena

Penkert Pavel

Benčo Dušan

Fábry Jozef

 

70 rokov:

Hrušková Irena

Puk Jaroslav

Lajcha Marcel

Zacharová Janka

Kokošová Mária

Radovičová Mária

Švajdová Marta

Zimula Ján

 

75 rokov:

Andelová Mária

Hajdinová Františka

Opetová Helena

Ikrényiová Rozália

Bérešová Hedviga

Pavlovič Ján

Kanás Milan

Štefánik Ján

Hodinářová Helena

 

80 rokov:

Galušková Anna

Bolcha Dominik

 

85 rokov:

Opetová Vilma

Gubricová Štefánia

Mazúch František

Skrendová Emília

Mikulcová Júlia

 

Nad 85 rokov:

Behilová Edita

Jenigárová Cecília

Uhrík Štefan

Štefánik Ondrej

Opeta Anton

Barusová Helena

Klobučníková Paula

Blahová Vilma

Tomanová Helena

Cucor Alexander

 

Nad 90 rokov:

Ölvecká Anna.

 

Tým, ktorí sa nezúčastnili dodatočne blahoželáme a darček si môžu prevziať osobne alebo rodinní príslušníci na tunajšom obecnom úrade.