Ukončenie školského roka 2021/2022

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/22 sa uskutočnilo tradične – na školskom dvore. Počasie bolo priaznivé a tak sme mohli vyhodnotiť výsledky žiakov v tomto školskom roku. Ako vždy, slávnostné zhromaždenie sa začalo slovenskou hymnou, nasledoval príhovor pani riaditeľky, slávnostné odmeňovanie úspešných žiakov, rozlúčka deviatakov a na záver príhovor pani starostky.

Potom všetci odišli do tried, aby si prevzali od svojich triednych učiteľov vysvedčenia. Školou sa rozliehal spev deviatakov, ktorí sa lúčili s každou triedou a s každým učiteľom či zamestnancom. Deviataci sa lúčili aj v materskej škole a počas slávnostného aktu na obecnom úrade v prítomnosti starostky obce. O 10.30 sa v materskej škole rozlúčili predškoláci, ktorí v pripravenom programe ukázali rodičom, že z nich budú právom od septembra prváci.

Vážení pedagógovia základnej a materskej školy, chcem sa Vám poďakovať, že ste svoje povolanie počas tohto školského roka vykonávali zodpovedne, za zložitých podmienok. Chcem poďakovať aj všetkým nepedagogickým zamestnancom za to, že nám svojou každodennou prácou pomáhali pripraviť podmienky na to, aby v škole bezporuchovo prebiehal vyučovací proces. Je tu koniec školského roka, takže mi dovoľte Vám všetkým, ale aj našim detičkám, žiakom, ich rodičom, starým rodičom zaželať krásny prázdninový čas, veľa slnka, bezstarostného oddychu, načerpanie energie do nového školského roka, ktorý, dúfajme, bude taký, aký má byť.

Fotky - Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 v ZŠ Lipová

Fotky - Rozlúčka predškolákov v MŠ Lipová